Miljø 

I en verden hvor global oppvarming og utfordringer knyttet til klimaet haster, jobber vi i ABAX med å redusere vår miljøpåvirkning. Samtidig hjelper vi kundene våre med å kontrollere og håndtere sitt klimaavtrykk.

Karbon nøytral

Se vår video:

Telematikk og miljøet

Telematikk spiller en stor rolle når det kommer til å forbedre en rekke industries miljøpåvirkning – bygg- og anleggsbransjen, post og levering, transport og servicesektoren.

Hvordan? Ved å koble kjøretøy, utstyr og verktøy sammen i ABAX’ IoT-plattform kan du enkelt måle og håndtere eiendelene dine på en bedre måte, og mer miljøvennlig.

Vi planter ett tre for hvert abonnement

Alle kjøretøy, utstyr og verktøy som vi sporer slipper ut CO2 i løpet av sin levetid. For å bekjempe disse utslippene for deg planter vi ett tre for hver enhet. Du har også mulighet til å redusere utslippet ditt ytterlige ved å overvåke og kontrollere flåten din med løsninger fra ABAX.

Vi planter et tre for hver ressurs

Å plante trær er den beste og mest kostnadseffektive måten vi har for å fjerne karbondioksid fra atmosfæren. På den andre siden er det ikke så enkelt som å plante tusenvis av trær – for å beskytte det biologiske mangfoldet og gjenoppbygge nedbrutte skoglandskap brukes metoder som naturlige genereringsprosesser og konsentrert planting. ABAX jobber i samarbeid med WeForest, en internasjonal ideell organisasjon som jobber med å  finne skalerbare, varige løsninger for å redde forsømte skoglandskap.

Hjelp til med å plante en skog

Malwai var en gang dekket en tredjedel av tett skog, men nå er 65% blitt hugget ned. For stor avhengighet av det naturlige miljøet har forårsaket skadelig avskoging som nå må reverseres hvis det biologske mangfoldet skal reddes og for at lokalsamfunnene skal ha noe å leve av.  

Lokalsamfunn blomstrer rundt sunne skoglandskap

Historisk sett har skogen spilt en viktig rolle for utviklingen av Larvik, hjemmet til hovedkontoret vårt og mange av våre ansatte. Byen er kjent for sitt 100% naturlige mineralvann som blir filtrert gjennom Bøkeskogen. Larvik er et godt eksempel på hvordan sunne skoglandskap kan stimulere lokale bedrifter og dette er nok en god grunn til hvorfor det er så viktig for oss å kjempe imot avskoging.

Les mer om vårt samfunnsansvar

Støtter organisasjoner som bruker teknologi for å hjelpe miljøet

Vi er stolte av å kunne bidra til resirkulering av plast i Ghana og Nigeria gjennom Empower sin '1 million PET-flasker' kampanje. Empower er en digital plattform som støtter og bistår sirkulær økonomi i utviklingsland. Plastavfall kan brukes på ny hvis ressurser er satt i system, slik som i dette prosjektet.

Les mer om prosjektet


Miljø

WeForest partnership

Les mer

Foretaksstyring

Etiske retningslinjer

Les mer

Menneskene

Interne operasjoner

Les mer

Samfunn 

Kunder og partnere

Les mer