ABAX

Vad skall en körjournal innehålla? Allt du behöver veta i 9 vanliga frågor

Har du funderingar om körjournal och vilka regler som gäller? Då är du inte ensam. Vi svarar på de vanligaste frågorna om körjournal.

Matias Rodriguez
Svaren på de mest sökta frågorna om körjournal på nätet

Vad är en körjournal?

En körjournal är dokumentationen av de resor man gör med ett fordon. Dokumentationen kan se ut och göras på flera olika sätt. Men Skatteverket har riktlinjer över vilken information som de är intresserade av.

Varför har man en körjournal?

- En körjournal har man för att kunna styrka att man hanterar till exempel bilförmåner, drivmedelsförmåner och milersättning i enlighet med skattelagstiftningen, säger Tina Jedenheim, Commercial Director på ABAX Sverige som är marknadsledande inom digitala körjournaler i Norden.

Vilka bilar behöver körjournal / Vem behöver körjournal?

Alla företagsbilar (ibland kallat, servicebilar, firmabilar osv.) måste ha körjournal. Även alla förmånsbilar (ibland kallat tjänstebil) där det på något sätt hanteras drivmedelsfördelning mellan privat användande och användande i tjänst måste ha en körjournal. Använder man privat bil mot reserättning skall alla resor där en skattefri del av reseersättningen betalas ut kunna styrkas, detta gör man enklas med körjournal. Det finns några enstaka undantagna från kravet på körjournal och det är militära fordon samt utryckningsfordon (blåljusfordon), beskickningsfordon och fordon som ägs av hovet.

Vad händer om man inte har en körjournal?

Det finns flera olika scenarion. Företagsbilar kan bli upptaxerade till förmånsbilar vilket innebär en retroaktiv beskattning av bilförmån, som leder till stora kostnader för både företaget och den anställde. Har du tjänstebil kan du få underkänt avdrag för omfattande tjänstekörning eller tvingas betala för en drivmedelsförmån, också det en kostnad för både företaget och den anställda.

Eftersom den skatteskyldige bedöms ha gett inkorrekt information påförs även ett skattetillägg på 40%. Det finns många exempel på när den enskilda individen har påförts ett skattetillägg på ungefär 35 000 kronor. Eftersom detta är ett tillägg på den tidigare bestämda slutskatten ska den därför betalas inom 30 dagar.

Vad ska en körjournal innehålla?

  • Mätarställning vid årets början.

  • Datum och mätarställning vid resans start samt var resan startade.

  • Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor).

  • Hur många kilometer du kört.

  • Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.

  • Mätarställning vid årets slut.

Källa: Skatteverket.

Hur länge ska man spara en körjournal?

Den skall sparas i 7 år, i enlighet med bokföringslagen. - Innan man investerar i en körjournal är det viktigt att dubbelkolla så att leverantören kan erbjuda detta och försäkra sig om att de har ett pålitligt lagringssystem, säger Tina Je

Varför elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal är bra för att säkerställa att det finns korrekt dokumentation avseende ett fordons alla resor. En manuell körjournal är framför allt väldigt tidskrävande och det finns en stor risk att alla resor inte blir dokumenterade eller att resorna blir felaktigt dokumenterade.

Vilka körjournaler är godkända av Skatteverket?

Skatteverket godkänner eller certifierar inte några specifika typer eller leverantörer av elektronisk körjournaler. Skatteverket är bara intresserade av att informationen som körjournalen innehåller är de uppgifter som Skatteverket efterfrågar. Körjournalen ska alltid vara uppdaterad enligt Skatteverkets senaste riktlinjer.  Ladda ner vår senaste Skatteguide 2024 som sammanfattar vilka skatteregler som gäller för ditt företags fordon.

Vad kostar en elektronisk körjournal?

Priset beror på fordonsparkens storlek, vilken lösning man väljer och kvalitén på körjournalen. Vill du veta mer om vår elektroniska körjournal ABAX Triplog kan du läsa mer om den här. Annars kan du fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig snart.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?