Menneskene

Mange deler av den daglige driften i ABAX fokuserer på menneskene og planeten. ABAX-planeten innebærer at den enkeltes suksess vil bidra til suksess for alle.

CO2 nøytral

Vårt hovekontor for lavutslipp

Hovedkontoret i Larvik holder til i et lavutslippsbygg oppført av den lokale entreprenøren Helge Klyve. Ca. 90 % av alle materialene her er gjenvunnet fra den gamle møllen som sto på tomten. Varme- og kjølesystemet bruker fornybar energi og er basert på en høy grad av varmegjenvinning og energistyring.

Kontorene våre i Europa skal fremme personlig utvikling og realisering og har et design med farger, lys og kreative arealer som skal sikre høyest mulig medarbeidertilfredshet. Vi anstrenger oss virkelig for at medarbeiderne skal være tilfredse. Vi gjennomfører regelmessig tilfredshetsundersøkelser blant våre medarbeidere, og sist gang meldte 73,5 % av dem om høy tilfredshet og engasjement.

17 ulike nasjonaliteter ved vårt hovedkontor i Larvik

Vårt hovedkontor er i Larvik men våre ansatte kommer fra alle verdenshjørner. I dag har vi ansatte fra Sør-Afrika, Kina, Argentina, USA, Skottland, Irland, Russland, Tyrkia, Chile, Polen, Spania, England, Finland, Nederland, Sverige, Danmark og Norge med engelsk som konsernspråk.


Miljø

WeForest partnership

Les mer

Foretaksstyring

Etiske retningslinjer

Les mer

Menneskene

Interne operasjoner

Les mer

Samfunn 

Kunder og partnere

Les mer