Administracja

Firma ABAX zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych norm etycznych we wszystkich swoich procesach zakupowych

Neutralność węglowa

Aspekty etyczne w zamówieniach

Firma ABAX zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych norm etycznych we wszystkich swoich procesach zakupowych, dbając o przestrzeganie uznanych na całym świecie praktyk. Wszystkie czynności związane z zakupami powinny spełniać surowe wymagania transparentności i odpowiedzialności.

Etyka w procesie zakupowym firmy ABAX kładzie nacisk na zero tolerancji wobec korupcji, unikanie wszelkich form konfliktu interesów i uczciwą ocenę zdolności dostawcy.


Środowisko

Współpraca z WeForest

Czytaj więcej

Ludzie

Działania wewnętrzne

Czytaj więcej

Społeczna odpowiedzialność

Relacje

Czytaj więcej