ABAX

5 utfordringer som alle flåteansvarlige må håndtere

Å ha ansvaret for en bilflåte er en kompleks oppgave. Det er flere utfordringer du må håndtere, både for å oppfylle regulatoriske krav og for å holde kostnadene under kontroll. Men du er ikke alene, og du har støtte: Teknologi gjør flåtestyring til en kunst som er mulig å mestre.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
Red van and white vans in a row

Her kan du lese om hvordan teknologi kan hjelpe deg med å mestre utfordringene.

1. Vedlikehold og reparasjoner av kjøretøy

Å holde kjøretøyene i god stand er kostbart og tidkrevende. Regelmessig og forebyggende vedlikehold er avgjørende for å unngå dyre reparasjoner og driftsstans. Med en nøye oppfølging av vedlikeholdsplaner kan en flåteansvarlig utbedre eventuelle problemer i tide.

>>Kontroller kostander for vedlikehold og reparasjoner av kjøretøy

2. Drivstoffkostnader

Drivstoffkostnader utgjør en betydelig del av driftskostnadene til en bilflåte. Prisvariasjoner på drivstoff og ineffektive kjøreruter kan raskt øke kostnadene. For å redusere drivstofforbruket kan flåteansvarlige bruke drivstoffkort, software for ruteoptimering og verktøy for å følge med på førernes drivstofforbruk og kjøreatferd.

>>Kontroller drivstoffkostnader

3. Sikkerhet og overholdelse av regler og forskrifter

Overholdelse av regler og forskrifter for både kjøretøy og sjåfører er en viktig oppgave, og manglende overholdelse kan føre til kostbare bøter og sanksjoner. Flåteansvarlige bør ta i bruk software for forutsigbart sikkerhetsarbeid, samt jobbe med kontinuerlig opplæring på området. Videre bør den flåteansvarlige bruke compliance-verktøy som automatiserer rapportering og oppfølging av regler.

>>Kontrollér kostnader knyttet til sikkerhet og compliance

 4. Datastyring

Å håndtere store mengder data fra kjøretøy, GPS-systemer, diagnostikk og førerlogger kan være overveldende uten riktige verktøy. Integrerte programvareløsninger hjelper flåteansvarlige med å samle inn og analysere data, og å treffe velbegrunnede beslutninger basert på innsiktene fra dataene.

>>Kontroller kostnader med hjelp av data

5. Sporing av kjøretøy

Å holde styr på alle kjøretøy er en stor utfordring, spesielt i større virksomheter. Bruk av tilkoblede sporingsenheter gjør det mulig å følge kjøretøyene i sanntid, samtidig som det reduserer risikoen for tyveri og tap av kjøretøy.

>>Hold kontrollen med kjøretøysporing

For å lære mer om hvordan du kan skreddersy en løsning til din bilflåte, kontakt gjerne ABAX-ekspertene.


Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?