ABAX

Många skräms av GPS i servicebilar

Allt fler företag utrustar sina bilar med gps-positionering för att få effektivare körjournaler. Datainspektionen behandlar nu tre anmälningar från privatpersoner och fackförbund som anser att den personliga integriteten kränks.

Fanny Anselin

Det finns inget tydligt krav i lagen på att yrkesbilar ska ha en handskriven eller elektronisk körjournal, men när Skatteverket hör av sig och vill ha bevis för att bilen inte används privat i någon större utsträckning är en körjournal viktig, både för företaget och den anställde.

Om du som anställd disponerar en yrkesbil, vilket alltså inte är samma sak som en tjänstebil, får den bara användas för privat körning vid högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Kör du mer än så blir det förmånsbeskattning.

Hotat med uppsägning Det finns elektroniska körjournaler och med det välutbyggda positioneringssystemet gps är det ingen stor sak för företagen att få ännu exaktare data. En låda med ett simkort kopplas in i bilen som registrerar körsträckor, platser och tidpunkter.

Men alla anställda välkomnar inte den nya tekniken. Det är lätt att känna sig övervakad och i flera fall har gps-lådorna installerats utan att de anställda informerats.

- Vi säger inte nej till de här systemen, men det är viktigt att det slås fast exakt hur och varför de används. Det har förekommit att arbetsgivare hotat med uppsägning för att en bil inte var där arbetsgivaren ansåg att den skulle vara, säger Göran Tinglöv, förhandlingschef på Byggnads, som kallar det ett växande problem.

Integritetsintrång Datainspektionen tittar just nu på tre anmälningar och myndigheten ser flera problem med tekniken.

- Vi har bedömt att man som arbetsgivare inte får införa de här systemen utan samtycke från de anställda. Om man ska föra körjournaler för att kunna styrka för Skatteverket att fordonen inte används privat så måste de insamlade uppgifterna lagras i sex-sju år. Det tycker vi är ett alldeles för stort integritetsintrång för att arbetsgivaren själv ska kunna besluta om det, säger Oskar Öhrström på Datainspektionen.

Om systemet har gps tillkommer ytterligare komplikationer, påpekar han.

- Ett gps-system kan användas på en mängd olika sätt. En del är tillåtna, andra inte. Det måste prövas i fall från fall och det är inte särskilt enkla bedömningar. Men om det går att positionera anställda exakt är det normalt ett integritetsintrång.

Företaget ABAX är en global leverantör av elektroniska körjournaler med gps. Det har i dag +500 000 användare.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?