ABAX

ABAX Driving Behaviour

Kör smartare och säkrare

Genom att analysera körbeteenden baserat på dina förarens genomsnittskörning får du konkreta tips direkt i appen på hur förarna kan köra smartare och mer effektivt för att spara både pengar och värna om miljön.

Resultatet blir sänkta bränslekostnader, mindre bilslitage och lägre risk för olyckor. Du kan dessutom få lägre försäkringspremie, baserat på ditt företags riskprofil.

Person checking his driving score in the abax app mockup

Fördelar med att mäta dina förares körbeteende

ABAX Driving Behaviour ger dig användbara insikter för att förbättra dina förares körbeteende i trafiken. En bilpark som körs effektivt och säkert leder till minskade driftskostnader och bättre säkerhet tack vare lägre bränsleförbrukning, minskade service- och reparationskostnader samt färre olyckor.

Checkmark blue

Lägre bränsleförbrukning

Checkmark blue

Minskar risken för trafikolyckor

Checkmark blue

Mindre slitage på bilarna

Checkmark blue

Lägre CO2-utsläpp

Checkmark blue

Minskad tomgångskörning

Checkmark blue

Lägre försäkringspremier

Minska dina kostnader

Ett bra körbeteende minskar dina drift- och underhållskostnader. Med en förbättrad körning minskar dina bränslekostnader när körningen blir effektivare. Det kan också sänka kostnaderna för underhåll, eftersom en mjukare körstil minskar slitaget.

Minskar risken för olyckor

Mätning av förarens beteende uppmuntrar dina anställda att köra säkrare. Föraren får konkreta tips direkt i mobilen, som att hålla sig inom hastighetsgränsen, accelerera mindre eller bromsa jämnare. Med en säkrare körstil minskar risken för trafikolyckor, vilket i sin tur förbättrar försäkringspremien och minskar driftstopp och därmed dina kostnader.

Se körstil per förare

ABAX Förarbeteende analyserar din kördata och skapar en poäng per förare. De faktorer som bestämmer poängen är acceleration, bromsning, vänster- och högersvängar samt tomgångskörning. Poängen kommer också att visa om företaget är bättre eller sämre än det nationella genomsnittet och är ett bra underlag för interna diskussioner.

Hur mycket tomgångskörning har du?

Med ABAX Driving Behaviour kan du mäta tomgångskörning. Se hur länge dina bilar har gått på tomgång och hur mycket det finns att spara genom att förändra detta.

Vår tomgångsrapport ger en översikt över utsläppen fördelat mellan varje enskilt fordon och förare, samt en sammanfattning av vad tomgångskörning kostar dig per resa. Bra för både ekonomin och miljön.

ABAX Insights – prenumerera på vårt nyhetsbrev