ABAX

Programvara för fordonskontroll inom byggindustrin

Vi förstår utmaningarna som byggföretag står inför. ABAX hjälper dig med spårning, plats- och användningsövervakning av alla ditt företags fordon och enheter, oavsett storlek eller typ.

Construction site with digger and buildings in the background

Bygg- och anläggningsindustrin har generellt en stor del dyr, verksamhetskritisk utrustning utplacerad i olika projekt. Läs hur ABAX kan hjälpa dig i bygg- och anläggningsindustrin med detaljerade analyser, ökad lönsamhet och bättre säkerhet.

Byggindustri

Använd datainsikter för att förbättra driften

Med knappa tidsfrister, små marginaler och höga leveranskrav är det avgörande för byggbolag att ha full kontroll på sina verksamheter och enheter. Med ABAX digitala system kan du öka produktiviteten, optimera din verksamhet och använda utrustningen på rätt sätt.

 • Sätt upp virtuella gränser (geofences) runt platser och få en notis när fordon anländer och avreser.

 • Spåra handhållna verktyg med ABAX Smart Inventory

 • Spåra större enheter med ABAX GPS-baserade lösningar

 • Använd ABAX interna batterihårdvara för obemannade tillgångar

 • Proaktiva aviseringar och 10-sekunders platsuppdatering

 • "Hitta mig"-funktionalitet

Byggindustri

Minska risken för förlust och stöld

ABAX lösningar för maskiner och utrustning kan revolutionera dina kostnader för underhåll och krångel med dyra inköp på grund av förlust eller stöld. I stället kan du ha proaktiv koll på dina fordon, maskiner och övrig utrustning.

Genom realtidsdata och telematik kan du enkelt följa diagnostik och användningsmönster för dina enheter. Det minskar driftstopp och dyra reparationer vilket i sin tur underlättar att hålla tidplaner och öka kundnöjdheten.

ABAX digitala lösningar hjälper också din verksamhet att följa säkerhetskrav och lagstiftning, uppmuntra dina förare till säkrare körning och förbättra säkerheten.

Våra lösningar för fordonskontroll är de verktyg du behöver för att utveckla ditt bolag i byggbranschen.

 • Planera dina service- och underhållsscheman baserat på användning, inte tid.

 • Förläng livslängden på fordon, maskiner och verktyg.

 • Automatisera era användningsloggar.

 • Full koll på placeringen för alla dina verktyg, maskiner och fordon.

Byggbranschen

Säkerställ säker körning och förarens trivsel genom analys av körbeteende

ABAX programvara för fordonskontroll spelar en viktig roll i att förbättra förarnas körbeteende. Du kan proaktivt analysera och förbättra körvanor, vilket främjar säkerhet och effektivitet på vägen till och från era projekt, och på själva byggarbetsplatserna.

Genom realtidsdata om hastighetsöverträdelser, hårda inbromsningar, kurvtagningar och andra riskbeteenden, kan verksamheten få färre olyckor, öka fordonens livslängd och minska bränsle- och underhållskostnader.

Säkrare och mer effektiva körstilar ger pålitliga leveranser och tidsangivelser vilket gynnar både din verksamhet och era kunder.

 • Total översikt av fordonens hälsostatus

 • Registrering av in- och utgång på webbplatsen

 • Körstilar kan kopplas till tydliga kostnader

 • Realtidsdata ger möjlighet till målinriktad coaching som kan förbättra förarens kunskap och inställning

 • Skydda dina fordon från onödigt slitage, skada och skador

 • Öka förarens trygghet i trafiken och säkerhet på arbetsplatsen

Byggindustri

Minska förluster och klimatpåverkan med ABAX intelligenta system

ABAX smarta lösningar för fordonskontroll hjälper din verksamhet i byggbranschen att ta miljöansvar.

Genom optimerade rutter och smarta körstilar kan både bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen minskas avsevärt. Det inte bara minskar de operativa kostnaderna utan följer också byggbranschens klimatmål och krav.

Kontinuerligt underhåll säkerställer maskinparkens prestanda, vilket minskar risken för dyra haverier och projektförseningar. Det bidrar till att göra din verksamhet mer klimatvänlig och svara upp mot kraven från dina miljömedvetna kunder.

 • SECR-kompatibel rapportering

 • Agera utefter din CO2-prestanda

 • Minska associerad bränsleförbrukning och relaterade kostnader

 • Förbättra prestanda och livslängd för fordon och utrustning

 • Hjälp att identifiera vilka förare som behöver utbildning och coaching i att köra klimatsmart och säkert

Byggindustri

Företagets fordonsdelning

Ofta delar flera medarbetare på fordon. Vissa skåpbilar och lastbilar brukar användas mer frekvent, på grund av deras placering eller vilken utrustning och maskiner som förvaras i fordonet. Här kan ABAX lösningar för fordonskontroll spela en avgörande roll genom att leverera alla data över fordonsdelning som du behöver.

En sådan ökad kontroll optimerar inte bara användningen av era fordon, utan kan också bidra till en mer jämn fördelning så att fordonen nyttjas maximalt. Förarna får tillgång till fler olika fordon, vilket ökar flexibiliteten, samtidigt som de administrativa medarbetarna kan ha koll på vilken förare som befinner sig i vilket fordon, och kommunicera med rätt personer.

 • Varje förare identifierar sig med förar-ID

 • Skicka meddelanden till en eller flera förare

 • Realtidsuppdateringar med platsdata

 • Föraren kan förvarnas om incidenter längs rutten

 • Förläng livslängden på fordonen och minska antalet överflödiga eller olämpliga fordon

 • Se vilka förare som är tillgängliga för uppdrag

Tome Tanski

Avarn Security

"Nu är det mycket lättare att hitta utrustningen. Vi ser exakt placering av utrustning och specialverktyg i live-kartan."

1/11

Kristina Anderson

Ramirent Finland

“Systemet ger mig omfattande reserapporter med rutter och körtider. Vissa av våra kostnadsställen använder även systemet för att få bättre kontroll över arbetet i deras område.”

2/11

Mats Ericsson

Eftermarknadschef, Maskino

"Vi sparar tid och pengar på att använda GPS-spårning och uppföljning av körda maskintimmar i samma smarta system."

3/11

Ingvar Hultgren

Ingvars VVS & Rörmontage AB

"Fördelen med karttjänsten är att om det skulle hända något katastrofalt och vi måste ta oss till en arbetsplats snabbt, kan vi enkelt se vilket av våra fordon som är närmast uppdraget."

4/11

Torbjörn Andersson

Söderköpings Energi & VVS

"Det var helt avgörande att ABAX kunde hjälpa oss och polisen att lokalisera biltjuven. Utan tekniken är det inte säkert att vi hade fått tillbaka vår bil med verktyg och material."

5/11

Wictor Widén

Maskinuthyrare, S-Rental

"Vi kan konstatera att ABAX produkter betalar sig själva - det är det inget snack om!"

6/11

Christer Jansson

VD, HH:s Ventilation AB

"Det är helt avgörande för oss att GPS-teknologin fungerar i alla lägen. Vi är alla otroligt nöjda med valet av leverantör."

7/11

Klas Lång

Serviceansvarig, Swarco AB

"Med ABAX fordonskontrollen har vi koll på våra kostnader. Vi får veta vad våra bilar förbrukar och hur vi kan minska den förbrukningen"

8/11

Martin Henricson

VD, Hyresmaskiner AB

"Kostnaden som vi betalar varje månad, går att räkna hem om vi ser till det vi debiterar med övertid och överhyra."

9/11

Johan Brandt

Arbetschef, VOID AB

”Vi tjänar mer pengar tack vare systemet som underlättar för oss i det dagliga arbetet. Jobbet flyter på snabbare när vi slipper skriva för hand och leta efter verktyg."

10/11

Kristoffer Akersmyr

Mandal Bygg AS

"Med ABAX får varje individ ett betyg på hur de kör. Nu har vi en intern tävling om att köra säkrast."

11/11

Kontakta vårt team

ABAX verkar inom alla branscher med mobil arbetskraft och mobila enheter. Skicka gärna in ett meddelande, så kontaktar vi dig snarast.

Jag förstår att mitt samtycke kan återkallas när jag önskar det. Genom att skicka formuläret, godkänner du vår integritetspolicy.