Administracja

Firma ABAX zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych norm etycznych we wszystkich swoich procesach zakupowych

Neutralność węglowa

ODPOWIEDZIALNA POLITYKA ZAKUPOWA

Duże organizacje mogą zmieniać świat. Nie tylko poprzez swoją działalność, ale także za pośrednictwem strategii zakupowych oraz sposobu, w jaki angażują swoją siłę nabywczą.  

ABAX jest wysoce zaangażowany w przestrzeganie najwyższych standardów etycznych we wszystkich swoich działaniach w obszarze zakupów. Od każdego dostawcy, niezależnie od skali jego działalności, oczekujemy przejrzystości oraz rzetelności i jesteśmy otwarci na współpracę w poszukiwaniu rozwiązań dla zrównoważonego działania.

Naszą drogę do osiągnięcia tego celu budujemy na następujących zasadach:

ZERO KORUPCJI ważnym standardem dla wszystkich firm – zdajemy sobie sprawę, jak niszczący wpływ na biznes może mieć korupcja, i choć w północnej Europie jest rzadziej spotykana, należy przeciwdziałać każdej jej formie.

GODZIWE I BEZPIECZNE WARUNKI PRACY Pochodzimy z rejonu świata, gdzie prawa pracownicze są dobrze chronione i wymagamy od wszystkich naszych dostawców gwarancji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników.

OCHRONA ŚRODOWISKA Odpowiedzialność za ochronę życia ludzkiego oraz środowiska należy realizować poprzez działania prewencyjne i stosowanie metod przyjaznych dla środowiska. Nalegamy, aby nasi dostawcy posiadali wewnętrzne polityki ochrony środowiska, zarządzania zasobami, zmniejszania emisji dwutlenku węgla oraz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Zasady w nich zawarte muszą spełniać, a najlepiej przewyższać ustawowe wymagania minimalne, a ich standard powinien być stale podnoszony.


Środowisko

Współpraca z WeForest

Czytaj więcej

Administracja

Aspekty etyczne w zamówieniach

Czytaj więcej

Ludzie

Działania wewnętrzne

Czytaj więcej

Społeczna odpowiedzialność

Relacje

Czytaj więcej