Miljø

I en verden hvor global oppvarming og utfordringer knyttet til klimaet haster, jobber vi i ABAX med å redusere vår miljøpåvirkning. Samtidig hjelper vi kundene våre med å kontrollere og håndtere sitt klimaavtrykk. 

Telematikk og miljøet

ABAX' kjernevirksomhet har en direkte miljøpåvirkning-. Telematikk spiller en stor rolle når det kommer til å forbedre en rekke bransjers miljøpåvirkning - bygg og anleggsbransjen, post og levering, transport og servicesektoren. Hvordan? Ved å koble sammen kjøretøy, utstyr og verktøy i ABAX' plattform kan du enkelt måle og administrere bedriftens eiendeler på en mer bærekraftig måte.

Karbonutslipp

Vår karbonnøytrale reise har alltid vært ambisiøs, og vi bygger oss opp til å nå vårt mål om å bli 100% karbonnøytrale innen januar 2023. Håndtering og kompensasjon for resterende utslipp er en viktig del av vårt bidrag til miljøet, og i 2022 inkluderer vi alle relevante omfang og kategorier når vi kalkulerer bedriftens klimaavtrykk.

Skogplanting

Vårt mål er å spre kunnskap og gi kundene våre den informasjonen og dataen de trenger for å skape en mer miljøvennlig bedrift. Derfor planter vi ett tre for hvert abonnement de kjøper. Vårt skogplantingsprosjekt gjør at kundene våre har en positiv innvirkning på miljøet og levebrødet til menneskene som bor rundt Mount Mulanje i Malawi.

Søppelrydding langs havet

Forurensing av plast, stort som smått, har en negativ innvirkning på miljøet og global oppvarming. ABAX Føreradferd er derfor et viktig verktøy for kundene våre, fordi tjenesten hjelper kunder med å redusere slitasje på kjøretøyene og forurensing av mikroplast. Hvert år samler de ansatte seg for å plukke søppel langs havnen, strender og elver og gjør samfunnet mer oppmerksomme på miljøaspektet.

Fjerne plast fra miljøet

I samarbeid med Empower, Trash Mongers og Ecodrop, har vi samlet 1 000 000 PET-flasker fra deponi og laget resirkulert plast som selges på det åpne markedet. Dette øker tilgjengeligheten for resirkulert plast som et råmateriale for produksjon og hjelper til med å utvikle legitime resirkuleringsoperasjoner i områder som trenger det mest.

Climate Neutral Now

ABAX har gitt et løfte om klimanøytralitet til FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC). UNFCCC er en internasjonal traktat som ønsker å begrense de globale utslippene. De prøver å løfte global klimanøytralitet og nå målet til Parisavtalen om å holde den globale oppvarmingen til godt under 2°C, maks 1,5°C.

Vi kan oppnå gull-nivå når vi velger å sertifisere våre kalkuleringer av klimautslipp.


Finn ut mer

Environment

Les mer

Samfunn

Les mer

Foretaksstyring

Les mer

People

Les mer