Bli med oss på vår reise mot å bli karbonnøytral i 2022

Å beskytte fremtiden begynner hjemme

ABAX så dagens lys i Larvik, og i denne kystbyen har vi fortsatt vårt hovedkontor. Omgitt av unik skog og fjorder, er det ikke rart at vi mener at virksomheter spiller en rolle når det kommer til å beskytte miljøet.

Vår tilnærming er knyttet til å hjelpe Norge med å nå sine bærekraftsmål, samt å være en bærekraftig virksomhet i vår egen rett.

Vi har derfor valgt en karbonnøytral fremtid med en grønn forsyningskjede innen 2022.

Det er mange vitenskapelige bevis for å oppmuntre enhver bedrift til å handle mer bærekraftig, men det som driver oss mest av alt er innvirkningen våre kunder, deres virksomheter og ansatte kan ha hvis de bruker ABAX sine løsninger.

Hvordan du benytter dine eiendeler - påvirker miljøet

ABAX Føreradferd gir deg oversikt over innvirkningen bedriftens bilflåte har på miljøet og på dine månedlige fakturaene. Denne tjenesten bidrar til å få ned samlet antall kjørte kilometer og tomgangstid, reduserer kostnadene forbundet med slitasje, samt risikoen for ulykker og total forurensning.

Med ABAX får du muligheten til å se nøyaktig hvilke økonomiske og miljømessige kostnader som er knyttet til flåten din, og gir veiledning om hvordan du administrerer en mer bærekraftig og effektiv flåte.

Med disse styringsverktøyene, får du muligheten til å i vareta dine ansattes sikkerhet og redusere samlet karbonutslipp.

Hvordan vi jobber mot et bærekraftig 2022

Miljø

WeForest partnership

Les mer

Foretaksstyring

Etiske retningslinjer

Les mer

Menneskene

Interne operasjoner

Les mer

Samfunn 

Kunder og partnere

Les mer