ABAX

10 tillfällen eller 100 mil privat per år

Vill man undgå förmånsbeskattning ska man inte använda sin servicebil mer än 10 tillfällen eller 100 mil privat på ett år. Det är något som står klart skrivet på skatteverkets hemsida. Men vad innebär egentligen 10 tillfällen? Det har Skatteverket gett oss ett svar på nu.

Fanny Anselin
white van on motor way

1999 skrevs det i lagtext att för den som har haft bilförmån i ringa omfattning är förmånen skattefri, 61 kap. 11§ andra stycket i IL (199:1229). Men vad det egentligen innebär med ringa omfattning har vi fått vänta med först till nu med att få uträtt fullt ut.Den 15:e februari släppte Skatteverket ett ställningstagande kring vad det egentligen innebär med de 10 tillfällen man får köra.

Skatteverket meddelar i ställningstagandet att ett tillfälle inte nödvändigtvis är en resa. Utan ett tillfälle kan ses som ett dygn. Så om du behöver flytta och lånar hem företagets bil blir detta ett tillfälle - även fast du åker tio vändor. Lånar du hem bilen över helgen så räknas det som tre tillfällen - fredag, lördag och söndag. Det spelar då ingen roll om du använder din bil flera gånger på dygnet, även fast du har åkt fler resor än tio under helgen räknas det fortfarande som tre tillfällen.

Var bara noga med att inte överskrida 100 mil - gör du det är det full förmånsbeskattning som gäller.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?