ABAX

Fra myter om tomgangskjøring til kostnadsbesparelser

Høye drivstoffpriser gjør tomgangskjøring dyrt for deg og din bedrift. Les mer om hvordan mindre tomgangskjøring gir raske gevinster, og hvorfor mytene rundt tomgangskjøring ikke har rot i virkeligheten.

Karolina Romakkaniemi-Alhonen

Når det er kaldt blir det gjerne mer unødvendig tomgangskjøring, noe som går utover både lommebok og miljøet.

Det finnes en rekke myter rundt tomgangskjøring for eksempel at «motoren har bare godt av å gå på tomgang innimellom» eller at «drivstofforbruket er minimalt når en dieselmotor går på tomgang». Utsagn som dette er langt fra sannheten. 

Myter

  • Motoren har bare godt av å gå på tomgang innimellom 

  • Drivstofforbruket er minimalt når en dieselmotor går på tomgang 

  • Tomgang påvirker ikke miljøet  

Ikke nødvendig å varme opp motoren 

Moderne bilmotorer trenger ikke å varmes opp, selv ikke med de harde vintrene vi kan ha her i Skandinavia. Det å bruke tid, penger og drivstoff på at en moderne motor skal «varme seg opp», er helt bortkastet. 

Databevis

Ved hjelp av data samlet inn fra tjenesten ABAX Driving Behaviour kan du for eksempel måle hvor lenge dine ansatte lar bilene gå på tomgang og du vil se hvor mye drivstoff bedriften faktisk har brukt på tomgangskjøring. 

Hvor store beløp svir bedriften av på tomgang? 

En av våre kunder, en svensk kommune med 800 biler har gjort store besparelser i form av både penger og redusert miljøbelastning. På én måned gikk bilparken deres på tomgang i 2060 timer til sammen. Noe som tilsvarer 48 963 kroner. 

I løpet av en uke gikk altså hver bil over en halvtime på tomgang noe det raskt blir store summer av, med andre ord tomgangskjøring gjør at du går glipp av store kostnadsbesparelser. I dette tilfelle hadde de kunnet kutte tomgangskjøringen med bare en tredjedel i en måned, ville de spart over 16 000 kroner månedlig, eller over 193 000 kroner på ett år! 

Hvordan gjør vi disse besparelsene i praksis? 

For å redusere tomgangskjøring må de ansatte få opplæring, og man bør innføre retningslinjer for å redusere tomgangskjøringen. Vi i ABAX har lagt inn et konkurranseelement for at dette skal bli både underholdende og enkelt. Med den oppdaterte Føreradferd-tjenesten vil sjåførene kunne se ikke bare sin egen gjennomsnittlige føreradferdsskår, men også sin egen tomgangsskår.  

Førerne har lett tilgang til tomgangsdataene gjennom ABAX Driver-appen. For deg som er flåteadministrator betyr dette at du kan bruke dataene til å redusere driftskostnadene og se til at alle har gode kjørevaner og representerer bedriften på en god måte på veien.  

Dataene lyger ikke – du vil kunne ha ærlige og oppriktige samtaler med de ansatte om unødvendig tomgangskjøring og kunne følge med på hvordan de forbedrer resultatene sine.  

Få bærekraft inn i driften 

Tomgangskjøring innebærer ikke bare sløsing med drivstoff og penger, det går også ut over miljøet. Det medfører skadelige utslipp, og samtidig som tomgangskjøring koster bedriften penger på grunn av det økte drivstoff-forbruket, har tomgangskjøring også indirekte kostnader siden det forkorter motorens levetid og øker utgiftene til reparasjoner.  

Å ha bærekraft som verdi i tillegg til en strategi for samfunnsansvar (CSR) er dessuten viktige faktorer for mange forbrukere. Når dere har redusert tomgangskjøringen i bedriften, vil dere se ut fra data hvilken effekt dette har. Dette kan dere bruke i markedsføringen for å vise kundene hvordan deres bedrift iverksetter tiltak for å redusere utslippene og dermed gjør sitt for miljøet. 

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?