Uppdaterade villkor

ABAX tillkännager en uppdatering av Allmänna villkor, Personuppgiftsbiträdesavtal och Integritetspolicy från och med 1 januari 2022* 

* För avtal som ingåtts med ABAX från 1 september 2021, gäller undertecknade villkor.

Dessa viktiga förändringar har implementerats:

 • Den engelska versionen är huvuddokument som URL, alla avtalsdokument på samma sida, möjlighet att spara/skriva ut som PDF, översättningar för bekvämlighet
 • Framtidssäkrade för att klara ABAX vision Simply Connected (5.)
 • Kortare, omstrukterade, transparenta
 • Databehandlingsavtal (DPA) har företräde framför villkor i avtalsordningen (1.4.)
 • Avtalsperiod börjar nu från hårdvarans avsändningsdatum kontra tidigare datum för avtalssignering (32.)
 • Kundavtal definierar nu tydligare vem som äger hårdvaran (4.1.)
 • Leveransvillkor DAP istället för DDP (4.2.)
 • Livstidsgaranti beskrivs i mer detalj (9.)
 • Ansvar begränsat till betalat belopp vid datumet per tjänst max 36 månader (11.2.)
 • Prisjusteringar möjliga vid automatiska förnyelser (16.3.)
 • DPA och Integritetspolicy granskade för uppdaterat tillämpningsområde för personuppgifter

ABAX har reviderat de generella villkoren, som gäller från 1:a mars 2020*

*För kunder som har signerat nya kontrakt med ABAX efter den 1:a februari 2020 gäller de Generella villkoren från avtalets datum. 

För att säkerställa den högsta kvaliteten i våra tjänster, har ABAX reviderat de Generella villkoren enligt punkt 3 i de Generella Villkoren.

ABAX har gjort följande förändringar:

 • Tillgång till uppsägning har gjorts lättare för kunden genom att de nu kan skicka vida e-mejl eller via självtjänst-lösningen på ABAX hemsida (punkt 5.5)
 • För alla kundrelationer som ingicks efter 01.02.2020, äger ABAX utrustningen (hårdvaran). Det är inga förändringar i denna punkt för existerande kunder, som fortfarande kommer att äga sin hårdvara de har fått från ABAX (ny punkt 6).
 • ABAX bibehåller rätten att debitera kunder för alla extrakostnader för leverans av utrustning, till exempel om kunden inte tar emot försändelsen av enheter (punkt 7.5)
 • Både kunden och ABAX har getts tillgång att överföra kundrelationen till en tredjepart (punkt 8) 
 • Det är specificerat att kunden äger sin egen information / data (Punkt 10)
 • Tjänstevillkoren för produktgrupp 1 (ABAX Triplog, ABAX Equipment Control och ABAX Toll Road) har fått tillägg med Autopass Ferrycard-avtalet (punkt 17.5)
 • Tjänstevillkoren för produktgrupp 3 (ABAX Worker och ABAX Performance) har tagits bort från villkoren. ABAX Worker-området har förts över från ABAX AS till Håndverksdata AS (Org no. 989 307 835).
 • Tjänstevillkoren för ABAX API-tjänsten har implementerats (ny tjänst)
 • Utöver det har mindre språkförändringar och klargöranden gjorts i de olika punkterna, och vi rekommenderar kunder därför att gå igenom de olika individuella punkterna.

Om du har några frågor, vänligen kontakta ABAX på Kundcenter@abax.no
 

ABAX har reviderat Biträdesavtalet, som gäller från 1:a mars 2020.

Det har gått nästan ett och ett halvt år sedan Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft. För att säkerställa eftergivenhet av regelverket och för att uppfylla dess krav som Personuppgiftsbiträde, har ABAX reviderat vårt standard-biträdesavtal, som finns tillgängligt på www.abax.com/uk/abax-terms-and-conditions 


ABAX har gjort följande ändringar:

 

 • Punkt 4, användningen av underbiträden punkt 6, överföring av data utanför EEA har slagits samman till en och samma punkt.
 • Ändringar i underbiträden måste skriftligen meddelas kunden med 30 dagars varsel. Kunden har rätt att klaga på ändringar om dessa är på korrekta och faktamässiga grunder inom 14 dagar från att notisen har mottagits. 
 • En länk har lagts till i punkt 4 i Biträdesavtalet till en översikt med information om att alla underbiträden utanför EEA är certifierade i Privacy Shield. 
 • Ändringar i biträdesavtalet måste skriftligen meddelas kunden med 30 dagars varsel. Kunden har rätt att klaga på ändringar om dessa är på korrekta och faktamässiga grunder inom 14 dagar från att notisen har mottagits.
 • Information i Bilaga 2 att tills 30:e juni 2020 så kommer ABAX och Hantverksdata AB tillsammans vara Personuppgiftsbiträden. 

Ändringar i Biträdesavtalet har uppdaterats i enlighet med god feedback från till exempel våra kunder, och har gjort att hanteringen av data är i linje med gällande reglering. 

För informationsskäl så har inga ändringar gjorts för att separera förhandlat Biträdesavtal.

Om du har några frågor om ändringarna i Biträdesavtalet så kan du kontakta ABAX Dataskyddsombud / Privacy Officer på dpo@abax.no.