Foretaksstyring

ABAX er forpliktet til å observere den høyeste etiske standarder i alle anskaffelsesprosesser

CO2 nøytral

BÆREKRAFTIG ANSKAFFELSE

Store organisasjoner har muligheten til å endre verden, ikke bare gjennom deres arbeid, men også gjennom innkjøp og ved å ta i bruk deres kjøpekraft.

ABAX er forpliktet til å overholde den høyeste etiske standard i alle anskaffelsesprosesser. Vi  forventer at våre leverandører samarbeider med full åpenhet og ansvarlighet, og at de er villige til å samarbeide med leverandører for å finne bærekraftige løsninger, uavhengig av små selskaper eller større organisasjoner.


Vår reise for å oppnå dette målet er basert på:

NULLTOLERANSE MOT KORRUPSJON – en viktig standard for alle bedrifter. Vi anerkjenner at korrupsjon har en lammende innvirkning på bedrifter, og selv om det kanskje ikke er like åpenbart i Nord-Europa som i resten av verden, må alle typer korrupsjon motstås.  

RETTFERDIGE OG TRYGGE ARBEIDSFORHOLD – Basert i en del av verdenen hvor arbeidstakers rettigheter er godt beskyttet, krever vi at alle arbeidstakere i forsyningskjeden er garantert et trygt og rettferdig arbeidsmiljø.

MILJØVERN – Ansvarlighet for å beskytte menneskeliv og miljøet forsikres med forebyggende tiltak og bærekraftige løsninger. Vi krever at våre leverandører har bærekraftige retningslinjer på plass, som prosedyrer og standarder for ressursledelse, redusert utslipp og avfallshåndtering. Disse må tilsvare eller overgå den lovbestemte standarden og må forbedres kontinuerlig.  


Miljø

WeForest partnership

Les mer

Foretaksstyring

Etiske retningslinjer

Les mer

Menneskene

Interne operasjoner

Les mer

Samfunn 

Kunder og partnere

Les mer