ABAX

ABAX Tjenestebeskrivelse

ABAX Flåtestyringssystem (Kjørebok)

Denne teksten er maskinoversatt fra engelsk. Hvis noe er uklart, se originalteksten her: ABAX Service Description

Tjenestenavn

ABAX Flåtestyringssystem (Kjørebok)

Tjenestebeskrivelse

ABAX GPS Flåtestyringssystem er en tjeneste utviklet for å forbedre effektiviteten og kostnadseffektiviteten til flåteoperasjonene dine. Ved hjelp av moderne GPS-teknologi kan ABAX gi sanntids posisjonssporing, on-demand-rapportering og viktige varsler.

ABAX Fleet Management System gir deg detaljert innsikt i flåtens ytelse og hjelper deg med å identifisere potensielle forbedringer og kostnadsbesparelser. Med posisjonssporing i sanntid kan du overvåke kjøretøyene dine. ABAX dokumenterer all kjøretøybruk for å hjelpe med samsvarsrapporter og krav om kilometerstand og oppdage uautorisert bruk av flåten din.

Formål med behandlingen

Hensikten med behandlingen er å kontinuerlig forbedre flåtedriften, dokumentere kjøring for samsvar og kjørelengdekrav, og identifisere potensielle forbedringer og kostnadsbesparelser.

Tjenesten må under ingen omstendigheter brukes i strid med formålet med tjenesten, på noen måte som overstiger formålet med tjenesten eller til uærlige formål, som for å spionere på eller overvåke andre personer, uten lovlig grunnlag.

Behandlingens varighet

Behandlingen av data vil kun vare så lenge kunden har ABAX Flåtestyringssystem aktivert. Hvis kunden avslutter eller deaktiverer tjenesten, stopper behandlingen.

Type behandling

Data på din flåte vil bli lagret og behandlet av ABAX for å tilby tjenesten, og kundene vil ha full tilgang og åpenhet i våre brukergrensesnitt.

Typer personopplysninger som skal behandles

Følgende data må behandles for å levere ABAX Flåtestyringssystem:

Data levert av maskinvare eller opprettet fra maskinvaredata:

 • Posisjonsdata korrelert til ditt nåværende abonnement (som tidsstempler, GPS-data, turdetaljer, breddegrad, lengdegrad, høyde, hastighet og kurs)

 • Kjøretøydata som registreringsnummer

 • Brukerdata relatert til ditt nåværende abonnement (som ID og navn)

Kategorier av registrerte

Kunde- og kundeansatte (administratorer og brukere).

Underbehandlere

Underbehandlere som brukes er oppført på ABAX-nettsiden:  https://www.abax.com/no/legal/terms-and-conditions

Vi vil ikke dele noen data med andre tredjeparts tilbudspartnere enn de som er beskrevet med mindre vi blir bedt om å gjøre det.

ABAX Føreradferd

Tjenestenavn

ABAX Føreradferd

Tjenestebeskrivelse

ABAX Føreradferd er en del av ABAX Flåtestyring og er en telematikkbasert tjeneste som hjelper flåteforvaltere med å forbedre effektiviteten og sikkerheten til flåteoperasjonene deres. Ved å bruke data fra GPS, akselerometre og andre sensorer, kan ABAX Føreradferd oppdage og dokumentere ledere til tilfeller av hard akselerasjon, hard bremsing og høyhastighets svinger. ABAX føreratferdstjeneste overvåker også tomgang for å redusere drivstoffkostnader og miljøfotavtrykk.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen er å overvåke og dokumentere flåteoperasjoner og å identifisere potensielle forbedringer og kostnadsbesparelser. Tjenesten må under ingen omstendigheter brukes i strid med formålet med tjenesten, på noen måte som overskrider formålet med tjenesten eller til uærlige formål.

Behandlingens varighet

Behandlingen av data vil kun vare så lenge kunden har ABAX Føreradferd aktivert. Hvis kunden avslutter eller deaktiverer tjenesten, stopper behandlingen.

Type behandling

Data om kundeflåte vil bli lagret og behandlet av ABAX for å tilby tjenesten, og kundene vil ha full tilgang og åpenhet i våre brukergrensesnitt.

Typer personopplysninger som skal behandles

Følgende data må behandles for å levere ABAX Føreradferd:

Data levert av maskinvare eller opprettet fra maskinvaredata:

 • Posisjonsdata korrelert til ditt nåværende abonnement (som tidsstempler, GPS-data, turdetaljer, breddegrad, lengdegrad, høyde, hastighet og kurs)

 • Kjørehendelser som tøff akselerasjon, tøffe brudd og svinger i høy hastighet.

 • Tomgangstid.

 • Kjøretøydata som registreringsnummer

 • Brukerdata relatert til ditt nåværende abonnement (som ID og navn)

Kategorier av registrerte

Kunde- og kundeansatte (administratorer og brukere).

Underbehandlere

Underbehandlere som brukes er oppført på ABAX-nettsiden:  https://www.abax.com/no/legal/terms-and-conditions

Vi vil ikke dele noen data med andre tredjeparts tilbudspartnere enn de som er beskrevet med mindre vi blir bedt om å gjøre det.

ABAX Utstyrskontroll (inkludert verktøysporing)

Tjenestenavn

ABAX Utstyrskontroll (inkludert verktøysporing)

Tjenestebeskrivelse

ABAX Equipment Control er et GPS-basert telematikksystem designet for å overvåke og spore plassering og bruk av drevet og ikke-drevet utstyr, maskiner og verktøy. Ved hjelp av moderne GPS-teknologi kan ABAX Equipment Control gi sanntids posisjonssporing og bruksovervåking av utstyr. Systemet kan overvåke motor- og brukstimer, samt gi viktige varsler om utstyrsstatus og vedlikeholdsbehov.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen er å overvåke dine eiendeler, maskiner og verktøy – og å identifisere potensielle forbedringer og kostnadsbesparelser.

Tjenesten må under ingen omstendigheter brukes i strid med formålet med tjenesten, på noen måte som overstiger formålet med tjenesten eller til uærlige formål, som for å spionere på eller overvåke andre personer, uten lovlig grunnlag.

Behandlingens varighet

Behandlingen av data vil kun vare så lenge kunden har ABAX Equipment Control aktivert. Hvis kunden avslutter eller deaktiverer tjenesten, stopper behandlingen.

Type behandling

Data om kundeaktiva, maskiner og verktøy vil bli lagret og behandlet av ABAX for å tilby tjenesten, og kundene vil ha full tilgang og åpenhet i våre brukergrensesnitt.

Typer personopplysninger som skal behandles

Følgende data må behandles for å levere ABAX Equipment-kontroll:

Data levert av maskinvare eller opprettet fra maskinvaredata:

 • Posisjonsdata korrelert til ditt nåværende abonnement (som tidsstempler, GPS-data, breddegrad, lengdegrad, høyde, hastighet og kurs)

 • Utstyrs- og verktøydata korrelert med ditt nåværende abonnement (som GPS, åpningstider og brukslogg)

 • Brukerdata relatert til ditt nåværende abonnement (som ID og navn)

Kategorier av registrerte

Kunde- og kundeansatte (administratorer og brukere).

Underbehandlere

Underbehandlere som brukes er oppført på ABAX-nettsiden:  https://www.abax.com/no/legal/terms-and-conditions

Vi vil ikke dele noen data med andre tredjeparts tilbudspartnere enn de som er beskrevet med mindre vi blir bedt om å gjøre det.

ABAX Total Cost of Ownership (TCO) Analytics

Tjenestenavn

ABAX Total Cost of Ownership (TCO) Analytics

Tjenestebeskrivelse

ABAX TCO Analytics er en flåteanalysetjeneste utviklet for å identifisere potensielle forbedringer og kostnadsbesparelser knyttet til dine flåter totale eierkostnader (TCO). Med bruk av moderne AI-teknologi kan ABAX hjelpe din bedrift med kostnadsbesparelser og forbedret effektivitet.
Hvor langt, og hvordan du kjører, kan ha en direkte innvirkning på din forsikringspremie, leasingpremie og driftskostnader knyttet til service og vedlikehold. ABAX ønsker å hjelpe deg med å forbedre og spare kostnader. Vi samarbeider nå med partnere av høy kvalitet for å analysere dataene dine ved hjelp av kunstig intelligens og finne de riktige synergiene for å forbedre flåten din. Basert på trender og kjøremønstre vi ser i flåten din, kan vi bruke våre analyserte telematikkdata til å gi deg råd og innsikt om hvordan du kan forbedre og spare kostnader på tjenester levert av våre underprosessorer/forretningspartnere.
Vi vil ikke dele noen data med andre underbehandlere og/eller forretningspartnere med mindre vi er autorisert til å gjøre det i henhold til dette dokumentet eller i annen skriftlig korrespondanse med deg.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen er å kontinuerlig identifisere forbedringer, fremme kostnadsbesparelser og gi skreddersydde tilbud fra relevante tredjeparter, for eksempel forsikringstilbud.
Kjøreavstand og kjøremønster vil bli analysert for å beregne risiko for flåten din.
Kjøreavstand og kjøremønster vil bli analysert for å beregne verdifall for flåten din.
Kjøreavstand og kjøremønster vil bli analysert for å estimere dekkslitasje, service og vedlikeholdsbehov.

Behandlingens varighet

Behandlingen av data utført av ABAX eller på vegne av ABAX vil bare vare så lenge Kunden har ABAX TCO Analytics aktivert. ABAX vil stoppe behandlingen utført av ABAX og/eller dets underbehandlere dersom Kunden deaktiverer tjenesten.
Hvis personopplysninger deles med en separat behandlingsansvarlig etter kundens instruksjoner, kan ABAX imidlertid ikke instruere eller stoppe behandlingen utført av denne behandlingsansvarlige.

Type behandling

Data på flåten din vil bli overført til vår underprosessor Greater Than AB og analysert ved hjelp av AI-teknologi for å identifisere potensielle forbedringer og kostnadsbesparelser.
Analysen vil resultere i en poengsum mellom 1 (ekstremt bra) og 15 (mye rom for forbedring) som vil vises i brukergrensesnittet vårt.
Poengsummen din vil bli delt med våre underbehandlere og/eller forretningspartnere oppført i avsnitt 7. Avhengig av poengsummen din, kan et tilbud fra en eller flere av våre partnere innen forsikring, leasing og/eller ettermarked vises til deg.
Vår utpekte forsikringspartner kan bruke de analyserte dataene til å tilby en bruksbasert forsikring (UBI) som regulerer deler av premien din basert på bruk. Leasingpartneren kan bruke de analyserte dataene til å tilby en bruksbasert leasing (UBL) som regulerer deler av din leasingkostnad basert på bruk. Den ettermerkede partneren kan bruke de analyserte dataene til å tilby en bruksbasert serviceavtale (UBS) som regulerer servicekostnadene dine basert på bruk.

Datatyper som skal behandles

Basert på trender og kjøremønstre vi ser i flåten din, er det mulig å bruke analyserte telematikkdata for å gi spesialiserte tilbud innen tjenester som forsikring, leasing og vedlikehold av kjøretøy.

Følgende data må behandles for å levere ABAX TCO Analytics;
1. Data levert av maskinvare eller opprettet fra maskinvaredata for å utføre analysen:

 • Kjøretøydata som VIN-nummer, registreringsnummer

 • Posisjonsdata korrelert til ditt nåværende abonnement (som GPS, turdetaljer, breddegrad, lengdegrad, høyde og kurs)

 • Brukerdata relatert til ditt nåværende abonnement (som ID og navn)

 • Utstyrs- og verktøydata korrelert med ditt nåværende abonnement (som GPS, åpningstider og brukslogg)

2. Data overført til underbehandlere/forretningspartnere for å beregne deres tilbud:

 • Kjøretøydata som VIN-nummer, registreringsnummer

 • Kundens bedriftsregistreringsnummer

 • Gjennomsnittlig risikoscore for kundens flåte

 • Den årlige gjennomsnittlige kjørelengden for kundens flåte

 • Kontaktinformasjon, som navn, e-post og mobilnummer

3. Data mottatt fra underbehandlere/forretningspartnere angående deres tilbud:
Underbehandlerens/forretningspartnerens tilbud vil bli gjort tilgjengelig på kundens ABAX-sentralside "MobiSense". ABAX vil motta en bekreftelse fra underbehandleren/forretningspartneren dersom tilbudet deres aksepteres. Noe tilleggsinformasjon om avtalen mellom Kunden og underbehandleren/forretningspartneren vil også bli gitt til ABAX for å oppfylle ABAX sine forpliktelser:

 • Kundens firmanavn,

 • Kundens bedriftsregistreringsnummer, og

 • Registreringsnummer på kjøretøyene som omfattes av avtalen.

4. ABAX vil behandle og overføre dataene som er nødvendige for at underbehandleren/forretningspartneren kan opprettholde eller fornye tjenestene som tilbys av dem:

 • Kjøretøydata som VIN-nummer, registreringsnummer

 • Kundens bedriftsregistreringsnummer

 • Gjennomsnittlig risikoscore for kundens flåte

 • Den årlige gjennomsnittlige kjørelengden for kundens flåte


Ved å aktivere ABAX TCO Analytics, instruerer Kunden ABAX om å utføre nevnte behandling og deling av data for å levere Tjenesten.

Kategorier av registrerte

Kunde- og kundeansatte (administratorer og brukere).

Underbehandlere og forretningspartnere

Ved å aktivere ABAX TCO Analytics, vises underbehandlerne som brukes på ABAX-nettsiden: https://www.abax.com/no/legal/terms-and-conditions
Ved å aktivere ABAX TCO Analytics, er forretningspartnere som er separate behandlingsansvarlige oppført her: https://www.abax.com/no/legal/terms-and-conditions
Destinasjonssiden for ABAX vilkår og betingelser finner du her: https://www.abax.com/no/legal/terms-and-conditions