Miljø 

Å plante trær er den beste metoden vi har for å fjerne karbondioksid fra atmosfæren.

Karbon nøytral

Hvorfor vi har valgt å plante en skog

Historisk sett har skogene spilt en viktig rolle for utviklingen av Larvik som by, der vi jo har hovedkontor og mange av våre ansatte. Larvik er kjent for sitt 100 % naturlige mineralvann Farris, der hver eneste dråpe filtreres gjennom Bøkeskogen. Det har alltid vært svært viktig for det lokale næringslivet og innbyggerne i Larvik at den omkringliggende skogen er sunn og frisk.

Det er bakgrunnen for at vi bestemte oss for å investere i et skogreisingsprosjekt for å redusere mengden CO2 i atmosfæren.

Vi har allerede plantet 25 000 trær i Malawi gjennom tiltak for assistert naturlig foryngelse av skogen. Målet vårt er å få plantet ytterligere 25 000 hvert kvartal i 2020. Det blir 100 000 trær når året er omme. Hvert eneste ett av disse trærne er viet våre kunder som bruker teknologi for selv å bli grønnere.

Hva er WeForest?

WeForest er en internasjonal ideell organisasjon som samarbeider med næringsliv, forskere og klimaaktivister om å utvikle skalerbare, varige løsninger for å redde forsømte skoglandskap i sårbare områder rundt om i verden. WeForests skogreisingsprosjekter gjør mye mer enn å plante trær. Hvert prosjekt tar utgangspunkt i lokale forhold og skal samtidig gi lokalsamfunnene bærekraftige alternative inntektskilder.

Malawi hadde 34 millioner km2 skog, en tredjedel av Malawis areal, men 65 % av denne skogen er nå borte på grunn av befolkningens avhengighet av naturen for ved, byggematerialer og kull for å leve. Med den befolkningsøkningen som er ventet, vil nok denne utviklingen ikke snu. WeForest samarbeider med skogdepartementet i Malawi, Mulajne Mountain Conservation Trust og ti lokale planteskoler om å bevare skogsmangfoldet, gjenopprette to typer skog, skape arbeidsplasser og alternative inntektskilder for lokalsamfunnene og stoppe den pågående avskogingen.


Foretaksstyring

Etiske retningslinjer

Les mer

Mennesker

Interne operasjoner

Les mer

Samfunn

Kunder og partnere

Les mer