ABAX er i tråd med FNs bærekraftsmål

Vi følger FNs Bærekraftsmål 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn og Bærekraftsmål 13, Stoppe klimaendringene.

CO2 nøytral

Vi har sett at vårt arbeid med smarte byer, smarte bedrifter og smarte eiendeler har hatt en direkte innvirkning på samfunnet. Ved hjelp av telematikk lærer kundene våre hvordan de kan redusere unødvendig sløsing, som tomgangskjøring og ved å forbedre hvordan kjøretøy blir behandlet med score for føreradferd. Bedre adferd blant våre kunder reduserer luft- og vannforurensing i lokale byer og samfunn, og promoterer tryggere veier, i samsvar med Bærekraftsmål 11.

ABAX’ klimatiltak er tofoldig. Vi jobber aktivt med å minske bedriftens klimaavtrykk på planeten, med vår forpliktelse til å være karbonnøytrale og å utvikle en grønn verdikjede. Samtidig vil våre kunders bedrifter ha ressursene de trenger for å måle karbonutslipp og redusere behovet for å erstatte forsvunne eiendeler. I tillegg vil våre kunders utstyr og verktøy leve lenger ved hjelp av periodisk service og vedlikehold og effektiv ressurstildeling.

I ABAX planter vi et tre for hvert abonnement på et av våre produkter i samarbeid med WeForest og vi er aktive bidragsytere i de lokale samfunnene hvor kontorene våre befinner seg.

Jeg forurenser mindre med ABAX

Med ABAX kan du få oversikt over en rekke forskjellige faktorer knyttet til bilflåte og utstyr som kan ha en alvorlig innvirkning på miljøet. Hvis du bruker disse ressursene effektivt kan det hjelpe deg med å få en grønnere flåte. Til sammen vil ABAX sine kunder ha en stor innvirkning på miljøet ved hjelp av verktøyene de får fra oss.

  • Redusere unødvendig hard kjøring og slitasje på kjøretøy
  • Redusert bruk av fossilt drivstoff
  • Opprettholde en effektiv flåte
  • Tryggere kjøring og vei
  • Forbedret omdømme for din merkevare
  • Nøyaktig rapportering
  • Mindre kostnader for å erstatte utstyr og verktøy

Mål utslippet til flåten din

EU har som mål å redusere drivstoffgasser med 40% innen 2030 og har allerede begynt med å håndheve regelverket. Med ABAX kan du måle hvor mye utslipp flåten din har. En stor del av utslippet fra flåter kommer etter at kjøretøyet har blitt produsert. Utstyr kan være utsatt for å forsvinne, bli stjålet, skadet eller mye slitasje som følgende av uregelmessig vedlikehold, som resulterer i store kostnader, både for erstatning av utstyr og for miljøet. Unødvendlig sløsing kan måles med ABAX rapporter, posisjoneringer og varsel.


Miljø

WeForest partnership

Les mer

Foretaksstyring

Etiske retningslinjer

Les mer

Menneskene

Interne operasjoner

Les mer

Samfunn 

Kunder og partnere

Les mer