ABAX

Ramirent Finland förlitar sig på ABAX för hanteringen av fordonsparken

Kristina Anderson, Ramirents fordonschef, går över det inhägnade området på företagets största uthyrningsdepå i Skomakarböle i norra Helsingfors. Under fyra år har hon ansvarat för hanteringen av företagets 180 fordon. Hennes jobb är mångsidigt och består till stor del av kundservice. Anderson har dagligen kontakt med Ramirent-medarbetare från Finska Kittilä till Villmanstrand. “Att vara serviceinriktad är en tillgång i det här jobbet. Jag gillar att arbeta med trevliga människor,” säger Anderson.

Yellow van

Körjournal och mycket mer

Sedan början av 2019 har Anderson använt ABAX elektroniska körjournalsystem som hjälp. Hon var övertygad redan när systemet introducerades. “Först gjorde vi en fordonsinventering. Vi samlade fordon på olika platser, så att vi kunde installera den elektroniska körjournalen i så många bilar som möjligt samtidigt. Installationen gick mycket bra och systemet fungerade direkt.”

135

ABAX Körjournal

200

ABAX MINI

223

RFID

250

ABAX Fleet

“Att vara serviceinriktad är en tillgång i det här jobbet. Jag gillar att arbeta med trevliga människor"

Kristina Anderson, Ramirent

Anderson är också glad över möjligheten att kunna ta bort och installera utrustningen själv, när till exempel en leasad bil når slutet av sitt avtal och ersätts med en ny bil. Detta sparar tid och pengar genom att eliminera behovet att använda en installationstjänst från tredje part.

Den elektroniska körjournalen kräver ingen separat identifieringsenhet, föraren loggar in i fordonet med hjälp av ”Valttikortti”, som är ett elektroniskt personkort i enlighet med den finska arbetarskyddslagen, som fungerar som en nyckel.

ABAX system ger Anderson information om Ramirents cirka 130 produktionsfordon. Förutom körjournaldata, får hon körsträckan från leasade bilar och kan därmed förutse när leasingavtal måste förnyas. Kontroll av körsträcka är också viktig för Anderson eftersom hon när som helst kan se fordonens exakta körsträcka i systemet.

“Vi kan flytta bilarna från en plats till en annan, beroende på hur många kilometer de har körts." 

Kristina Anderson, Ramirent

Data bara för dem som behöver se den

Alla Ramirents lastbilar är utrustade med en ABAX FMS-enhet, som är ansluten till fordonets färdskrivare. Systemet är enkelt att installera på fordonets CAN-buss. Informationen det ger gör det möjligt att till exempel övervaka bränsleförbrukningen.

Tack vare FMS-integrationen kan Anderson från sitt kontor avkoda massminnesinformation och förarkortdata från skrivarna direkt till ABAX-systemet. Detta sparar tid och jobb, eftersom hon inte behöver hämta data fysiskt från varje enskilt fordon. Hon kan även övervaka förarnas kör- och vilotider i realtid.

“Systemet ger mig omfattande reserapporter med rutter och körtider. Vissa av våra kostnadsställen använder även systemet för att övervaka arbete i deras område.”

Kristina Anderson, Ramirent

Med ABAX-systemet kan den medarbetare som hanterar fordonen i varje område se var fordonen befinner sig i området och kan till exempel kontakta närmaste fordon för att be föraren hämta en maskin från en närliggande arbetsplats.

“Systemet har strikta gränser för vilka data medarbetare har tillgång till. ABAX-systemet gör det mycket enkelt att ge olika avdelningar åtkomst.”

Både de regionala fordonscheferna och Anderson får de rapporter de behöver från systemet. Anderson har en mycket positiv erfarenhet efter fyra års samarbete. På senare tid har de haft mindre kontakt eftersom allt fungerar precis som det ska.

“När jag behöver hjälp, vet jag att de tar hand om det. Medarbetarna på ABAX är mycket tillmötesgående.”

Kristina Anderson, Ramirent

Tio års samarbete 

Ramirents fordonsparkschef Jukka Nyrhilä och ABAX Account Manager-chef Juha Mensonen har haft ett nära samarbete i tio år.

Deras samarbete inleddes med installationen av spårningsenheter på lyftanordningar, skyliftar och kompressorer. Dessa enheter är fortfarande utrustade med ABAX-produkter. Sedan dess har deras samarbete utökats, dels för att möta Ramirents behov och dels baserat på de nya produkter och tjänster som ABAX har kunnat erbjuda Ramirent.

Deras långvariga samarbetsavtal förnyades i slutet av sommaren 2022, när Ramirent ville centralisera all sin övervakningsutrustning hos en etablerad partner. Det långsiktiga samarbetet med ABAX var ett viktigt urvalskriterium.

Generatorer övervakas kontinuerligt

Ett helt nytt avtal om övervakningsutrustning omfattar hundratals Ramirent-uthyrningsmaskiner, varav de största är tunga dieselgeneratorer. Vindkraftparker är en typisk plats för generatorer, där de används tills vindkraftparkerna är anslutna till det nationella elnätet.

“Eftersom våra kunder ofta kör våra generatorer dygnet runt, måste vi övervaka dem så att vi kan planera deras schemalagda underhåll."

Jukka Nyrhilä, Ramirent

Användningen av generatorer varierar ganska mycket. På Metsä Fibres bioproduktanläggning i Kemi, har Ramirents generatorer till exempel använts för att leverera el under byggfasen och för att förse arbetsutrymmen med elektricitet. Å andra sidan behöver Destia liknande utrustning för att driva undervattenspumpar på sin brobyggplats under dagen. Förutom driftstimmar förser ABAX-tjänsten Ramirent med platsinformation för dess utrustning. Detta är viktigt för att ge servicetekniker korrekt platsinformation när utrustningen kräver underhåll. “På arbetsplatser med gasoluppvärmning, har våra värmare larm för läckagedetektering. Om en gasläcka detekteras, fjärrapporteras det och en varning skickas inom några sekunder till arbetsplatsförmän och arbetsledare via mobiltelefon och e-post. Vi centraliserade även denna övervakning hos ABAX,” säger Nyrhilä.

Lättanvänd ABAX Mini för över 200 enheter

När ABAX lanserade Mini, som drivs med ett inbyggt batteri och bara kostar några euro, började Ramirent använda den omgående. De använder Bluetooth för att tala om var till exempel arbetskorgar eller andra tillbehör finns. Alla ABAX-enheter kan kommunicera via Bluetooth.


“Vi använder några hundra av dessa kostnadseffektiva tillbehör som är enkla att flytta. När en lyftanordning till exempel körs till en arbetsplats, kan vi be föraren att hämta en extra arbetskorg som inte används från en närliggande arbetsplats. Vi använder dem för att hjälpa till med transportplaneringen,” säger Nyrhilä.

Behandlar data för att hjälpa kunder

Prediktiva underhållsvarningar är en mycket viktig del av ABAX service. När Ramirents maskiner eller fordon närmar sig slutet av sin underhållsperiod baserat på körsträcka eller drifttid, kommer ansvarig för utrustningen eller fordonet att få en varning via e-post eller telefon.

“I många fall använder vi data från våra kunders system och kombinerar dem med våra egna data för att bearbeta dem till användbar information för våra kunder.”

Juha Mensonen, ABAX

Under många år har han betraktat Ramirent som en speciell kund och har alltid stått till förfogande, tillhandahållit utbildning och hanterat problem omedelbart – ofta personligen. “När kunder vet hur man använder vårt system, det är då de får ut det mesta av det,” fortsätter Mensonen.

På frågan om hemligheten med detta långsiktiga samarbete hänvisar Nyrhilä till personliga relationer och det nära utvecklingsarbetet med Mensonen. “Jag har velat att Juha ska vara den ende som tar hand om saker som har att göra med våra maskiner. Han vet vad vi gör och är otroligt serviceminded. Oavsett vad problemet är, så kommer Juha på en lösning. Vi känner oss inte som vilken kund som helst.”

Ramirent som en del av någonting större

Ramirent grundades 1955, och med 60 anläggningar är det landets största företag inom maskinuthyring. En allt större del av det traditionella uthyrningsföretagets omsättning utgörs av ett brett utbud av tjänster, som elektrifiering och uppvärmning på arbetsplatsen, skydd och byggnadsställningar. Tekniska tjänster och trafiksäkerhet för större evenemang har också lett till tillväxt för Ramirent. 2019 blev Ramirent del av den franska koncernen Loxam. Det är Europas största och världens fjärde största uthyrningsföretag. 2021 var omsättningen 2,2 miljarder euro. Ramirents omsättning var under samma år 189 miljoner euro.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?

ABAX Insights – prenumerera på vårt nyhetsbrev