ABAX

Yrityksen ajoneuvon ALV-vähennys

Yritys voi vähentää omistamistaan ajoneuvoista ja niihin liittyvistä käyttökuluista, kuten esimerkiksi huolloista ja polttoaineesta arvonlisäveron näin halutessaan. Tällöin verottaja kuitenkin edellyttää, että kyseisen ajoneuvon ajoista pidetään ajantasaista dokumentointia.

Karolina Romakkaniemi-Alhonen
Yrityksen ajoneuvon ALV-vähennys


Verohallinnon sivuilla todetaan ALV:n vähentämisestä seuraavanlaisesti: ” Tavaran tai palvelun ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu arvonlisäverollista liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverovelvolliselta. Kun kyse on ajoneuvon hankintahinnasta tai käyttökustannuksista, arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.”

Lue lisää yrityksen ajoneuvojen rajoituksista!

Miksi dokumentoisin ajoni?

Henkilöauton ALV-vähennyksestä Verohallinto määrää näin:

”Liiketoiminnan käytössä olevan henkilöauton osalta vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa koko vähennysoikeuden.”

Tällöin on ensisijaisen tärkeää, että yrityksen henkilöautolla tehdyistä ajoista pidetään kirjaa, jotta voidaan osoittaa, että yksityisajoja ei ole tehty. Mikäli ajantasaista dokumentointia ei pystytä toimittamaan, verottaja saattaa arvioida yksityisajojen määrän. Seurauksena voi olla ALV-vähennyksen palautus, lisävero korkoineen sekä työntekijälle langetettava takautuva autoetu.

”Ajopäiväkirjan avulla voidaan todeta, mikä on ollut liiketoimintaan liittyvien ajojen ja yksityisajojen osuus matkoista. Jos henkilöauto on hankittu vain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ajopäiväkirjalla on pystyttävä osoittamaan, ettei yksityisajoja ole ollut. Muuten vähennystä ei saa tehdä, ja mahdolliset jo tehdyt vähennykset on palautettava."

Lahde: vero.fi, Ajoneuvon ja sen käyttökulujen arvonlisävero

Ajopäiväkirjaan on merkittävä päivittäin seuraavat tiedot:

  • matkan alkamis- ja päättymisaika

  • matkan alkamis- ja päättymispaikka

  • tarvittaessa ajoreitti

  • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa

  • matkan pituus

  • ajon tarkoitus

  • auton käyttäjä.

Ajopäiväkirjat tulee säilyttää yhtiön kirjanpitoaineistossa vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Mikäli yrityksen omistuksessa on pakettiauto, ovat säännökset hieman erilaisia. Pakettiautoa voidaan käyttää osittain yksityisajoihin. Tällöin on kuitenkin kyseessä työntekijää verotettava autoetu, josta on tehtävä vaadittavat vähennykset ja ALV-vähennyksistä on oikaistava yksityisajojen osuus pois. Päivittäinen ajopäiväkirja vaaditaan ajoneuvotyypistä riippumatta. Voit lukea lisää aiheesta täältä.

Miten voin dokumentoida ajoni?

YYrityksen ajoneuvon ajot voidaan dokumentoida joko päivittäin käsin paperille, Excel-taulukkoon tietokoneelle tai sitä varten kehitettyjen laitteiden avulla automaattisesti. Verottaja vaatii kuitenkin melko paljon ja yksityiskohtaisia tietoja ajoista, jolloin käsin kirjaaminen koetaan helposti työlääksi.


Sähköinen ajopäiväkirja helpottaa sekä yrittäjän että työntekijän arkea. Sen avulla varmistat, että matkojen dokumentointi on aina tarkkaa ja automaattisesti ajan tasalla, joten ajojen kirjaamiseen käytettävä aika voidaan hyödyntää tehokkaammin. Voi lukea lisää sähköisistä ajopäiväkirjoista täältä!

5 virhettä yrityksen ajoneuvojen käytössä

Kokosimme sinulle yhteen oppaaseen yleisimmät virheet, joiden vuoksi yritykset ja autoetua käyttävät menettävät vuosittain paljon rahaa – turhaan.

Tilaa uutiskirje pysyäksesi ajan tasalla viimeisimmistä alan ja älykkään liikkuvuuden uutisista.