Yritysauto

Tiedätkö, mikä on yritysauto ja miten sen käyttöä on verotuksellisesti rajoitettu? Yritysautolla tarkoitetaan yrityksen omistamaa tai leasaamaa henkilö- tai pakettiautoa, joka annetaan työntekijän käyttöön työtehtävien suorittamiseen. Yleensä yrityksen ajoneuvoista ja niiden käyttökuluista vähennetään arvonlisävero.

Thumbnail

Ostohinnan ALV-vähennys rajoittaa yritysauton käyttöä

Yritysauton käyttöön voi tulla rajoituksia, mikäli sen ostohinnasta on tehty ALV-vähennykset, koska käytännössä silloin kyseinen auto on hankittu ”yksinomaan vähennyksen oikeuttavaan tarkoitukseen" eli yrityksen työajoihin. Silloin henkilöautolla tehty vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa koko vähennysoikeuden ja myös jo tehty ostohinnan ALV-vähennys pitää palauttaa. Pakettiautolla sallitaan satunnaiset yksityisajot, mutta niiden osuus on oikaistava kaikista ALV-vähennyksistä. 

Yritysautolla tehdyt yksityisajot lasketaan työntekijälle verotettavaksi luontoiseduksi ja mikäli niitä ei merkitä palkkakuittiin, voi verotarkastaja määrätä työntekijälle autoedun takautuvasti korkoineen ja lisäveroineen!

Muita yritysauton käytön rajoituksia

Henkilöautolla ei saa ajaa lainkaan yksityisajoja ja pakettiautollakin yksityisajon määrä on rajoitettu, mikäli yrityksen omistamasta ajoneuvosta on tehty ALV-vähennys. Jos työntekijä käyttää työnantajan omistamaa autoa omiin ajoihinsa, hänen voidaan katsoa saaneen ajoneuvon käyttöönsä luontoisetuna, jolloin siitä tulee maksaa verot. Mikäli käyttö on satunnaista, kilometrikohtainen vero voidaan laskea seuraavasti:

(Ajoneuvon vapaan autoedun kuukausittainen verotusarvo / 1500) * ajetut kilometrit. Lähde: Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2022 - vero.fi

Työntekijän lainaaman yritysauton autoetu voidaan laskea helposti Verohallinnon autoetulaskurilla.

Jos yrityksen pakettiauton yksityiskäytön arvioidaan olevan säännöllistä, luontoisedun arvona voidaan käyttää ajoneuvon vapaan autoedun määrää. Lue lisää autoedusta täältä.

Lähde: vero.fi, Ajoneuvon ja sen käyttökulujen arvonlisävero

ABAXin sähköinen ajopäiväkirja tukena

ABAXin sähköisen ajopäiväkirjan avulla voidaan helposti ylläpitää Verohallinnon vaatimaa ajoneuvokohtaista päivittäistä ajopäiväkirjaa, jolla todennetaan, ettei yrityksen henkilöautolla ole ajettu yksityisajoa tai yrityksen pakettiautolla ajettujen yksityisajojen osuus voidaan helposti oikaista ALV-vähennyksistä.

Lähettäkää minulle tarjous

Lähetämme sinulle tarjouksen mahdollisimman pian.

Pyydä tarjous!