ABAX villkor

Nedan nämnda villkor för kontrakt signerade före 1:a september 2021 går ut 31:a december 2021. Avtalsdokument gäller från 1:a januari hittas här. Vi uppmanar våra kunder att bekanta sig med sammanfattningen av förändringarna här.

Generella villkor, Integritetspolicy & Biträdesavtal

ABAX Sverige AB Generella villkor

ABAX Sverige AB Biträdesavtal

ABAX Sverige AB Integritetspolicy

Ångerblankett för privatkunder

Om du är privatkund och vill frånträda avtalet inom 14 dagar från köpdagen kan du också ladda ner ångerblanketten

Ångerblankett för konsument