ABAX

Privat- eller tjänsteresa med företagets bil?

Gör du en privatresa eller en tjänsteresa när du kör med företagets bil? Det beror på var du har ditt tjänsteställe.

Fanny Anselin
Två glada arbetskillar som sitter utanför servicebil

VVS-företagens egen branschtidning innehåller ofta intressanta artiklar om skatteregler och hur de påverkar företagens handhavande av den egna bilparken. Marsnumret handlar till exempel om hur snabbt du råkar förbruka 10 tillfällen eller 100 mil, som du tillåts köra privat med företagsbilen utan att förmånsbeskattas. Riktigt så illa som artikelförfattaren Anders Lindqvist vill ha det till  i sin ingress är det inte. "En medarbetare som kör bilen från arbetsstället till exempelvis lunchstället och tillbaka kan då ha förbrukat två av dessa tillfällen", skriver han.

Firmabil till arbetstället

Om han då menar arbetsstället som en tillfällig arbetsplats ute hos kund, så är medarbetaren ute på tjänsteresa och får köra till närmaste lunchställe utan att detta bedöms som privatresa. Bakgrunden är, enligt svar på vår förfrågan till Skatteverket, att den anställde som alternativ hade kunnat ta firmabilen från arbetsstället till tjänstestället för att äta medhavd mat utan att skattas för det. Dessutom  anses resan till och från lunchstället som en resa, inte två.

Tjänsteresa eller privatresa?

Detta kan verka krångligt och ibland lite oöverskådligt. Många blir förtvivlade och törs knappast åka någon stans i rädsla för att göra fel.  Därför: Utgå ifrån att om du är ute på tjänsteresa, så kan du stanna och äta lunch, tanka eller ta en fikapaus utan att "Thailandsresan" ryker. Korta stopp under pågående tjänsteresa som inte medför en större omväg är tillåtet. Källa: Skatteverket

Om du däremot sitter på ett och samma kontor (tjänsteställe) varje dag och åker därifrån ut på lunch, så anses den resan som privat. Källa: Skatteverket.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?