Yritysauto-ja-ALV-vaehennys.jpg

Yrityksen ajoneuvon ALV-vähennys

Yritys voi vähentää omistamistaan ajoneuvoista arvonlisäveron näin halutessaan. Tällöin verottaja kuitenkin edellyttää, että kyseisen ajoneuvon ajoista pidetään ajantasaista dokumentointia.

Verohallinnon sivuilla todetaan ALV:n vähentämisestä seuraavanlaisesti: ”Tavaran tai palvelun arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta. Ajoneuvojen arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.”

Lue lisää yrityksen ajoneuvojen rajoituksista!

Miksi dokumentoisin ajoni?

Henkilöauton ALV-vähennyksestä verottaja toteaa näin:

”Hankinta- ja käyttökustannusten arvonlisäveron saa vähentää. Vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa koko vähennysoikeuden. Auton hankintahinnan lisäksi myös auton huolloista, bensan ostoista ym. tehdyt vähennykset on silloin palautettava.”

Tällöin on ensisijaisen tärkeää, että yrityksen henkilöautolla tehdyistä ajoista pidetään kirjaa. Mikäli ajantasaista dokumentointia ei pystytä toimittamaan, verottaja saattaa arvioida yksityisajojen määrän. Seurauksena voi olla ALV-vähennyksen palautus sekä veromätkyt.

”Ajopäiväkirjan avulla voidaan jälkikäteen todeta, mikä on ollut liiketoimintaan liittyvien ajojen ja yksityisajojen osuus matkoista. Jos kyse on yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön hankitusta henkilöautosta, ajopäiväkirjalla on pystyttävä osoittamaan, ettei yksityisajoja ole ollut. Muuten tehdyt vähennykset on palautettava.

Lahde: vero.fi

Ajopäiväkirjaan on merkittävä päivittäin seuraavat tiedot:

  • matkan alkamis- ja päättymisaika
  • matkan alkamis- ja päättymispaikka
  • tarvittaessa ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus
  • auton käyttäjä.

Ajopäiväkirjat tulee säilyttää yhtiön kirjanpitoaineistossa. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta.”

Mikäli yrityksen omistuksessa on pakettiauto, ovat säännökset hieman erilaisia. Pakettiautoa voidaan käyttää osittain yksityisajoihin. Tällöin on kuitenkin kyseessä verotettava etu, josta on tehtävä vaadittavat vähennykset. Ajopäiväkirja vaaditaan ajoneuvotyypistä riippumatta. Voit lukea lisää aiheesta täältä.

Miten voin dokumentoida ajoni?

Yrityksen ajoneuvon ajoja voidaan dokumentoida joko käsin paperille, excel-tiedostoon tietokoneelle tai sitä varten kehitettyjen laitteiden avulla. Verottaja vaatii kuitenkin melko paljon ja melko yksityiskohtaisia tietoja ajoista, jolloin käsin kirjaaminen koetaan helposti työlääksi.

Sähköinen ajopäiväkirja helpottaa sekä yrittäjän että työntekijän arkea. Sen avulla varmistat, että ajoneuvosi dokumentointi on aina ajan tasalla ja ajojen kirjaamiseen käytettävä aika voidaan hyödyntää tehokkaammin. Voi lukea lisää sähköisistä ajopäiväkirjoista!

Sähköinen ajopäiväkirja