ABAX Worker - Användarmanual för mobilapp

I den här manualen förklarar vi allt du behöver veta för att använda ABAX Worker i mobilen. 

Thumbnail

Min profil

Min profil visar informationen om dig i ABAX Worker. Du och administratören kan ändra och redigera innehåll på profilen. Det finns tre flikar längst ner i den här vyn Min vy, Min adress, Min familj.

Appöversikt 

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord som skapats i My ABAX. Kom ihåg att använda landskod (till exempel +46) före ditt telefonnummer.

Mina uppgifter

Innan vi går in på en specifik uppgift ska vi se lite på hur uppgifter presenteras i appen. En uppgift kan finnas i en av tre kategorier; Mina uppgifter, Otilldelade uppgifter och slutförda uppgifter.

Mina uppgifter är standard-fliken som öppnas när man startar appen. I den här fliken kan man se en lista över uppgifter som är tilldelade till dig. Klickar man på en uppgift öppnas den. Man kan även dra en uppgift åt sidan för att komma åt genvägar.

Genvägarna är:

  1. Slutföra en uppgift
  2. Rapportera timmar
  3. Fyll i checklista
  4. Fotodokumentation

Otilldelade uppgifter

Otilldelade uppgifter är en lista över uppgifter som är tillgängliga för alla medarbetare i ditt företag. Du kan se listan och välja en uppgift du vill arbeta på. För att tilldela en uppgift till dig, klickar du på den och väljer tilldela.

Genom att klicka på tilldela flyttas uppgiften från Otilldelade uppgifter till Mina uppgifter. Även om uppgiften har flyttats finns den fortfarande tillgänglig för andra medarbetare under Otilldelade uppgifter. Detta innebär att flera medarbetare kan arbeta på samma uppgifter.

Slutförda uppgifter 

Slutförda uppgifter är en lista över alla uppgifter med status Slutförd. Även när en uppgift är markerad som Slutförd är det fortfarande möjligt att redigera dokument.

Arbetsplatser

Arbetsplatser visar dig alla Personalliggare på de olika projekten. Den kommer att lista alla aktiva projekt med adressen till platsen. Här visas även de projekt du är incheckad på om du är incheckad och ger dig även möjlighet att checka ut.

Klicka på ett projekt för att se en detaljerad lista över Personer på platsen. Klicka på den Blå flytande knappen för att antingen checka in mig eller checka in ”ej anställd”-person.

Checka in mig checkar in dig på arbetsplatsen manuellt.

Checka in ”ej anställd”-person låter dig checka in en medarbetare på arbetsplatsen som inte har tillgång till ABAX Worker App. Kom ihåg att du behöver checka ut den här medarbetaren för att ta bort han/hon från byggplatsens personalliggare.

Notera: Likväl som det är möjligt att manuellt checka in, har du möjligheten att använda vår automatiska funktion som checkar in och ut från byggplatsen utan att du behöver göra någonting. Prata med din arbetsgivare för att komma överens om vilken metod ditt företag ska använda. Använder man den automatiska funktionen nyttjar man telefonens GPS för att avgöra din plats och checka in och ut dig från byggplatsen, så länge appen är på i bakgrunden.

Uppgifter

Uppgifter är organiserade efter återstående tid till deadline, med den kortaste deadlinen högst upp. Genom att klicka på en uppgift öppnas den och det finns då en rad olika val.

Detaljer om uppgiften

Nedanför kartan och play-knappen finns en sektion med detaljer om uppgiften, en beskrivning av uppgiften som har lagts till av projektledaren eller administratören.

Framsteg på uppgiften registreras av medarbetaren för att visa hur mycket av projektet som är utfört, utan att ta med i beräkning hur mycket tid som spenderats.

Personer på arbetsplatsen Visar alla medarbetare som är incheckade på arbetsplatsens personalliggare
Checka in Checka in i arbetsplatsens personalliggare
Navigera Öppnar den externa navigerings-appen för att ta sig till arbetsplatsen
Dagar till deadline Dagar som återstår till deadline
Beskrivning En beskrivning av uppgiften
Utförandegrad Utförandegrad i procent för uppgiften
Dokument Dokument som har lagts till eller fyllts i för uppgiften
Material Materialanvändning på uppgiften
 
Resurser

Vilka som är länkade till uppgiften, både internt och externt

Registrera tid

För att registrera tid klickar man och håller på den stora play-knappen.

En räknar startar och visar tid spenderad på uppgiften.

För att stoppa räknaren, klicka på uppgiften och klicka på stopp-knappen. När man klickar på stopp-knappen kan man se över tiden som är registrerad. Väljer man checka ut får man en rad olika val.

Starttid/ stopptid Redigerbar start- och stopptid
Varaktighet Total tid för denna registrering
Lunch Total lunchtid (ingen lunch, 15, 30, 45 eller 60 minuter)
 
Lön Välj löneart för denna registrering
 
Utförandegrad Ställ in utförandegraden i procent
 
Lägg till kommentar Om man önskar att lägga till en kommentar om registreringen
 
Rapportera Spara registreringen
 
   
Resurser

Vilka som är länkade till uppgiften, både internt och externt

För att se dina totala timmar för dagen, veckan eller månaden, öppna Min tid från huvudmenyn.

Karta

När du har gått in på en uppgift syns en karta. Ovanför kartan finns tre val. Personal på arbetsplatsen, checka in och navigera. Personer på arbetsplatsen visar vilka som är registrerade i personalliggaren för den arbetsplatsen.

Checka in låter dig manuellt checka in i personalliggaren på arbetsplatsen. När du har checkat in kommer menyvalet ändras till checka ut och då checka ut dig från personalliggaren på arbetsplatsen.

Navigera öppnar den navigeringstjänst du valt i telefonen (Google Maps, Apple maps, eller liknande) med en vägbeskrivning till uppgiften.

Notera: Detta kommer att öppna en extern funktion som inte är kopplad till ABAX Worker


Dokument


De fem senast tillagda dokumenten kommer att vara listade, alla dokument ifyllda för projektet såväl som externa dokument uppladdade av projektledaren eller administratören. Foton som är tagna och bifogade till uppgiften finns även här. Klicka på Se alla för att se alla dokument som är tillagda.


Material

Under dokument visas de fem senaste materialen som lagts till. För att se all materialanvändning klickar man på Se alla.

Det finns två sätt att lägga till materialanvändning på en uppgift. Den första är genom att öppna en uppgift och klicka på Lägg till material som finns om du klickar på den blåa knappen. Du kan välja det material du önskar och lägga till hur mycket som använts. När du är färdig, klicka på Spara och du kommer få en översikt över allt material som använts på uppgiften.

Det andra sättet är att klicka på en uppgift och sedan på Material. Klicka sedan på Lägg till material och fyll i den mängd du använt.

När du lägger till nytt material kan du söka efter existerande material eller lägga till material genom att klicka på Nytt. Om du lägger till nytt material behöver du välja ett namn och vilken enhet det mäts i, klicka sedan på spara. Du kan nu lägga till hur mycket av detta material som använts.

Resurser

Resurser är listade längst ner på en uppgift. Klicka på Se alla för att se alla personer kopplade till uppgiften.

Resurser ger en översikt över vilka personer som är kopplade till uppgiften. Här finns projektledare, kontaktperson för kunden och övriga arbetare tilldelade uppgiften.

Här kan man direkt ringa eller skicka ett SMS.

Den blå knappen

Flyteknappen er en snarvei til en del nyttige funksjoner.

Lägg till ny uppgift

Tillåt en medarbetare att lägga till en ny uppgift till projektet de för närvarande jobbar på.

Uppgiftsnamn Ge uppgiften ett namn. Detta fält krävs
Beskrivning Skapa en beskrivning av uppgiften. Detta fält krävs
 
Tillgänglighet Välj om uppgiften ska läggas till Otilldelade uppgifter eller Mina uppgifter
 
Estimering Estimera hur lång tid det tar att göra uppgiften
 
Start När ska uppgiften påbörjas?
 
Deadline När är deadline för uppgiften?

Notera: Om man ställer in tillgängligheten till Bara för mig kommer inte uppgiften vara synlig för medarbetare med tillgångsnivå Worker. Om man sätter tillgängligheten till Tillgänglig för alla kommer uppfiten att vara tillgänglig för alla medarbetare och synas under fliken Otilldelade uppgifter.

Registrera timmar

Rapportera tid tar dig till samma vy som beskrivet i delen om live-incheckning. Den största skillnaden är att detta valet låter dig registrera timmar utan att behöva starta en live-incheckning. Välj den tid du började och slutade jobba.

Rapportera avvikelser

För att rapportera och skapa ett avvikelse-ärende klickar man på Rapportera avvikelse:

Datum och tid Välj datum och tid för ärendet
Kategori Välj en kategori för ärendet
 
Allvarlighetsgrad Välj hur allvarlig avvikelsen är. Detta påverkar deadlinen för den som får ärendet. Ju högre allvarlighet desto kortare deadline.
 
Beskrivning Skapa en beskrivning av ärendet
 
Plats Registrera var avvikelsen skedde
 
Påverkade personer Lägg till de personer som påverkas av ärendet
Tillfällig lösning tillämpad Beskrivning av den tillfällig lösning som tillämpades på avvikelsen
 
Förslag till lösning Lägg till ett förslag till lösning
 

I de fall som kategoriseras som avvikelser finns en flik där man kan välja att ladda upp bilder.

När en avvikelse är skapad sätts den med status Väntar på verifiering och delegeras till personen som är ansvarig för avvikelse-hantering i företaget. Medan ärendet har status Väntar på verifiering kan personen ansvarig för avvikelsen ändra och lägga till data. Om den ansvariga personen kräver mer data, kommer avvikelsen synas på medarbetarens lista Mina uppgifter som ett ärende. Alla uppdateringar till ärendet är registrerade.

Lägg till checklista/ läs artikel

För att få tillgång till HMS / KS klickar man på den Blå knappen och klickar på Lägg till checklista / Läs artikel.

Denna listar alla bifogade dokument, så som checklistor att fylla i, artiklar att läsa och så vidare. Man kan även lägga till nya dokument från HMS/KS-biblioteket, dessa kan läggas till av Administratörer, Projektledare eller Medarbetare.

Det finns två olika vyer att välja mellan.

Att slutföra En lista över dokument tillagda till projektet som krävs att man slutför
Att läsa En lista över dokument som krävs att man läser
 
Välj annan från bibliotek Öppnar upp HMS/KS-biblioteket för att lägga till nya dokument som krävs för projektet
 

Lägg till bilder

Du kan lägga till foton och bilder direkt från ditt galleri (Bild från galleri) eller ta en bild (Ta en bild). Om du väljer Ta en bild öppnas automatiskt din kamera för att ta bilder.
Alla uppladdade bilder är synliga för alla medarbetare.

Markera som färdigt

Markera som färdig. Notera: Det här kommer att ta bort uppgiften för alla medarbetare.

Min tid

Min tid visar tid rapporterad per vecka och månad. Du kan använda flikarna på längst ner för att ändra vy.

Veckolig vy

Visa dina timmar baserade på dag och vecka. Högst upp kan man skrolla genom tidigare veckor. Väljer man en dag från listan kan man lägga till extra timmar.

Månatlig vy

Den månatliga vyn visar månadsstatistik för registrerad tid. Det visar arbetsdagar hittills denna månad, hur många dagar med registrerad tid och hur många arbetsdag utan registrerad tid. Man kan välja Arbetsdagar utan registrerad tid för att få en lista över dagar som saknar registrerad tid. Om det krävs kan du välja en dag du vill registrera tid för (se avsnittet Registrera tid).

I den månatliga vyn kan man även se statistik över rapporterade timmar för olika lönearter.

Mina avvikelser

Avvikelser visar dina ärenden du skickat in till företaget, antingen på projekt eller på företagsnivå. Man kan se statusen på gamla och nya ärenden. Från den här vyn är det även möjligt att lägga till nya ärenden om avvikelser.

Bibliotek

Tar dig till slutförda HMS- och KS-bibliotek för ditt företag.