Bli med oss på vår reise mot å bli karbonnøytral i 2022

100% karbonnøytrale innen 2022

I 2020 ble ABAX’ operasjoner karbonnøytrale. I 2021 begynte vi arbeidet med å takle utslipp som vi ikke eier eller har kontroll over, men som vi er en del av gjennom vår verdikjede. I 2022 ønsker vi å bli 100% karbonnøytrale, inkludert vår verdikjede.

Vi kompenserer for resterende utslipp med PAS 2060-sertifisert karbonprosjekter som støtter lokalsamfunnene i Sentral-Afrika, godkjent av Gold Standard Foundation (GS).

Les vår bærekraftsrapport

Reduser bedriftens utslipp ved bruk av telematikkdata

Telematikk gjør ting smarte, og smarte kjøretøy, utstyr og maskiner spiller en viktig rolle når man skal måle utslippet til flåter og maskinparken, og for å støtte FNs bærekraftsmål, spesielt Bærekraftmål 11 og 13.

Telematikk hjelper deg med å effektivisere driften av kjøretøy, maskiner og verktøy ved å presentere verdifull data for flåteadministratorer i sanntid. Med denne innsikten blir det mulig å forlenge livet til eiendelene dine og spare på resursene, noe som gir stor gevinst både økonomisk og for miljøet.

ABAX Eco Pledge

Miljø

Les mer om vårt samarbeid med WeForest, hvor vi planter ett tre for hver enhet vi selger og våre oppryddningsprosjekter.

Samfunn

ABAX følger FNs Bærekraftsmål 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn, og 13, Stoppe klimaendringene ved hjelp av telematikk.

Foretaksstyring

Ansvarlig foretaksstyring er høyt prioritert og vi mener det er avgjørende for langsiktig lønnsomhet og verdiskaping.

Menneskene

I ABAX tror vi på like muligheter for alle.