Środowisko 

Drzewa są najlepszą technologią jaką dysponujemy, która pomaga usuwać z atmosfery dwutlenek węgla.

Neutralność węglowa

Dlaczego akurat sadzenie drzew

W przeszłości lasy pełniły ważną rolę w rozwoju miejscowości Larvik, w której znajduje się nasza siedziba i mieszka wielu naszych pracowników. Larvik słynie ze swojej w 100% naturalnej wody mineralnej Farris filtrowanej w całości przez lokalny las bukowy. Zdrowie otaczającej roślinności było zawsze niezwykle ważne dla tutejszych firm i mieszkańców Larvik. 

Z tego powodu postanowiliśmy zainwestować w inicjatywę ponownego zalesiania, aby zmniejszyć obecną emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 

Zasadziliśmy już 25 000 drzew w Malawi. Naszym celem jest sadzenie 25 000 drzew każdego kwartału roku 2020. W sumie do końca roku zostanie posadzonych 100 000 drzew i każde z tych drzew dedykujemy naszym klientom, którzy również wykorzystują technologię dla dobra środowiska.

Czym jest WeForest

WeForest jest międzynarodową organizacją non-profit, która współpracuje z korporacjami i partnerami naukowymi w celu opracowania trwałych rozwiązań przywracających zdegradowane krajobrazy leśne. Projekty związane z ponownym zalesianiem są rozważane w kontekście lokalnym, jednocześnie dając lokalnym społecznościom możliwość korzystania z alternatywnych, zrównoważonych źródeł utrzymania.

3,4 miliona hektarów lasów pokryło jedną trzecią powierzchni Malawi. Niestety z powodu nadmiernego wykorzystania środowiska naturalnego w przemyśle aż 65% tych lasów zostało wyciętych. Przewiduje się, że sytuacja ta utrzyma się ze względu na stale rosnącą liczbę ludności. WeForest współpracuje z rządowym departamentem leśnictwa w Malawi, The Mulajne Mountain Conservation Trust oraz 10 lokalnymi społecznościami szkółkarskimi w celu zachowania różnorodności biologicznej lasów, przywrócenia 2 typów lasów, stworzenia miejsc pracy i alternatywnych źródeł dochodu dla lokalnych społeczności oraz powstrzymania obecnego wylesiania.


Środowisko

Współpraca z WeForest

Czytaj więcej

Administracja

Aspekty etyczne w zamówieniach

Czytaj więcej

Ludzie

Działania wewnętrzne

Czytaj więcej

Społeczna odpowiedzialność

Relacje

Czytaj więcej