ABAX

Från papperskaos till effektiva arbetsdagar: Sju problem du undviker med elektronisk körjournal

Är du trött på den manuella hanteringen av trängselskatt, milersättningsrapportering och den stora tidsinvesteringen i fordonskostnader? Då är det hög tid att optimera din fordonshantering med en elektronisk körjournal.

Matias Rodriguez
Motorväg med fordon i Sverige

I dagens företagsklimat är hanteringen av fordonsflottor, företagsbilar och tjänstefordon både nödvändig och ofta tidskrävande. Många företag, anställda och egenföretagare kämpar fortfarande med pappersbaserade körjournaler, vilka inte bara dränerar tid och energi från personalen utan också ökar risken för felaktigheter i dokumentationen. Lyckligtvis finns det nu effektivare digitala lösningar för fordonsadministration och körjournaler.

Genom att övergå från manuella och krångliga pappersjournaler till att förenkla och automatisera processen med digitala lösningar kan du förändra hur ditt företag hanterar dess fordon. I detta blogginlägg delar vi med oss av sju vanliga problem med fordonsflottaförvaltning som du enkelt kan undvika genom att uppgradera till elektronisk körjournal.

Enkel hantering av skattekrav

Med en elektronisk körjournal såsom ABAX Triplog kan du enkelt få detaljerade rapporter om fordonsanvändningen, vilket underlättar vid skattegranskningar och minskar risken för felaktiga beskattningspåståenden. Rapporterna, såsom reserapporter och sammanställning av privata eller tjänsteresor, är enkla att förstå och kan automatiseras – lär du dig en, så har du lärt dig alla.

Optimering av förmånsvärde

ABAX:s elektroniska körjournal ger en exakt bild av hur företagsfordonen används, vilket möjliggör korrekt beräkning av förmånsvärden och potentiella besparingar för företag som ofta är ute på vägarna. 

Effektiv drivmedelshantering

Automatisera rapporteringen av service- och privatkörning för att förenkla hanteringen av drivmedelskostnader och möjliggöra korrekt rapportering till skattemyndigheten. Läs mer om bränslehantering på vårt blogginlägg.

Automatisk fördelning av kostnader

För användare som betalar för drivmedel själva kan den elektroniska körjournalen automatiskt fördela kostnader baserat på användning för affärsändamål och privat bruk.

Exakt redovisning av trängselskatter

Med ABAX Triplog kan du enkelt dokumentera körningar som omfattas av infrastrukturavgifter och trängselskatter, vilket minskar risken för felaktiga påföljder och böter. Läs trängselskattguide för 2024

Tryggare fordonsanvändning

 Digitala lösningar gör att du kan följa fordonsanvändningen i realtid för att säkerställa att förarna följer företagets policyer och riktlinjer, vilket skapar en tryggare och mer effektiv användning av företagets fordon.

Effektivare körbeteende

Få insikter som hjälper till att fatta bättre beslut om fordonsanvändning genom att analysera körbeteende. Detta kan leda till lägre försäkringspremier och ökad trivsel hos medarbetarna.

Elektronisk Körjournal från ABAX

Med ABAX Triplog, Nordens mest sålda elektroniska körjournal, kan du ta kontroll över fordonsförvaltningen och frigöra tid och resurser för att fokusera på att driva din verksamhet framåt. Gör som över 50 000 företag i Norden och säg adjö till pappersbaserade körjournaler – välkomna en modern, smidig digital lösning med ABAX.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?