Användarmanual ABAX Toll Road Admin

Passagerapport

Denna rapport visar en lista över alla passager inom en datum- och tidperiod. Rapporten går att exportera till PDF, Excel, CSV eller XML.

Fakturaöversikt

Här visas en lista över de historiska och nuvarande fakturor. Informationen som visas är fakturadatum, fakturanummer, förfallodatum, belopp och ifall den är betald eller ej.

Balans & Prenumeration

Här visas en lista över vilka fordon som har en aktiv ABAX Toll Road. Till höger i listan syns vilket transpondernummer som finns i fordonet.

Passager

Önskar man att se en lista över vilka passager som har gjorts klick här. Börja med att välja mellan vilka datum du önskar att se passager för och lägg till ett namn eller registreringsnummer i sökfältet för att specificera din sökning. När man klickar på Generera rapport får man fram en lista över alla passager som matchar din sökning.