ABAX

Hvordan mobilitetsdata og trafikksikkerhet henger sammen

FNs generalforsamling har satt et ambisiøst mål om å halvere antallet dødsulykker og skader i trafikken innen 2030. Da 36% av ulykkene skjer med kjøretøy i arbeid, må også bedrifter forstå og bruke data for å øke trafikksikkerheten.

Marie Lislott
warning triangle with white van in the background

Færre ulykker og skader vil senke kostnadene   

Aggressiv kjøring og fartsovertredelser alene utgjorde 29% av dødelige ulykker i 2020, i følge NHTSA. Fartsovertredelser er farlig både for budsjettet og sjåførenes sikkerhet. I denne artikkelen nevner vi flere grunner til generelt aggressiv kjøring:

  • Forsinkelser

  • Anonymitet

  • Lite respekt for loven

En fartsøkning på bare 1 km/t  resulterer i 3% høyere sjanse for en kollisjon som involverer skade, og 4-5% økt sjanse for dødsulykker.

WHO

Analyse av kjøremønster for å forhindre ulykker

Data er en undervurdert kilde til å forbedre og opprettholde sikkerhet blant dine sjåfører. Ved å analysere større datasett, kan SaaS selskaper som ABAX identifisere kjøremønster og trender som kan hjelpe deg med å gjøre sjåførene dine og veiene tryggere. Data fra bedriftens føreradferd, som akselerasjon, hard bremsing, krappe svinger og tomgangskjøring, blir brukt til å lage en førerscore som måles mot bransjens gjennomsnitt.

Førerne vil få tips til hvordan de kan forbedre kjøringen via ABAX Driver-appen, og du kan oppfordre flinke sjåfører til å fortsette sin gode kjørestil eller tipse sjåfører i andre enden av skalaen til hvordan de kan forbedre seg. For eksempel, en sjåfør som er hard på gassen vil få tips om at de må senke farten for å forbedre poengsummen sin. 

'Big data' kan også bli brukt til å følge med på kødannelser og andre trafikkfenomen til å forbedre ruter og ikke minst senke ulykkesrisikoen. Med en detaljert analyse av aggressiv kjørestil vil det bli enklere å oppdage risiko allerede før en ulykke skjer, som kan redde menneskeliv.


Utfordringer med bruk av data for trafikksikkerhet

'Big data' har et stort potensiale for trafikksikkerhet, men det er også utfordringer knyttet til dette. For det første det kan være vanskelig å samle inn nøyaktig og pålitelig data, og GPS-signalene må være ekstremt nøyaktige, noe som betyr at man også må ha hardware av høy kvalitet.

Det er også en risiko for at data vil bli feiltolket eller brukt til å ta feil beslutninger. Cyberangrep er også en stor trussel, og derfor er et profesjonelt SaaS-selskap med fokus på GDPR og cybersikkerhet for å lagre dataen trygt, i tillegg til gode Data policy-rutiner, essensielt.

Fremtiden til 'Big data' og trafikksikkerhet er AI

Mengden data som generes fra kjøretøy på veien øker ekstremt, og AI-motorer som Greater Than er en viktig ressurs for å forbedre analysene. AI-motorer vil bruke analysedata fra sjåfører fra hele Europa for å hjelpe deg med å se kjøremønstrene som fører til ulykker.

Datadrevet beslutningstaking vil fjerne gjetting 

Den største fordelen med mobilitetsdata kommer frem når du skal ta viktige beslutninger for firmaet ditt. Å sammenligne data fra bedriften månedlig eller årlig er ekstremt verdifullt. Data over lengre tidsperioder kan hjelpe deg med å kaste lys over problemer som du kanskje ikke visste at du hadde, og du kan kontinuerlig gjøre forbedringer. 

Det beste er at det tar kort tid å dra ut automatiske rapporter. Tjenesten betaler seg selv bare i all tiden du pleide å bruke på å dra ut data fra ulike kilder inn i Excel, som nå er redusert til sekunder.

At et kjøretøy bruker mer drivstoff en enkelt dag kan kanskje virke irrelevant, men hvis du måler et kjøretøy over en lenger periode vil dataen kanskje vise deg trender du trolig ikke forventet å se, eller i mange tilfeller, noe du aldri ville ha sett uten datadrevet innsikt.

Larvik kommune var ikke klar over at 5 av deres flåtekjøretøy nesten aldri ble brukt. Hvorfor? De ansatte valgte å bruke kjøretøyene som sto nærmest inngangen til kontoret eller de nyere bilene. Dette resulterte i at de kunne selge kjøretøy og leie inn flere hjemmesykepleiere uten å øke budsjettet.

Mobiltetsdata i forsikringsbransjen

Forsikring av kjøretøy er en av de viktigste faktorene når du skal regne ut kostnadene av å eie og bruke et kjøretøy, også kjent som TCO (total cost of ownership). Før måtte forsikringsselskapene basere prisen på kun noen få faktorer, men ved å bruke mobilitetsdata og AI, kan de nå bruke flere datapunkter. Dataen hjelper dem med å kalkulere forsikringspremien basert på brukerdata, noe som gjør prisene mer rettferdig. ABAX har inngått samarbeid med Tryg og Zego for å hjelpe kunder å fokusere på trafikksikkerhet og få en adferdsbasert forsikringspremie.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?


Sources:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
https://www.nhtsa.gov/risky-driving/speeding 
https://www.toi.no/publikasjoner/kartlegging-av-arbeidsrelaterte-trafikkulykker-analyse-av-dodsulykker-i-norge-fra-2005-til-2010-article30963-8.html