ABAX

Det ABAX gjør er unikt i Norden – og alle vinner på det

Bent Nygård jobber hver dag for å forbedre tilbudet til forsikringsselskapet Tryg. Med ABAX-samarbeidet mener han at bilforsikring for bedrifter har tatt et kvantesprang. 

Camilla Runnerstrøm Laumatia
Det ABAX gjør er unikt i Norden – og alle vinner på det

«Bedriftene får billigere forsikring, de får enklere forsikring, de får rimeligere og grønnere bilhold, og det praktiske HMS-arbeidet får et klart løft. Bedrifter i alle størrelser tjener på dette, og de mindre bedriftene får de relativt største gevinstene,» sier Bent Nygård med et smittende engasjement. 

Med over 25 års fartstid i forsikringsbransjen vet han hva han snakker om. I de fleste av årene har Bent jobbet med salgsledelse og forretningsutvikling i Tryg, Skandinavias største forsikringsselskap. Nå er han leder for Trygs partnerskap med næringslivet, som blant annet innebærer å utvikle bedre verdiforslag og konsepter for kundene. 

ABAX, en naturlig del av ansvaret Tryg tar

«Her passer ABAX-samarbeidet som hånd i hanske. Tryg og forsikringsnæringen er en urgammel dugnad satt i system. Vår historie begynte for 300 år siden i København. For oss er det grunnleggende å passe på kundenes verdier og helse samtidig som vi gjør samfunnet rundt oss tryggere,» sier Bent, som har et levende forhold til Trygs plass i samfunnet. 

Han minner oss om de velkjente livbøyene fra Tryg, et tydelig bevis på selskapets forhold til ansvar. Fra Longyearbyen i nord til Lindesnes i sør henger det over 53.000 røde og hvite livbøyer. Det er mer enn 70 år siden de første livbøyene kom på plass, og hvert år bidrar de til å redde rundt 15 mennesker fra drukning. 

Kunnskapsdrevet premiering av god kjøring

I dag er Tryg et solid og kunnskapsdrevet selskap som utvikler smarte, bærekraftige forsikringsløsninger for folk og næringsliv. Bent er ikke gammel nok til å være den som hengte opp den første livbøyen, men han har en stor del av æren for samarbeidet med ABAX. 

«Med ABAX-samarbeidet premierer vi god atferd i trafikken. ABAX-boksene gir oss et godt innblikk i hvordan bedriftenes biler blir kjørt. Det inkluderer data om tomgangskjøring, fart, akselerasjon, bremsing og svinging. Når bedriften deler slike data med oss, deltar de i den samme dugnaden vi snakket om innledningsvis,» forklarer han. 

Enklere forsikring, bedre HMS og billigere bilhold

Ikke bare får Tryg-kundene rimeligere forsikring. De får også enklere forsikring, hvor de slipper å tenke så mye på kjørelengde og sjåførenes alder. Før har bedrifter med minst 20 biler hatt tilgang til slik flåteforsikring, hvor man forsikrer hele bilparken. Med ABAX-samarbeidet kan dette nå tilbys til bedrifter med så få som tre biler.  

"For kundene er deling av slike data langt mer enn felles dugnad med forsikringsselskapet. Bedriften kan selv bidra til lavere premie."

Bent Nygård , Tryg

Når bilene kjøres mer forsiktig, reduseres risiko for ulykker. Husk, 40 prosent av trafikkulykkene skjer i arbeidstiden. Og når biler kjøres mer forsiktig, reduseres drivstofforbruk og bilenes tid på verksted – mens levetiden øker.

Intern konkurranse bidrar til et bedre samfunn

Flere av Trygs kunder som har tatt i bruk ABAX, forteller Bent om at de ansatte nå konkurrerer om å kjøre best mulig. Han understreker at slike konkurranser ikke går på bekostning av personvernet og GDPR-krav. Og selv om de positive endringene i kjøreatferd er i kundenes egeninteresse, legger han vekt på de også deltar i et større prosjekt:

«For oss i Tryg handler forsikring om så mye mer enn premier og poliser. Det handler om engasjement. Om å bry seg. Om å ta ansvar i en verden som forandrer seg. Om å gjøre det enklere å være trygg.»

"Forsikringskunder som bruker ABAX bidrar til at ansattes familie kan føle seg tryggere, og at andre kan ferdes tryggere i trafikken. Og når forbruket av drivstoff går ned, setter bedriften et grønnere fotavtrykk."

En unik forsikring skal bli enda bedre

Også kundene tar et større ansvar når de bruker ABAX, som de selv tjener på, mener Bent:
«Å ta i bruk ABAX innebærer praktiske og håndgripelige tiltak selv for mindre bedrifter. Dette kan de bruke over egne kunder når de forteller om hvilket ansvar de tar for ansatte, miljø og samfunn. Kanskje bidrar dette til at vi ikke har mistet en eneste kunde som bruker løsningen,» spør Bent og lar svaret henge i luften. 

Nå ser han først og fremst fremover:
«Dagens samarbeid med ABAX er bra, og sammen har vi et tilbud som er unikt i Norden. Likevel, det skal bli enda bedre i årene som kommer. Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet, både mellom ABAX og Tryg, men mest av alt i samarbeid med våre felles kunder. De skal fortsette å oppleve at de har en bilforsikring i særklasse, som tilfører dem stor verdi hver dag,» sier Bent.

Interessert i adferdsbasert forsikring?

Vår kunder har i gjennomsnitt spart 20-30% på sin bilforsikring

Les mer