ABAX

Vad är tillgångsspårning och varför behöver du det?

Kostnaden för att inte ha full insyn i ditt företag är hög. Med så många alternativ där ute för att öka din effektivitet kan det vara svårt att veta exakt vad som fungerar för dig. För ditt företag och dina kunder är spårning av verktyg och maskiner den bästa lösningen för att minska stölder, förbättra kund- och medarbetarnöjdhet samt öka effektiviteten i verksamheten.

Matias Rodriguez
Mobilititet data är här

Låt oss börja med att definiera en "tillgång".

Tillgångsspårning syftar till att övervaka ditt sortiment av transportfordon, bilar, maskiner och verktyg. Det handlar om att förbättra synligheten i din operativa verksamhet och hantera hela din fordonsflotta. Många av våra kunder har specialverktyg och dyra fordon, så det är avgörande att ha kontroll över maskiner och verktyg i realtid. 

Olika typer av tillgångsspårning

Här är en sammanfattning av hur olika delar ur ditt sortiment av verktyg och fordon kan spåras och hur de kan användas. Låt oss jämföra: 

GPS 

GPS (Global Positioning System) spårningsprogram erbjuder positionering och navigeringstjänster, med minst 24 operationella satelliter runt om i världen. GPS-följning av fordonsflottan fungerar genom att en installerad enhet låser fast på tillgängliga satelliter som kretsar ovanför jorden. När positionen har triangulerats kommuniceras den via en datanslutning till ett fordonsflottasystem i realtid. 

Fördelar: 

 • Det fantastiska med GPS är att det är globalt, vilket betyder att det inte kommer att vara några problem med att förlora spårningen av dina tillgångar. Ditt företags verktyg och fordon kan färdas hundratals mil och fortfarande vara spårbara. 

 • Du behöver inte internet för att använda GPS eftersom det fungerar isolerat. Det betyder att dina tillgångar kommer att fortsätta att övervakas även när internet är nere. 

 • Det är bra för att få insikter och agera på förarnas beteende. Du kan fjärransluten platsinformation tillsammans med hastighet, tomgångstid och andra aspekter som bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, säkerhet och regulatorisk efterlevnad. 

Nackdelar: 

 • Det har funnits viss oro för dess noggrannhet. Problemen uppstår när stora hinder som byggnader, skyskrapor och väggar blockerar signalerna till satelliterna. Om tillhörigheterna befinner sig på en plats utan anslutning kan ingen data skickas tillbaka om dess plats. 

 • GPS utvecklades av USA för militärt bruk och de kan begränsa användningen till vem de vill. Det är för närvarande gratis för alla universellt, men denna kontroll kan leda till att de tar betalt senare.

Bluetooth 

Bluetooth-teknik gör att enheter kan kommunicera med varandra utan att vara fysiskt anslutna med kablar. Den bygger på kortdistansradiosignaler, så alla anslutna enheter kan kommunicera så länge de är inom räckvidd. Beacon-enheterna samlar inte in data, men de skickar ut ett 128-bitars unikt identifieringsnummer för att låta en mobil enhet veta när en beacon är i närheten. 

Fördelar: 

 • Du kan bygga ditt eget personliga nätverk av upp till 7 enheter inom en radie av 10 meter. Tack vare begränsade störningsmoment är tillgängligheten näst intil 100%.  

 • De är energieffektiva med låg strömförbrukning, vilket ger dem en lång standbytid. 

 • Det är kostnadseffektivt eftersom Bluetooth används på många mobila enheter. Tack vare deras popularitet är tillverkningen billigare än andra alternativ. 

Nackdelar: 

 • Bluetooth är begränsat av överföringsavståndet, och detta kan påverkas av hinder som byggnader och växter. 

 • Platsen för tillgångar kan spåras från vilken ansluten enhet som helst som har Bluetooth aktiverat. 

RFID 

RFID står för Radio Frequency Identification och det är en form av trådlös kommunikation som liknar Bluetooth. En RFID-läsare är en nätverksansluten enhet som antingen kan vara bärbar eller permanent fäst vid något. Tekniken blev populär i början av 2000-talet när Walmart började använda den för att öka sin kontroll över deras lagerstatus.  

Fördelar: 

 • De stödjer främst inventory management (lagerkontroll), så en stor fördel är förebyggande av förluster. 

 • Bättre lagerdetaljer leder till bättre hantering av mycket specialiserad utrustning, och du kan följa status för dessa tillgångar. 

 • Data registreras automatiskt, så det finns mindre utrymme för felaktigheter. 

Nackdelar: 

 • Kostnad. RFID kan vara dyrt eftersom specifika läsare måste köpas tillsammans med dem. Eftersom telefoner inte kan användas för att läsa RFID-taggar kan de inte användas som backup. 

 • De kan hackas för att producera klonade taggar, vilket innebär säkerhetsproblem. 

Programvara för att spåra verktyg och fordon

Vi har täckt hårdvarusidan av spårning, låt oss nu övergå till mjukvarusidan. Programvara för spårning av din fordonsflotta och verktygssortiment sammankopplar all din hårdvara med tillgångar. Oavsett om du använder RFID-taggar, Bluetooth eller GPS, kopplar programvaran samman alla dina tillgångar och rapporterar all data till en centraliserad programvara. 

Syftet med tillgångsspårning är att maximera effektiviteten i ditt företag - minimera kostnader genom att minska hot och risker, förlorad utrustning samt främja hållbar användning. Administrationskostnaderna är generellt sett låga och du får adderat värde av insikter i realtid över status på både ditt företags aktivitet, personalens beteende och status på dina samlade tillgångar. 

Exempel på hur tillgångsspårningsprogramvara kan användas: 

Fordonsövervakning 

Att hantera en fordonsflotta är inte enkelt. Du har flera anställda som arbetar med olika uppdrag, olika rutter och processer. Håll reda på var de befinner sig (deras plats spåras av tspårningshårdvara), men ta också reda på hur bra de kör och hur mycket bränsle de förbrukar. Du kan också få varningar när ett fordon passerar en gräns, går utanför en godkänd rutt eller förflyttas utanför arbetstid. 

Verktygsspårning 

Många företag inom handelsbranschen har stora lager av specialiserade och dyra verktyg och maskiner. 

Men låt oss titta på kompatibiliteten - tillgångsspårningsprogramvara är synonymt med hårdvara. Trots allt behöver de samarbeta för att få en fullständig spårningsupplevelse. Du kan övervaka alla typer av tillgångar som vi har intygat, men den enda gången programvaran och hårdvaran inte fungerar ihop är när ingen av dem är kompatibel med varandra. 

Till exempel behöver du programvara som kan rapportera all data som hårdvaran samlar in. Annars kommer det att finnas skillnader i den insikt den ger. 

ABAX-lösningar säkerställer att alla tillgångar spåras med maximal synlighet och full transparens som du behöver för att effektivt kontrollera ditt företag. 

Lagerkontroll 

Lagerkontroller är en nödvändig del av ett företag som tillhandahåller produkter eller tjänster. De säkerställer att du är uppdaterad med registreringar, att du har full inblick i vad som finns där och vad som inte finns där. 

Men ofta kan de ses som en resursslukare; de kräver manuell arbetskraft för att genomföra dessa regelbundet. Och detta är ofta utan mätbart resultat. 

Tillgångsspårningsprogramvara kan hjälpa till med att minska dessa administrativa uppgifter genom att eliminera behovet av fysiska lagerkontroller. Systemet gör jobbet och levererar rapporter direkt till dig. Automatiserade insatser innebär att mer tid kan ägnas åt att erbjuda utmärkt kundservice. 

Övervakning av användning 

För att kunna erbjuda bästa service till dina kunder behöver du de bästa verktygen för att leverera det kvalitetsarbete de förväntar sig av dig. Tillgångsspårning gör det möjligt att övervaka när dina tillgångar behöver underhåll och ger realtidsinformation om hur de hanteras. 

 • Förbered dina konton för nya inköp i förväg 

 • Förläng livslängden för dyra tillgångar 

 • Därmed - minska behovet av frekventa inköp! 

Med spårning av bilar, fordon och fordonsflottor kan du övervaka förarbetende, rutter och bränsleförbrukning för att bestämma det bästa sättet att bli mer miljövänlig. Hitta rapporter om däckslitage för att se vem som behöver ytterligare träning och upptäck hur du kan minska dina koldioxidutsläpp med särskilda rapporter (SECR) som indikerar din påverkan. 

Identifiering av områden där effektiviteten kan ökas 

Företagspåverkan är bara så stor som din synlighet - om dina operationer inte är transparenta har du ingen kontroll över den påverkan ditt företag har på miljön, dina anställda eller dina kunder. 

Oavsett om det handlar om tid, kostnad eller manuell intervention ger tillgångsspårningsprogramvaran dig fullständig kontroll över alla områden i ditt företag. 

Se vilka fordon som är på tomgång, generera tidrapporter för att bättre hantera dina anställda, köra rapporter om rutter och förarbeteende för att få insikt om bilkörning... Varje del av tillgångsspårningsprogramvaran ger insikt i andra områden av ditt företag. Sammanlänkade stöder tillgångsspårning lönsamheten för ditt företag överallt! 

"ABAX produkter betalar sig själva - det är det inget snack om!"

Wictor Widen, Maskinuthyrare Enköping

Läs kundcaset om Maskinuthyrare Enköping här

Minska risker 

Ökad kontroll över dina tillgångar är inte bara en fördel för att förbättra den dagliga operativa effektiviteten, utan även när dina tillgångar blir stulna. Genom att veta den exakta platsen för var dina verktyg och fordon befinner sig vid en viss tidpunkt kan du enkelt veta var tjuvarna tar dem. Denna information kan snabbt delas med polisen för att du ska få tillbaks dina stulna ägodelar.  

Verktygs- och fordonsspårning fungerar också som ett avskräckande medel mot internstölder, för tyvärr finns det fall där anställda stjäl företagets tillhörigheter. Genom att göra hela teamet medvetet om vad du använder för programvara för att spåra företagets tillgångar informerar du att du kommer att veta exakt när och var dina tillgångar är om de någonsin försvinner. 

När det gäller risker på vägen kan du skapa en säkrare miljö för dina anställda och förbättra deras välbefinnande. Genom att få en överblick av förarbeteende kan du identifiera de som bromsar hårt, kör för fort och kör vårdslöst och ge dem mer utbildning - det är ingen överraskning att personer som kör vårdslöst på vägen oftare är inblandade i olyckor! 

Behovet av verktygs- och maskinspårning har blivit större för företag över hela Storbritannien som söker sätt att effektivt förbättra produktiviteten, minska riskerna och övervaka sin verksamhet. 

ABAX Solutions sammanför hårdvara och programvara för spårning av bilar, fordon, verktyg, maskiner och fordonsflottor, så att du kan känna dig trygg över att ditt företag är effektivt, lönsamt och säkert. 

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?