ABAX wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Wspieranie SDG 11 - zrównoważone miasta i społeczności oraz SDG 13 - wpływ na klimat.

Neutralność węglowa

Nasza praca nad inteligentnymi miastami, biznesem oraz zasobami ma bezpośredni wpływ na emisję dwutlenku węgla. Telematyka pozwala naszym klientom ograniczać emisję CO2 poprzez wyeliminowanie pracy na włączonym silniku oraz poprawę zachowań kierowców na drodze. Ograniczenie tych zachowań zmniejsza zanieczyszczanie powietrza oraz wody w naszych miastach i społecznościach, a także promuje bezpieczeństwo na drogach, wspierając SDG 11.

Działania ABAX na rzecz klimatu mają dwojaki charakter. Aktywnie działamy na rzecz minimalizowania wpływu naszej firmy na naszą planetę. Robimy to poprzez nasze zobowiązanie do bycia neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla i rozwijanie bardziej ekologicznego łańcucha dostaw. Podobnie, aby wpłynąć na ślad węglowy, jaki pozostawiają firmy naszych klientów, dajemy im narzędzia do pomiaru emisji CO2 w ich flotach i znacznie ograniczamy konieczność wymiany utraconych zasobów, jednocześnie przedłużając ich żywotność dzięki terminowym przeglądom i efektywnej alokacji zasobów.

Ponadto, we współpracy z WeForest sadzimy drzewo za każdy wykupiony abonament i aktywnie działamy w społecznościach, w których znajdują się nasze biura.

Mniejsza emisja dzięki ABAX

Dzięki ABAX możesz zarządzać szeregiem czynników związanych z flotą i sprzętem, które mają szkodliwy wpływ na środowisko. Efektywne wykorzystanie tych narzędzi pomoże Ci w prowadzeniu bardziej ekologicznej floty.

  • Ograniczenie agresywnej jazdy i zużycia pojazdów
  • Mniejsze wykorzystanie paliwa
  • Utrzymanie wydajnej floty
  • Zapewnienie bezpieczeństwa

Zmniejsz emisję swojej floty

UE dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 40% do 2030 r. i już rozpoczęła egzekwowanie przepisów. Mierz emisję CO2 swojej floty za pomocą ABAX. Większość emisji GHG powstaje po wyprodukowaniu pojazdów. Największy wpływ na środowisko oraz koszty mają: utrata, kradzież, uszkodzenia oraz nieterminowe przeglądy. Te niekorzystne działania można mierzyć za pomocą raportów ABAX i można je zredukować dzięki usługom lokalizacyjnym oraz powiadomieniom.


Środowisko

Współpraca z WeForest

Czytaj więcej

Administracja

Aspekty etyczne w zamówieniach

Czytaj więcej

Ludzie

Działania wewnętrzne

Czytaj więcej

Społeczna odpowiedzialność

Relacje

Czytaj więcej