ABAX

ABAX lanserer bærekrafts/miljørapport for 2021

Larvik – ABAX AS har utgitt sin årlige bærekraftsrapport. ABAX Miljørapport for 2021 tar for seg selskapets satsning om reduserte utslipp, en grønnere verdikjede og ikke minst forankringen om å utvikle fremtidens teknologi.

ABAX lanserer bærekrafts/miljørapport for 2021

ABAX fortsetter sin karbonnøytrale reise med ytterligere mål

ABAX har et uttalt mål om å være 100 % karbonnøytral innen utgangen av 2022. Dette nådde selskapet allerede i 2020. Målet videre er å jobbe med gjennomgang av hele verdikjeden og selskapets miljøpåvirkning for å fortsatt være karbonnøytrale, også i 2022. På denne reisen heves ambisjonene og ytterligere mål legges til for bærekraftig drift av ABAX.   

Alle selskaper bør granske hvordan virksomheten påvirker verden - i 2022 er dette viktigere enn noen gang før.
Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer ABAX.

SaaS gjør det enklere å drive bærekraftig


Bærekraft er en kjerneverdi i ABAX, og som den del av selskapets nye strategi lanserte ABAX en ny tjeneste i 2021, som vil hjelpe våre kunder drive mer bærekraftig. Ansett som en revolusjon i bransjen, vil ABAX Smart Connect, ved hjelp av ISO-standarder, fjerner behovet for tredjeparts maskinvare ved å benytte fabrikkmontert telematikk. Tjenesten gir blant annet brukere bedre kontroll over miljømessig utnyttelse av maskiner, i en egen miljørapport. Dette vil hjelpe flere ta et stort steg mot en grønnere hverdag. ABAX Smart Connect er fremtidens telematikk, og ABAX er en foregangsfigur for resten av bransjen. 

Flere bærekraftsprosjekter

ABAX har en rekke prosjekter som alle medvirker til å utvikle selskapets samfunnsansvar (CSR). Et av disse initiativene er treplanteprosjektet. Her plantes det ett tre for hver enhet som knyttes til ABAX globale nettverk. Hvert tre, som plantes i samarbeid med WeForest, symboliserer veien kundene våre starter for å bli mer bærekraftige, ved hjelp av våre løsninger.

«Ett år lenger» er et ytterligere miljøinitiativ der ABAX vil bistå kunder fra ulike bransjer til å øke levetiden med ett år på sine eiendeler ved hjelp telematikk.    

ABAX retter fokus på sirkulær økonomi 

ABAX satser nå på økt gjenbruk av sine sporingsenheter. Prosjektet skaper et mer bærekraftig tankesett på tvers av ABAX internt, og krever at ledere endrer sine tradisjonelle handlingsmønstre og tenker nytt. 

Les rapporten her og mer om ABAX CSR-satsning.

 

Atle Karlsen
CPO
atle.karlsen@abax.no
+47 930 05 747

Sandra Lindberg
Communications Director
sal@abax.no 
+47 469 53 705

ABAX er det nest største selskapet innenfor telematikk i Europa med egenutviklet soft- og hardware av høy kvalitet. Våre tjenester gjør det enkelt å forbedre effektiviteten, overholde skatteregler og øke lønnsomheten gjennom SaaS (Software as service)i verdensklasse. ABAX Global Networks består idag av 44 000 kunder med mer enn 536 000 sporingsenheter.