ABAX

Hvordan implementere ny teknologi i din bilflåte

Som flåteadministrator kan du øke kontrollen over bilparken og samtidig redusere kostnadene. Ny teknologi gjør det mulig. Men å åpne dørene til mer effektiv kontroll og økt sikkerhet, krever at du håndterer både spørsmål om integritet og manglende digitale ferdigheter hos sjåførene.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
man sitting at desk in office environment

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du implementerer produkter og løsninger som hjelper deg med å overvinne hindringene og samtidig høste fordelene.

Produkter og tjenester for økt kjøretøykontroll

Det finnes en rekke produkter, tjenester og løsninger som er utviklet for å maksimere kontrollen over dine kjøretøy. Her følger seks forslag fra ABAX:

 1.  Automatiserte vedlikeholdsplaner: Digitale verktøy som sender deg påminnelser om regelmessig vedlikehold og som hjelper til med å planlegge service på forhånd, noe som reduserer risikoen for uventede avbrudd og reparasjoner.

 2. Ruteoptimalisering og kontroll over drivstofforbruk: Software som analyserer og optimaliserer kjøretøyenes ruter for å spare drivstoff og tid, samt verktøy for å overvåke drivstofforbruk og identifisere ineffektive kjørevaner.

 3. Førerveiledning og opplæringsprogrammer: Verktøy som tilbyr tilbakemeldinger på kjørevaner, identifiserer risikoområder og gir opplæring for å forbedre sikkerhet og effektivitet.

 4. Samsvars- og sikkerhetsverktøy: Systemer som automatiserer rapportering og overvåking av regelverk, noe som sikrer at alle sjåfører og kjøretøy oppfyller de lovpålagte kravene.

 5. Sentraliserte dataplattformer: Integrerte løsninger som samler inn data fra ulike kilder for en enhetlig oversikt og muliggjør dyptgående analyser for datadrevne beslutninger.

 6. Sporing av kjøretøy i sanntid: Digitale og tilkoblede enheter som muliggjør overvåking av kjøretøy og annet utstyr i sanntid, noe som forbedrer sikkerheten og reduserer risikoen for tap.

Hvordan håndterer du implementeringen?

Med implementering av ny teknologi i en bilpark står du som flåtesjef overfor flere utfordringer. For å sikre en smidig overgang og vellykket bruk av den nye teknologien, må du sette deg inn i sjåførenes virkelighet og perspektiv.

Bekymring om integritet

Når du implementerer GPS-sporing og telematikksystemer i selskapets kjøretøy, kan du måtte svare på spørsmål om integritet fra for eksempel sjåfører:

 • Forklar formålet og fordelene med teknologien, som forbedret sikkerhet, økt produktivitet og transparent tidsplanlegging.

 • Informer om at myndighetene har tydelig beskrevet hva en kjørebok med GPS-sporing kan brukes til i lovtekster og retningslinjer.

Les mer om hva norske lover og retningslinjer sier om overvåking

Mangel på digitale ferdigheter

Sjåfører som ikke er vant til å bruke digitale hjelpemidler, kan mangle nødvendige ferdigheter og selvtillit for å effektivt bruke nye systemer og apper. For å lette overgangen:

 • Identifiser sjåførene som er mest kyndige med teknologi, som kan fungere som mentorer og hjelpe sine kolleger.

 • Bruk produkter med brukervennlige og intuitive grensesnitt.

Motstand mot endring

Innføringen av ny teknologi krever opplæring og tilpasning av selskapets prosesser. En god og gjennomarbeidet strategi hjelper personalet med å håndtere endringer og bruke nye løsninger. Flåtesjef kan lette denne fasen av arbeidet ved å:

 • Ha en tydelig implementeringsplan med synlige ledere fra ulike deler av virksomheten.

 • La de synlige lederne konsekvent kommunisere fordelene med den nye løsningen.

 • Sette opp mål for de nye løsningene, slik at dere sammen kan feire små og store seire.

  

For å lære mer om produkter og løsninger og få hjelp med implementeringen, bestill gjerne et møte med en av våre eksperter innen flåtestyring.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?