ABAX

HØYDEPUNKTER: ABAX SAMFUNNSANSVAR I 2021

2021 var nok et utfordrende år, men ABAX klarte å fortsette vårt gode arbeid med våre bærekraftstiltak. Her er noen av våre høydepunkter fra året som har gått. 

HØYDEPUNKTER: ABAX SAMFUNNSANSVAR I 2021

Vi plantet 70 000 nye trær 

Hvert år har vi forpliktet oss til å plante ett tre for hvert nye abonnement på tjenestene våre. I 202 plantet vi 70 000 trær ved hjelp av kundene våre. Sammen med vår forsikringspartner, ZEGO, plantet vi 13 000 trær og med vårt partnerselskap REEN plantet vi 24 000 trær. Vi jobber med tett med WeForest på vårt skogplantingsprosjekt, og vil fortsette vårt engasjement for å plante flere trær i årene fremover.  
 

Les mer om vårt skogplantningsprosjekt her https://www.abax.com/no/CSR/miljo.  

Overgang til en elektrisk flåte 

I 2021 videreførte vi arbeidet med overgangen til en helelektrisk flåte og vårt mål er å ha en helelektrisk flåte innen 2023. Entusiasmen for tilpasning har naturlig nok vært varierende tvers av våre ulike regioner, med ansatte som har svært positivt engasjerte i saken – og noen mer skeptiske. Vi ser frem til å dele reduksjonene knyttet til scope 1 & 2 utslipp senere i første kvartal, noe vi håper vil bidra til mer entusiasme rundt dette initiativet. 
 

En grønnere verdikjede 

Vi har gjort mange ting i 2021 som har bidratt på vår vei mot en grønnere distribusjonskjede og vårt mål om å nå “net-zero”. 

  • Vi lanserte Smart Connect: Fremtiden for telematikk er nå satt i gang, uten behov for maskinvare. Dette er revolusjonerende innen telematikkområdet, og tidobler reduksjonen av utslipp i distribusjonskjeden. Samtidig forbedres måten entreprenører rapporterer om utslipp på prosjektene sine

  • I tilfeller der vi trenger maskinvare for å aktivere telematikken, som regel på eldre maskineri, har vi investert tid i å undersøke alternative materialer og leverandører som kan hjelpe oss med å oppfylle vårt oppdrag om ha en grønn distribusjonskjede. Her vil vi komme med store nyheter de kommende månedene, følg med for mer informasjon om dette. 

Opprydding av miljøet 

I år sponset vi oppryddingen av 1 million plastflasker (PET) fra naturen gjennom Trash Mongers i Nigeria og Ecodrop i Ghana. Dette kom som et initiativ fra Empower, som er teknologipartner for sporing av tiltaket. 

For å ytterligere utrykke vårt engasjement for saken, tok våre ansatte til gatene, og gjennomførte en lokal opprydding 22. september. I syv byer samlet 300 ansatte over 370 kg avfall. 2021 er det andre året hvor vi gjennomfører dette arrangement til støtte for World Clean Up Day, og vi planlegger å fortsette med vår støtte til dette initiativet i 2022.  

Vi brenner for å gi ansatte mulighet til å engasjere seg og finne en mening på arbeidsplassen sin. En av måtene vi gjør dette er ved å oppmuntre til deltakelse i aktiviteter som har en positiv påvirkning på miljø og samfunnet. 

Mangfold i ledergruppen 

Vi har alltid feiret mangfold på arbeidsplassen vår, og vi kan skilte med 19 nasjonaliteter i 8 land – i tillegg til et aldersspenn som rangerer fra 21 år til 68 år. Det siste året har vi utvidet toppledergruppen, og 25 prosent består nå av kvinner. Vi ser frem til å dele våre oppdaterte tall for mangfold i selskapet i bærekraftsrapporten for 2021 – som lanseres 9. mars.  

Morten Strand
CEO
morten.strand@abax.no

ABAX er Europas nest største telematikk selskap og en av de største aktørene innen IoT. ABAX Globale Nettverk består i dag av 43.000 kunder med mer enn 504.500 abonnement - og vokser stadig. Vi ligger i forkant av markedet med tjenester som knytter bedrifters eiendeler sammen. Vårt oppdrag er å hjelpe kundene med å drive sin virksomhet smartere. Våre løsninger gjør det enklere å øke effektiviteten, overholde lover og regler samtidig som kundene øker lønnsomheten. Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og Storbritannia med hovedkontor i Larvik.