Oppdaterte kontraktsvilkår

ABAX har revidert sine generelle avtalevilkår med virkning fra 1. mars 2020

ABAX jobber kontinuerlig for å bedre kvaliteten på våre tjenester, og har i den forbindelse foretatt en revisjon av våre generelle avtalevilkår i henhold til punkt 3 i avtalevilkårene. ABAX har foretatt følgende endringer:

 • Oppsigelsesadgangen er gjort enklere for kunden, ved at oppsigelse kan sendes per e-post eller via selvbetjeningsløsning på ABAX’ hjemmeside (punkt 5.5)
 • For alle kundeforhold inngått etter 01.02.2020 vil ABAX ha eierskap til utstyret (hardware). Det er ingen endringer i dette punktet for eksisterende kunder, som fortsatt vil eie utstyret de har mottatt fra ABAX (nytt punkt 6)
 • ABAX forbeholder seg retten til å belaste kunden for alle ekstrakostnader ved omlevering av utstyr, dvs. dersom kunden ikke medvirker til å motta utstyret (punkt 7.5)
 • Både kundene og ABAX har fått adgang til å overføre kundeforholdet til en tredjepart (punkt 8)
 • Det er presisert at kundene eier sine egne opplysninger/data (punkt 10)
 • Tjenestevilkår for produktgruppe 1 (ABAX Triplog, ABAX Equipment Control og ABAX Toll Road) er supplert med bestemmelse om Autopass ferjekortavtale (punkt 17.5)
 • Tjenestevilkårene for produktgruppe 3 (ABAX Worker og ABAX Performance) er tatt ut av avtalevilkårene. Tjenesteområdet ABAX Worker er overdratt fra ABAX AS til Håndverksdata AS (org. nr. 989 307 835)
 • Det er tatt inn tjenestevilkår for tjenesten ABAX API (ny tjeneste)

Det er videre foretatt enkelte mindre språklige endringer og presiseringer i de ulike punktene, og kundene oppfordres derfor til å gå gjennom de enkelte punktene.

Ved eventuelle spørsmål kan ABAX kontaktes på kundesenter@abax.no

ABAX har revidert databehandleravtalen med virkning fra 1. mars 2020

Det er nærmere halvannet år siden GDPR og den nye personopplysningsloven trådte i kraft. For å sikre god etterlevelse av regelverket og ivaretakelse av sine plikter som databehandler, har ABAX foretatt en revisjon av sin standard databehandler, tilgjengelig på https://www.abax.com/terms-and-conditions. ABAX har foretatt følgende endringer:

 • Punktet om bruk av underleverandører (punkt 4) og om overføring utenfor EØS  (punkt 6) er slått sammen til ett nytt felles punkt.
 • Endringer i bruk av underleverandører skal varsles med minimum 30 dagers skriftlig varsel. Kundene kan motsette seg endringene dersom det foreligger saklig grunnlag innen 14 dager fra mottak av varsel om endringer.
 • Det er satt inn lenke i punkt 4 i databehandleravtalen til oversikt over samtlige underleverandører som ABAX benytter, herunder informasjon om at underleverandører utenfor EØS er sertifisert i Privacy Shield.
 • Endringer i databehandleravtalen skal varsles med minimum 30 dagers skriftlig varsel. Kundene kan motsette seg endringene dersom det foreligger saklig grunnlag innen 14 dager fra mottak av varsel om endringer.
 • Det er tatt inn informasjon i bilag 2 om at ABAX inntil 30. juni 2020 vil ha felles databehandleransvar for tjenesten ABAW Worker sammen med Håndverksdata AS (org.nr. 989 307 835)

Endringene  i databehandleravtalen er oppdatert i henhold til gode innspill fra bl.a. våre kunder, og er foretatt for at databehandleravtalen  skal etterleve regelverket på en bedre måte.

Til orientering er det ikke foretatt endringer i særskilte forhandlede databehandleravtaler.

Dersom dere har spørsmål til endringene i databehandleravtalen kan dere kontakte ABAX’ personvernombud/Data Protection Officer på dpo@abax.no