ABAX

Byggföretag fick skatterevision – så här klarade de sig

Om du inte har korrekta körjournaler utsätter du ditt företag och dina anställda för stora ekonomiska risker. Men det finns en enkel lösning som gör att du undviker skattesmäll.

Skatteverket har rätt att utföra kontroll och revision av svenska företags ekonomi. För företag med företagsbilar är det inte ovanligt att Skatteverket vid revision vill se bilarnas körjournaler och kontrollera om bilarna utgör någon löneförmån för de anställda. Har man bilar som disponeras av anställda är det viktigt att man har korrekta körjournaler och koll på hur bilarna används.

Det var precis vad som hände Anders på företaget Inredningsmontörerna AB.

Enkelt och lätt att ta fram körjournaler

Anders som driver företaget Inredningsmontörerna AB bestämde sig för flera år sedan att investera i elektroniska körjournaler från ABAX. Alla företagets bilar blev utrustade med ABAX Körjournal och företaget har sedan dess all dokumentation om bilarna lättillgängligt via datorn.

När Skatteverket begärde ut körjournaler kunde Anders enkelt lämna över rätt uppgifter, utan att lägga massa tid på att i efterhand återskapa bilarnas alla resor - något som både är otroligt svårt och tidskrävande.

Inga problem - tack vare ABAX

"Eftersom de såg att vi hade ABAX körjournaler sa de att det räckte med dokumentation på två av våra tio bilar.""

Anders, Inredningsmontörerna AB

"Det var aldrig några problem. Och vi vet ju också hur bilarna ska användas så det hade också förvånat mig", säger Anders på Inredningsmontörerna AB.

Vid installationen av ABAX Körjournal blev alla anställda informerade om skattereglerna av ABAX skatteexperter. De anställda hade därför full koll och hade bara använt företagsbilarna till arbetsresor och eventuella privata resor inom rimlig omfattning.

Riskerar stora belopp

Ett företag med tio företagsbilar som inte har korrekta körjournaler riskerar kraftig skattesmäll. Tio bilar med ett inköpspris på 400 000 kr styck gör att företaget kan upptaxeras med upp mot 900 000 kr, samt att de anställda som kör bilarna kan bli upptaxerade med upp mot 136 000 kr per anställd. Det är alltså oerhört viktigt att ha full koll på sina körjournaler och att bilarna används på ett korrekt sätt.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?

ABAX Insights – prenumerera på vårt nyhetsbrev