ABAX

Flåtestyring– kontroll eller overvåkning?

GPS teknologi finner du både i smartphones og allverdens enheter som eksempelvis den elektroniske kjøreboken fra ABAX. Brukes det korrekt er det en uunværlig hjelpe i en travel hverdag. Brukes det feil er det en kilde til konflikt. Et av verktøyene vi har i vår kjørebok er flåtestyring. Her har administrator til enhver tid full oversikt over hvor alle bilene i flåten befinner seg. Men blir ikke dette å overvåke de ansatte?

Silje Engebretsen
Flåtestyring– kontroll eller overvåkning?

Det får jeg ofte spørsmål om, og ja, flåtekontrollen kan brukes til overvåkning. Sporing med GPS tracker er et kraftig verktøy. Men flåtekontrollen kan også brukes for å ivareta en berettiget interesse, nemlig å effektivisere driften. Dersom man ved flåtekontrollen kan finne nærmeste sjåfør til et bestemt oppdrag og delegere sjåføren til det oppdraget, vil bedriften spare tid og penger på at rett sjåfør får oppdraget og kunden vil oppleve en økt servicegrad.

Grensen for overvåkning går når administrator følger med på flåtens bevegelser hele dagen uten å ha behov for dette. Her er de ansatte beskyttet av personopplysningslovens §11b;

Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles:

b) bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet

Dersom formålet er å effektivisere driften, vil administrator kun ha behov for å se på flåtekontrollen når det kommer inn et oppdrag. Informasjon utenom det vil være overskuddsinformasjon som administrator ikke skal bruke.

Enkelte spør meg da om man kan ha som formål å kontrollere de ansattes kjøremønster (eller overvåke som jeg ville sagt). Svaret på det er nei.

Ifølge personopplysningslovens §8 f) kan personopplysninger bare behandles dersom behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Hensynet til den registrertes (den ansattes) personvern vil helt klart overstige denne interessen. Så selv om man har mulighet til å overvåke de ansatte, er det altså ikke dermed sagt at det er lov. Det beste vil alltid være å være åpen med de ansatte om hvorfor systemet er innført, hva som registreres og hvordan det skal brukes!

Les alt om personvern på vår temaside