ABAX

Många företagsbilar på vägarna under sommaren

Det finns stora risker i att många inte kan reglerna för hur man får använda sina företagsbilar. Dessa blir extra tydliga i semestertider.

Fanny Anselin
cars parked along street

Under min semester har jag åkt cirka 400 mil runt om i Sverige. En reflektion som jag har gjort är att det finns väldigt många företagsbilar som är långt ifrån sina hemorter. Givetvis kan vissa av dessa vara ute på arbete även under sommarperioden, men det finns även en stor risk att en hel del av dessa bilar används för privata ändamål under semestern. Om man inte har koll på regelverket och vet hur mycket man får använda en företagsbil privat, så kan både arbetstagaren och arbetsgivaren åka på en rejäl skattesmäll. Detta till följd av att man använder bilen på ett felaktigt sätt. För att exemplifiera situationer som kan vara i riskzonen kommer jag att återge några av de fall som kan vara skattemässigt riskabla.

Många har fått för sig att en körskolebil inte behöver ha någon körjournal. Detta är dock direkt felaktigt eftersom det finns en dispositionsrätt till en körskolebil, precis som till vilken annan företagsbil som helst. Därför omfattas de av samma regelverk och krav på dokumentation. När jag var nere i Göteborg så såg jag bland annat en körskolebil från Stockholmsområdet där. Givetvis kan de i detta fall vara ute och övningsköra, men det är inte troligt eftersom det var ungefär 50 mil ifrån där deras körskola var lokaliserad. I detta fall kan det räcka med en sådan här resa för att denna bil ska bli betraktad som förmånsbil, och därmed förmånsbeskattas fullt ut.

På en campingplats i Hälsingland såg jag en företagsbil från ett elnätsföretag i Mellansverige. De har vare sig några verksamheter eller serviceåtaganden i denna del av landet. Så även i detta fall finns risken att det är en bil som används på ett sådant sätt att den kan bli betraktad som en förmånsbil.

Jag har varit runt på ganska många idrottsevenemang och i vart och vartannat fall ser man företagsbilar på parkeringen till dessa arenor. Det är väl tyvärr alldeles för vanligt att företagsbilar även används som transportmedel för kortare sträckor inom sitt närområde. Även i dessa situationer riskerar man att bilen blir betraktad som förmånsbil, eftersom det är väldigt vanligt att bilarna används vid fler än tio tillfällen under ett år.

Förmånsbild under semester

I alla ovanstående exempel så kan det vara bilar som redan förmånsbeskattas och därför får användas privat i mer än ringa omfattning och att resorna som har företagits är helt i sin ordning. Jag vill inte moralisera och försöka tala om hur felaktigt många använder sina bilar, utan vill bara väcka en tanke på att man ska vara väldigt försiktig med hur man använder sin företagsbil under semestern. Semestern i sig är en ganska stor utgift för många människor. Riskerar man dessutom en skattesmäll för felaktigt användande av sin företagsbil kan det tyvärr bli en väldigt kostsam historia.

Vill ni ha regelverket förtydligat eller har ni några frågor om hur man får använda sin företagsbil? Hör då gärna av er till oss på ABAX så hjälper vi gärna till med detta.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?