ABAX

ABAX och Tryg optimerar Mandal Byggs fordonskostnader.

Enklare körjournal och billigare försäkringar är bara två av fördelarna Mandal Bygg får av samarbetet mellan norska Tryg och ABAX. En helt ny speciell intern konkurrens har uppstått som både ger besparingar och bättre arbetsmiljö.

Bättre bilunderhåll och billigare försäkring med ABAX och Tryg hos Mandal Bygg i Norge

Byggmästare Kristoffer Akersmyr på Mandal Bygg AS använder ABAX i företagets bilar. Det som började som en tidsbesparande lösning för att förenkla körjournalen har nu fått flera fördelar.

ABAX sensorer fångar de viktigaste delarna av hur bilarna körs. GPS tillhandahåller grunddata för loggboken. Därtill kommer till exempel acceleration, inbromsning, tvära svängningar och tomgångskörning.

Billigare försäkring

För Mandal Bygg har detta redan gett påtagliga ekonomiska vinster, säger en engagerad byggherre:

«Dessa uppgifter är värdefulla för försäkringsbolaget. Sensorerna ger en bra bild av körbeteendet och varje enskild medarbetare får ett betyg för hur bilarna körs. När totalpoängen delas anonymt med Tryg får vi betydligt billigare försäkringar.» 

Bilförsäkringen är klart billigare än andra bilförsäkringar, och med extra bra villkor. Vi pratar med Kristoffer när han kör från centrala Mandal mot ett byggprojekt i den idylliska skärgården i södra Norge.

Arbetsmiljöutmaning och reklam på fyra hjul!

«När vi kör till och från en byggarbetsplats överförs arbetsmiljö-arbetet till fyra hjul. Det är viktigt för oss att våra kollegor kommer tryggt och säkert hem till sina familjer. Vi behöver huvuden och händer på jobbet varje dag. Med ABAX får varje individ ett betyg på hur de kör. Nu har vi en intern tävling om att köra säkrast”, säger en entusiastisk Kristoffer.

«Nu har vi en intern tävling om att köra säkrast.»

Kristoffer Akersmyr, Mandal Bygg AS

De fem bilarna i företaget är helt oumbärliga för att kollegorna ska kunna utföra sitt arbete. Bilarna är både transportmedel och verktygsförvaring. Kristoffer understryker också att företagets bilar har en tredje och ofta underskattad roll:

«Våra bilar är folierade med reklam för Mandal Bygg. När bilarna är företagets ansikte utåt är det väldigt viktigt i vår närmiljö att de alltid körs på ett ansvarsfullt sätt. Omvänt kommer du att förlora många uppdrag om potentiella kunder pratar om hur hänsynslöst vår personal kör våra bilar."

Spara pengar och klimat med bättre bilunderhåll

Han säger att vårdslös körning med företagets bilar aldrig har varit en utmaning. Ändå är det betryggande att den interna konkurrensen om att köra säkrast har tagit bort det hypotetiska problemet. Säkrare körning har också gett företaget andra ekonomiska fördelar än lägre försäkring:

«Bilarnas livslängd förlängs och underhållskostnaderna minskar..»

Kristoffer Akersmyr, Mandal Bygg AS

«Det råder ingen tvekan om att bilarnas livslängd förlängs och underhållskostnaderna minskar när bilar körs mer hänsynsfullt. Med mindre tomgång och lägre varvtal kommer också en minskad bränsleförbrukning”, säger Kristoffer när han kör in i stugan som företaget just nu bygger åt en kund – en kund som har haft stor tur med köpet av mark.

«Med ABAX lämnar vi ett grönare fotavtryck.»

Kristoffer Akersmyr, Mandal Bygg AS

«När du är här kan du inte låta bli att njuta av havet, holmarna, naturen och den friska luften. Som byggare har vi också ett ansvar att bevara världen. Med ABAX lämnar vi ett grönare fotavtryck: CO2-utsläppen från vår körning minskar, och vi räddar även planeten när bilarna har en längre livslängd."

Förenklar rapportering

Mandal Bygg har tre tjänstebilar och två privatbilar med milersättning. Nu visar han oss appen från ABAX där han enkelt kan följa hur bilarna körs.

«Med den digitala körjournalen från ABAX är det lätt att urskilja privat användning av fordonen. Det är enkelt och tydligt att beräkna milersättningen för privatbil och för skatt på privata resor med tjänstebil. Och så har du siffrorna för den interna tävlingen här: Här kan du se hur körningen av varje enskild bil och förare poängsätts."

Vi frågar om han tror att andra företag kan dra nytta av samarbetet mellan ABAX och Tryg:

«Helt klart. Jag känner ingen som gillar att föra körjournal, men jag känner många som gillar billigare försäkringar, säkrare anställda, bättre rykte, billigare bilunderhåll och att bidra till ett lägre klimatutsläpp. Det finns många fördelar med enkla åtgärder”, avslutar han.
 

ABAX Insights – prenumerera på vårt nyhetsbrev