Go Green in 2022 with an ECO business plan

6 tips for å redusere bedriftens karbonavtrykk

Ifølge 'World Business Council for Sustainable Development' står bygg og anlegg for 38% av de totale globale utslippene*, da det bygges bygninger på størrelse med Paris ukentlig. Heldigvis har bedriftseiere blitt klar over innvirkningen bygg og anlegg har på karbonavtrykket og miljøet.

Hva er et karbonfotavtrykk?

CO2-avtrykket er virkningen mennesker eller bedrifter har på miljøet. Klimagassene vi genererer måles i CO2, og det beregnes direkte eller indirekte klimagassutslipp. Som et resultat kan vi måle miljøpåvirkningen og bli bevisst på hvordan vi kan redusere både kostnader og utslipp.

Tips 1. Forbedre flåtens føreradferd gjennom mer miljøvennlig kjøring

For å redusere flåtens utslipp er det viktig å forstå hvordan bedriftens nåværende CO2-utslipp ser ut i dag, og det er ikke bare luften som forurenses av kjøretøy og maskiner. 

Ifølge en artikkel i The Guardian er nanoplast fra dekkslitasje nå funnet på både Sør- og Nordpolen. Nanopartikler er, som artikkelen etablerer, usedvanlig lett og antas å blåse til Grønland med vind fra byer i Nord-Amerika og Asia. Nanoplast funnet i havis i McMurdostredet i Antarktis har trolig blitt transportert med havstrømmer til det fjerne kontinentet. 

Bedre kjøreadferd i flåten vil redusere selskapets miljøpåvirkning umiddelbart. Kom i gang med en gang ved å utvikle retningslinjer for kjøring, som blant annet beskriver et mål som du forventer at bedriftens sjåfør skal oppnå når det gjelder føreradferd. Styring av dette målet sikrer at dekk og kjøretøy varer lenger og at flåten forurenser mindre.

  •     Senk hastigheten
  •     Reduser brå akselerasjon og brå svinger
  •     Reduser tomgangskjøringen
  •     Minimer kraftig nedbremsing 
  •     Planlegg rutene for å redusere antall kilometer

 

Les mer om ABAX Driving Behaviour 

 

Tips 2. Reduser tomgangskjøring

En viktig del av økonomisk kjøring er mindre tomgangskjøring, og det er mange unødvendige drivstoffkostnader som bokstavelig talt går opp i røyk. Utslippene assosiert med tomgang er et stort problem og påvirker merkevaren negativt.
 

Blant ABAX-kunder hadde en gjennomsnittlig sjåfør 32 timer tomgang i løpet av 2021, og ifølge 'Argonne National Laboratory' bruker en vanlig personbil, som Volkswagen Jetta, 1,47 l / time*, noe som betyr at kundene våre kaster bort 48 liter bensin hvert år bare på tomgang. Lurer du på hvor mye selskapet kan spare? Prøv ARL inaktiv kalkulator og se selv ***.

ABAX-kunder sløser 48 liter bensin årlig bare på tomgangskjøring.

ABAX

Måling av tomgang er viktig for å redusere dine utslipp. ABAX-telematikk kan levere denne data gjennom føreradferd. Tjenesten vil vise hard nedbremsing, brå svinger og overdreven akselerasjon, samt høy hastighet, der alle hendelser vil vises i kartet. Selskapets dårlige vaner kan med dette elimineres ved hjelp av spesifikke forbedringstips direkte i Driver-appen til hver enkelt fører.

 

Chart of CO2 emissions from vehicles and blue van

Tips 3. Spore og finne eiendeler

Du skulle bare visst hvor mye verktøy og maskiner som forsvinner fra europeiske byggeplasser! 'The European Confederation of Equipment Distributors' oppgir verdien på tapte eiendeler til å være 9 milliarder USD for Europa****

Virkningen av å erstatte tapte verktøy utgjør en betydelig utgiftspost for byggebransjen og miljøavtrykket er betydelig da disse verktøyene er laget av råvarer som stål, aluminium og polyamider (plast). Å bytte ut utstyr som er i god stand fordi det ikke blir funnet, er bokstavelig talt bortkastet. Ved å vite hvor eiendeler er får bedriften effektiv og god verktøystyring. 

Les mer om verktøysporing

 

Tips 4. Bedre ruteplanlegging

Det sier seg selv at et kjøretøy som kjører mindre vil forbruke mindre drivstoff og være mer karboneffektivt. Telematikksystemer overvåker trafikken i sanntid, og hjelper flåteledere og sjåfører med å finne de beste og mest drivstoffeffektive og korteste rutene.

Du vil bli overrasket over hvor gunstig det kan være å optimalisere rutene, både for økonomien og for miljøet. Ved å bruke sporingsdata i sanntid kan flåteledere hjelpe sjåførene med å velge den optimale ruten ved blant annet å unngå køer. 

Ved hjelp av ABAX-teknologi har du muligheten til å endre den valgte ruten hvis omstendighetene endrer seg, som vil redusere tiden kjøretøyene står i kø, noe som påvirker drivstoff- og CO2-utslippene betydelig.

 

Tips 5. Gjør karbonavtrykket til en KPI

En av de viktigste tiltakene som anbefales av 'World Business Council for Sustainable Development' er å inkludere kutt i utslipp som et mål for selskapet.

For å hjelpe deg med å måle de faktiske CO2-utslippene fra alle maskiner og kjøretøy i prosjektet, har ABAX vært proaktiv og implementert en plattform kalt ABAX Smart Connect der du kan få tilgang til alle maskindata gjennom åpne API-er til en felles rapport, slik at du enkelt kan følge dine benchmarks.

 

Tips 6. Reduser utslipp ved hjelp av rapporter

Telematikk kan tilby fleksibel rapportering fra flåten, der data fra både kjøretøy og maskiner er samlet i et brukervennlig format som kan skrives ut, lagres eller deles til en eller flere mottakere. Dette gjør det enkelt å rapportere, se og bevise bedriftens reduserte karbonutslipp.

Ved å legge til en miljørapport i et prosjekt, som inkluderer alle maskinene og kjøretøyene som brukes i prosjektet, kan informasjonen som hentes fra flåtens sporingsteknologi hjelpe deg med å måle utslipp per eiendel slik at du får innsikt i hvilke eiendeler som slipper ut mest, og dermed se hvilke investeringer som bør gjøres for å skaffe nye maskiner og kjøretøy.

Sammen med data om føreradferd og posisjon får du full oversikt som vil være underlag for bestutninger om å redusere selskapets utslipp, med andre ord det du trenger for å implementere en vellykket grønn strategi for 2022.

Les mer om hvordan vår nye miljørapport hjelper deg til å møte offentlige krav 

 
Kilder:
*https://www.weforum.org/agenda/2021/07/construction-industry-doesn-t-know-where-it-stands-when-it-comes-to-carbon-emissions
**https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/21/nanoplastic-pollution-found-at-both-of-earths-poles-for-first-time
***https://www.anl.gov/sites/www/files/2018-02/idling_worksheet.pdf
****https://www.imia.com/wp-content/uploads/2013/05/wgp4305.pdf

 

Send meg
et uforpliktende tilbud

Ja, takk!