Forskjellen er … at vi bryr oss.

ABAX så dagens lys og utviklet seg i Larvik, og i denne kystbyen har vi hovedkontor. Vi er en stolt, aktiv virksomhet i det norske samfunnet og støtter Norges forpliktelser etter Paris-avtalen og overfor verden for øvrig. I tillegg er vi en bærekraftig og levedyktig virksomhet.

Den norske regjeringen har nylig foretatt en gjennomgang av målene og har gjort dem enda mer ambisiøse: Norges utslipp skal nå kuttes med 40–50 prosent innen 2030. Dette er bakgrunnen for målet om at vi selv skal bli karbonnøytrale innen 2022.

Det mangler ikke på vitenskapelige bevis for at alle virksomheter bør handle mer bærekraftig allerede i dag, men den viktigste drivkraften for oss er den betydningen det vil få for våre kunder og deres virksomheter og ansatte om de bruker ABAX-verktøyene.

Forbedret kjøreatferd reduserer miljøpåvirkningen

ABAX Føreradferd overvåker innvirkningen bedriftens bilflåte har på miljøet og selvfølgelig også på de månedlige fakturaene. Denne tjenesten bidrar til å få ned samlet antall kjørte kilometer og tomgangstid, reduserer kostnadene forbundet med slitasje, risikoen for ulykker og total forurensning.

Flåteadministrator har mulighet til å se nøyaktig hva dette koster for selskapet, og mottar gode tips og veiledning til hvordan bilflåten skal bli mer bærekraftig og effektiv.

Vi vet at når vi bryr oss om våre kunder, vil våre kunder også bry seg om sine ansatte og deres sikkerhet og redusere bedriftens samlede karbonutslipp.

Vi bidrar til at våre kunder kan oppfylle regelverket

Vi er spesialistene, og vi gir våre kunder de rapporterings- og overvåkingsverktøyene de trenger for å overholde skatteetatens regelverk når det gjelder firmabiler. Denne tjenesten er helt avgjørende for bedrifter som har egne kjøretøy. Vi har altså blitt retningsgivende for tusener av små og store bedrifter.

ABAX tar ansvar for å holde kundene orientert om endringer i regelverket over hele Europa, og vi forstår hvor viktig det er å ruste våre kunder for fremtiden slik at de kan produsere de miljørapportene som uunngåelig vil komme. Vi sikrer at våre kunder kan overvåke bilflåtens miljøpåvirkning, og gir dem de nødvendige verktøyene for å redusere bedriftens karbonavtrykk og bli mer bærekraftig og tilpasningsdyktig.

Miljø

WeForest partnership

Les mer

Foretaksstyring

Etiske retningslinjer

Les mer

Menneskene

Interne operasjoner

Les mer

Samfunn 

Kunder og partnere

Les mer