Zaktualizowane ogólne warunki umowy

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), zaktualizowaliśmy nasze ogólne warunki umowy od 25 maja 2018 r. dla dotychczasowych klientów. W przypadku nowych klientów zaktualizowane ogólne warunki umowy obowiązują od 24 kwietnia 2018 r.

Poniżej wymieniliśmy najważniejsze zmiany:

  • Umowa powierzenia przetwarzania danych staje się częścią dokumentów umownych (1.3), określając rolę i obowiązki administratora wszystkich danych osobowych (9.1) i podmiotu przetwarzającego dane (9.3)
  • Tylko osoba uprawniona do składania podpisu w imieniu firmy ma możliwość rozwiązania umowy. Wypowiedzenie należy złożyć za pośrednictwem naszej strony internetowej lub przesłać pocztą (5.5). Wypowiedzenie może dotyczyć całej umowy lub wybranych usług (16.3)
  • ABAX ma możliwość przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umów na rzecz innego podmiotu wchodzącego w skład ABAX Group (7.1)
  • ABAX musi usunąć dane po rozwiązaniu umowy. Klient jest odpowiedzialny za ewentualny eksport i przechowywanie danych od ABAX przed datą zakończenia obowiązywania umowy, chyba że Klient będzie kontynuował przechowywanie danych (12)

Tutaj znajdziesz nowe i zaktualizowane ogólne warunki umów świadczenia usług ABAX: Warunki umowy ABAX

Jeśli masz pytania dotyczące nowych warunków umowy, skontaktuj się z naszym 24-godzinnym serwisem klienta.