Uppdaterade Generella villkor

På grund av nya Dataskyddsförordningen - "GDPR" kommer vi, från och med 25 maj 2018, uppdatera våra Generella villkor för existerande kunder. Nya kunder kommer få det uppdaterade villkoren från och med den 24 maj 2018.

ABAX villkor

Under har vi listat de viktigaste förändringarna:

  • Biträdesavtalet blir en del av Avtalsdokumenten (1.3), och specificerar rollen och ansvaret hos personuppgiftsansvarig (9.1) och personuppgiftsbiträde (9.3)
  • Endast en person med fullmakt kan på företagets vägnar säga upp kontraktet och detta måste göras via vår hemsida eller via postgång (5.5). Uppsägning kan endast gälla hela kontraktet eller utvalda tjänster (16.3)
  • ABAX förbehåller rätten att överföra avtal till ett annat företag inom ABAX Group (7.1)
  • ABAX måste radera data efter uppsägning av kontraktet. Kunden förpliktar sig att exportera/spara sin data före uppsägningen, om inte kunden fortsätter betala för tjänsten Data Storage (12)
  • ABAX Worker specifikationer och kundens ansvar (35)
     

De nya villkoren hittar du här - ABAX Avtalsdokument

Har du frågor gällande de nya Generella villkoren, kontakta gärna våra kundservice som är öppen dygnet runt.