ABAX

Bedre bilhold og billigere forsikring med ABAX og Tryg hos Mandal Bygg

Enklere kjørebok og billigere forsikring er bare to av fordelene Mandal Bygg får fra samarbeidet mellom Tryg og ABAX. En helt ny spesiell intern konkurranse har oppstått, som både gir besparelser og bedre HMS.

Bedre bilhold og billigere forsikring med ABAX og Tryg hos Mandal Bygg

Byggmester Kristoffer Akersmyr i Mandal Bygg AS bruker ABAX i bedriftens biler. Det som begynte som en tidsbesparende løsning for å forenkle kjørebok har nå fått flere fordeler. 

Sensorene til ABAX fanger opp de viktigste delene av hvordan bilene blir kjørt. GPS gir de grunnleggende dataene til kjørebok. I tillegg kommer for eksempel akselerasjon, bremsing, svinging og tomgangskjøring.

Billigere forsikring

I Mandal Bygg har dette allerede gitt håndfaste økonomiske gevinster, forteller en engasjert byggmester: 

«Disse dataene er verdifulle for forsikringsselskapet. Sensorene gir et godt bilde av kjøreatferd, og hver enkelt ansatt får en score for hvordan bilene kjøres. Når den samlede score deles anonymt med Tryg, får vi betydelig rimeligere forsikring.» 

Bilforsikringen er klart billigere enn andre bilforsikringer, og med ekstra gode betingelser. Vi snakker med Kristoffer mens han kjører fra Mandal sentrum og ut mot et byggeprosjekt i den idylliske skjærgården utenfor sørlandsbyen. 

HMS-konkurranse og reklame på fire hjul

«Når vi kjører til og fra en byggeplass, flyttes HMS-arbeidet over på fire hjul. Det er viktig for oss at kollegene kommer trygt frem og trygt hjem til familien. Vi trenger hoder og hender på jobb hver dag. Med ABAX får hver enkelt en score på hvordan de kjører. Nå har vi en intern konkurranse om å kjøre tryggest,» sier en entusiastisk Kristoffer. 

«Nå har vi en intern konkurranse om å kjøre tryggest.»

Kristoffer Akersmyr, Mandal Bygg AS

De fem bilene i firmaet er helt avgjørende for at kollegene kan utføre jobben. Bilene er både fremkomstmidler og verktøylager. Kristoffer legger også vekt på at bilene har en tredje og ofte undervurdert rolle: 

«Våre biler er foliert med reklame for Mandal Bygg. Når bilene er firmaets ansikt utad, er det svært viktig i vårt lokalmiljø at de alltid kjøres på forsvarlig måte. Motsatt vil du miste mange oppdrag hvis potensielle kunder snakker om hvor hensynsløst folk kjører med våre biler.» 

Sparer penger og miljø med bedre bilhold

Han sier at «grisekjøring» med firmaets biler aldri har vært en utfordring. Likevel er det betryggende at den interne konkurransen om å kjøre tryggest har fjernet det hypotetiske problemet. Tryggere kjøring har også gitt firmaet andre økonomiske gevinster enn lavere forsikring:

«Bilenes levetid forlenges og kostnader til vedlikehold går ned.»

Kristoffer Akersmyr, Mandal Bygg AS

«Det er ingen tvil om at bilenes levetid forlenges og kostnader til vedlikehold går ned når bilene kjøres mer hensynsfullt. Med mindre tomgangskjøring og lavere fart kommer også redusert bruk av drivstoff,» sier Kristoffer i det han kjører inn til hytta som firmaet bygger for en kunde – en kunde som har vært svært heldig med kjøp av tomt. 

«Med ABAX får vi et grønnere fotavtrykk.»

Kristoffer Akersmyr, Mandal Bygg AS

«Når du er her kan du ikke la være å gledes over sjøen, holmene, naturen og den friske lufta. Vi som byggmestere har også et ansvar for å bevare verden. Med ABAX får vi et grønnere fotavtrykk: CO2-utslippene fra kjøring går ned, og vi sparer også planeten når bilene får lengre levetid.» 

Forenkler rapportering

Mandal Bygg har tre firmabiler og to privatbiler med kjøregodtgjørelse. Nå viser han oss appen fra ABAX, hvor han enkelt kan følge med på hvordan bilene blir kjørt. 

«Med digital kjørebok fra ABAX er det lett å skille ut privat bruk. Det er enkelt og oversiktlig å beregne kjøregodtgjørelse ved privatbil og for skatt av private turer med firmabil. Og så har du tallene for den interne konkurransen her: Her kan man se hvordan kjøringen til hver enkelt bil og sjåfør scores.» 

Vi spør om han tror andre bedrifter kan få nytte av ABAX og Tryg:

«Helt klart. Jeg kjenner ingen som liker å føre kjørebok, men jeg kjenner mange som liker billigere forsikring, tryggere ansatte, et bedre omdømme, rimeligere bilhold samt å bidra til lavere klimautslipp. Det er veldig mange fordeler med enkle grep,» avslutter han. 

Interessert i adferdsbasert forsikring?

Våre kunder har i gjennomsnitt spart 20-30% på sin bilforsikring.

Les mer

ABAX Nyheter – Abonnér på vårt nyhetsbrev