ABAX

Bilresor till och från arbetet - vad får jag göra avdrag för?

Alla bilresor till och från arbetet som överstiger 11 000 kr är avdragsgilla – det är standardregeln. Men hur fungerar det om man har en förmånsbil eller privatbil? Hur ska man räkna?

Fanny Anselin
Bilresor till och från arbetet - vad får jag göra avdrag för?

Om man har ett pendelkort och åker tåg till och från arbetet så är det ganska simpelt i det här läget. Om kortet kostar mer än 11 000 kr per år så är alla kronor som överstiger 11 000 avdragsgilla. Men om man åker bil, hur ska man räkna då?

För att vara berättigad till avdrag ska en av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

1. Avståndet från ditt hem till ditt arbete ska vara minst fem kilometer och du ska tjäna in minst två timmar per arbetsdag på att ta bilen i stället för att åka med allmänna transportmedel.
Eller:
2. Att bilen används minst 160 dagar och körs minst 300 mil per år i tjänsten, oavsett avstånd och tidsvinst. Om bilen används mindre än 160 dagar, men minst 60 dagar och körs minst 300 mil per år i tjänsten, medges avdrag för de dagar som bilen används i tjänsten.
Uppfyller du något av kriterierna? Bra - då kan vi börja kika på vad du kan göra för avdrag. Här skiljer det sig lite beroende på bil, så vi delar upp det i två delar – förmånsbil och privatbil.

Privatbil

Om man har en helt ny bil och åker till och från jobbet så går ju summan över 11 000 kr ganska snabbt – om man räknar med alla faktorer. Men för att beräkna om man kommer över den magiska gränsen så har man inte fria tyglar. Följande värden ska användas:

18,50 kr/mil (oavsett drivmedel)
Utgifter för väg-, bro-, färjavgift eller trängselskatt
Vid fritt eller delvis fritt drivmedel beräknas milkostnaden till 6,50kr för diesel och 9,50kr för övriga drivmedel
Om vi då räknar för en person som åker fram och tillbaka till jobbet varje dag, och inte betalar några avgifter så ser vi att personen måste åka mer än 540 mil per år till och från jobbet för att vara berättigad till ersättning. Om vi leker med tanken att man 220 dagar om året pendlar fram och så har man rätt till avdrag om resan är längre än 2,5 mil tur- och retur.

Förmånsbil

Om man åker förmånsbil till jobbet så är man också då berättigad till avdrag om man överstiger 11 000 kr i kostnader per år. Man kan tyvärr inte räkna på den drivmedelsförmån du har eller vilket nettolöneavdrag du betalar för dessa resor, utan följande värden ska användas:

6,50 kr/mil för diesel
9,50 kr/mil för bensin eller övriga drivmedel
Utgifter för väg-, bro-, färjavgift eller liknande som inte ingår i förmånsvärdet
Trängselskatt är ej avdragsgill då detta redan täcks av förmånsvärdet
Här kan vi ta mig som exempel: jag har en förmånsbil och pendlar från mitt hem i Uppsala till Västerås, jag kör cirka 3500 mil i tjänsten per år och är berättigad till avdrag för resor till och från jobbet. Enkelresa till jobbet är 76,6 km och jag åker tur och retur cirka tre dagar per arbetsvecka. Om vi då antar att jag jobbar 220 dagar per år så blir det 132 dagar per år som resan görs till och från Uppsala. Min ekvation blir då:

132 * 15,32 * 6,5 = 13144,56kr. 3144,56 kr kan jag alltså yrka avdrag för.

Glöm inte bort körjournalen

Resor gjorda till och från jobbet ska kunna styrkas med hjälp av en körjournal. Eftersom jag har ABAX Körjournal i bilen kan jag alltså göra detta, med gott samvete.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?