Foretaksstyring

ABAX er forpliktet til å observere den høyeste etiske standarder i alle anskaffelsesprosesser

CO2 nøytral

Etiske retningslinjer

ABAX har forpliktet seg til å overholde den høyeste etiske standarden i all innkjøpsvirksomhet og sikre at internasjonalt anerkjente etiske retningslinjer for innkjøp blir fulgt. Prinsippene om transparens og ansvarlighet skal følges strengt i all innkjøpsvirksomhet

ABAX’ etiske retningslinjer for innkjøp fokuserer på nulltoleranse for korrupsjon, på å unngå alle former for interessekonflikter og på ærlige opplysninger om leverandørenes kapasiteter.


Miljø

WeForest partnership

Les mer

Menneskene

Interne operasjoner

Les mer

Samfunn

Kunder og partnere

Les mer