ABAX

ABAX Føreradferd

Mobilitetsdata kutter både utslipp og utgifter

Få reduserte drivstoffkostnader, mindre slitasje på bilene og lavere risiko for ulykker.

Man in car smiling with hand on stearing wheel

Fordelene med å forbedre kjøreadferd

Føreradferd gir deg nyttig innsikt, som du kan benytte til å forbedre sjåføres adferd i trafikken.
En bilflåte som styres trygt og effektivt, senker driftskostnadene med lavere forbruk av drivstoff, mindre serviceutgifter, og de ansatte har færre ulykker.

Checkmark blue

En bedre kjørestil gir lavere drivstofforbruk.

Checkmark blue

Reduserer risiko for ulykker og alvorlige hendelser i trafikken.

Checkmark blue

Lager poeng til fører, perfekt for intern konkurranse.

Checkmark blue

Et forbedret kjøremønster gir mindre slitasje på bilene.

Checkmark blue

Mindre tomgangskjøring reduserer ditt CO2-avtrykk.

Checkmark blue

Måler antall timer bilene står på tomgang.

Du sparer penger på tjenesten

God flyt i trafikken vil redusere dine drift- og vedlikeholdsutgifter. Med Driving Analyser vil både administrator og fører få konkrete tips til forbedring bak rattet rett på mobilen. Dette kan være tips om å holde seg innenfor fartsgrensen og akselerere mindre, og bremse jevnere.  

Forbedret kjøring vil minske de månedlige utgiftene med drivstoff, da kjøringen blir mer effektiv. Det bør også minske kostnadene for vedlikehold, da kjøretøyene kjøres på en skånsom måte uten bråbremsing og kraftig svinger. Dermed unngår du slitasje på bilens deler som bremseklosser og skiver.

Minsker risikoen for ulykker blant ansatte

Tracking driver behaviour encourages your employees to navigate the roads in a safer manner. This means there is a significantly reduced risk of accidents which in turn will improve your fleet insurance premium and how much you need to pay.

Poengtildeling og tips direkte til sjåførene

ABAX programvare for føreradferd lager i tillegg et sammendrag av viktige ytelsesfaktorer for å skape en poengsum per sjåfør. Faktorene som avgjør poengsummen, der 100 er best er: akselerasjon, nedbremsing, venstre og høyresvinger samt tomgangskjøring. Poengsummen vil i tillegg vise hvorvidt bedriften er bedre eller dårligere enn landssnittet, og er et godt underlag til å bruke til interne konkurranser.

Hvor mye står bilene dine på tomgang?

Se hvor lenge dine biler har stått på tomgang, og hvor mye det er å spare på å endre denne uvanen. Miljø er viktig for mange sluttkunder og med denne tjenesten kan du vise til tiltak som vil gi lavere utslipp. Vår tomgangsrapport gir deg oversikt over utslippene fordelt mellom hvert enkelt kjøretøy og fører.

ABAX Nyheter – Abonnér på vårt nyhetsbrev