ABAX Fleet Management

I den här vägledningen hittar du svar på dina frågor rörande administratörs-interfacet. Om du fortfarande har frågor du inte finner svaret på är du välkommen att höra av dig till vår kundservice som är öppen 24/7.

körjournal

Fleet Management

Klickar man på Fleet Management i huvudmenyn och väljer Karta får man upp en karta med realtidspositioner för fordonen. Har man även ABAX Equipment Control kommer även dessa att synas i samma karta. Om man redigera vad som syns i kartan kan man i vänstermenyn klicka på de tre raderna och bocka för vad man önskar att se. De val som finns är:

Visa Fordon Visar alla fordon med ABAX Triplog installerad
Visa Utrustning Visar alla objekt med ABAX Equipment Control installerad
Visa ABAX Mini Visar alla objekt med ABAX Mini installerad
Visa Områden Lägger till ett lager på kartan med alla områden som skapats i systemet
 
Visa Etikett Visar objektets etikett, vanligtvis namnet på enheten
 
Gruppering Om man har många objekt på samma ställe grupperas dessa objekt samman i en cirkel med en siffra som visar hur många objekt som finns där.
 
Visa trafik Visar rådande trafikläge i kartan
 
Följ utvalda fordon Om man önskar att följa ett fordons rörelse markerar man det/dessa fordon och bockar i denna ruta, kartbilden kommer då att följa fordonet
 

Man kan även från denna meny skapa ett område. För mer information om hur man skapar ett område, se segmentet Administrera områden.

För att zooma i kartan kan man antingen använda scroll-funktionen på musen/plattan, dubbelklicka eller använda pilarna till höger i kartan. För att flytta kartbilden håller man ner vänster musknapp och drar kartan åt det håll man önskar. Ovanför plus- och minus-knappen i kartan kan man välja om man vill se en terräng-vy, satellit 

Om man klickar på ett fordon får man upp mer information om vart bilen är, samt en bild från platsen. Man kan även välja att se de senaste 20 positionerna eller skicka ett SMS till föraren.

I sökfältet till vänster kan man välja om man vill se en specifik avdelning söka på förare/enhet eller adress. Söker man på en adress får man även se vilka enheter som är närmst den positionen. Önskar man att skicka närmsta person på ett akutuppdrag kan man använda denna funktion.

Min profil

Om du klickar på person-symbolen uppe i det högra hörnet öppnas en rullgardinsmeny där du kan redigera uppgifter om din profil. De val som finns är:

Profil Redigera din e-mejl och telefonnummer
Ändra lösenord Här kan man ändra lösenord
 
Fakturaöversikt Här kan man beställa en fakturaöversikt
 
Enhetsöversikt Visar en lista över aktiva enheter på ditt konto
 
Användarhandbok Tar dig till användarhandboken för systemet
 
Logga ut Loggar ut från systemet