ABAX

5 utmaningar som varje Fleet manager behöver hantera

Att ansvara för en fordonsflotta är en komplex uppgift. Det finns flera utmaningar du behöver hantera för att följa regulatoriska krav och kontrollera kostnader. Men du är inte ensam och du har uppbackning. Av teknik som gör fordonsförvaltning till en konst möjlig att behärska.

Matias Rodriguez
Modern fordonspark

Här kan du läsa om hur ABAX hjälper dig att hantera dina utmaningar:

1. Fordonsunderhåll och reparationer

Att behålla fordonen i gott skick kostar pengar och är tidskrävande. Regelbundet förebyggande underhåll är avgörande för att undvika dyra reparationer och driftstopp. Med en noggrann uppföljning av underhållsscheman kan en Fleet manager åtgärda eventuella problem i tid. 

>>Kontrollera kostnader för fordonsunderhåll och reparationer

2. Bränslekostnader

Bränslekostnader utgör en betydande del av en fordonsflottas driftskostnader. Prisfluktuationer på bränsle och ineffektiva körvägar kan snabbt öka kostnaderna. För att minska bränsleförbrukningen kan Fleet managers använda bränslekort, ruttoptimeringsprogram och verktyg för att övervaka förarnas bränsleförbrukning och körbeteende.

>>Kontrollera bränslekostnader

3. Säkerhet och regelefterlevnad     

Efterlevnad av regler och bestämmelser för både fordon och förare är en viktig uppgift, och bristande efterlevnad kan leda till kostsamma böter och sanktioner. Fleet managers bör prioritera säkerhetsprogram, kontinuerlig utbildning och använda compliance-verktyg som automatiserar rapportering och uppföljning av regler. 

>>Kontrollera kostnader kopplat till säkerhet och compliance

 4. Data management

Att hantera stora mängder data från fordon, GPS-system, diagnostik och förarloggar kan vara överväldigande utan rätt verktyg. Integrerade mjukvarulösningar hjälper Fleet managers att samla in, analysera och agera på relevant data för att få värdefulla insikter och fatta välgrundade beslut.

>>Kontrollera kostnader med hjälp av data

5. Fordonsspårning

Att hålla koll på alla fordon är en stor utmaning, särskilt i större verksamheter. Användning av uppkopplade spårningsenheter möjliggör realtidsövervakning och positionsbestämning, samt minskar risken för stöld och förlust av fordon.

>>Kontrollera kostnader med fordonspårning

För att lära dig mer om hur du kan skräddarsy en lösning till din fordonsflotta, boka gärna ett möte med våra experter.


Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?