ABAX

Verosäännökset ja ajopäiväkirjat

Yrityksen ajoneuvo, kuten pakettiauto, joka on tarkoitettu työhön liittyviin tehtäviin, ei ole verotettava etu työntekijälle. Ajopäiväkirjaa tarvitaan, sillä aukoton ajopäiväkirja on yrityksen ajoneuvojen ALV-vähennyksen edellytys. Yritystä koskee käännetty todistustaakka, eli yrityksen täytyy pystyä todistamaan, että ajoneuvoa on käytetty sääntöjen mukaisesti. Ohessa verottajan ajopäiväkirjaa koskevat vaatimukset lyhyesti esitettynä.

Mitä tietoja ajopäiväkirjaan tarvitaan?

Ajopäiväkirjaan tulee täyttää jokaisesta työajosta seuraavat tiedot:

  • Ajon alkamis- ja päättymisaika

  • Ajon alkamis- ja päättymispaikka

  • Tarvittaessa ajoreitti

  • Matkamittarin lukema matkan alussa ja lopussa

  • Matkan pituus

  • Ajon tarkoitus

  • Auton käyttäjä

Kuinka kauan ajopäiväkirjoja tulee säilyttää?

Ajopäiväkirjoja tulee verottajan edellytyksen mukaan säilyttää kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. On siis tärkeää, että ajopäiväkirjat täytetään aina ajallaan ja aukottomasti, jolloin varmistetaan moitteeton dokumentointi ajopäiväkirjoihin liittyen.

Mikäli verottajalle ei pystytä todistamaan, ettei ALV-vähennetyillä ajoneuvoilla ole ajettu yksityisajoja, verottaja arvioi niillä tehtyjen yksityisajojen määrän. Arvion perusteella verottaja voi määrätä yksityisajoista veromätkyn takautuvasti esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Entä jos ajoneuvoa käytetään yksityisajoihin?

”Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi.”
Vero.fi

Jos yrityksen ajoneuvoa käytetään yksityisajoihin esimerkiksi viikonlopun aikana, on ajettujen kilometrien osuus lisättävä palkkaan verotettavaksi tuloksi oheisen kaavan mukaisesti. Laskentakaava tähän on: autoedun arvo/1500 * ajetut kilometrit.

Jos yrityksen käytössä on henkilöauto, josta on tehty ALV-vähennys, on yksityisajot kielletty kokonaan. Vähäinenkin yksityisajo poistaa oikeiden ALV-vähennykseen, jolloin yritykselle koituu veroseuraamusten riski.