ABAX

Nimitysuutisia: Heikki Koivulasta ABAXin Chief Commercial Officer

Heikki Koivula on nimitetty ABAXin Chief Commercial Officeriksi. Hän siirtyi tehtävään Enento Groupilta, jossa hän toimi Business Insight -toiminnasta vastaavan johtajan tehtävässä. Koivulalla on pitkä kokemus datan ja analytiikan skaalaamisesta SaaS-palveluiden avulla, mikä osaltaan vauhdittaa ABAXin siirtymää laitekeskeisestä lähestymistavasta kohti Software as a Service (SaaS) -lähestymistapaa

Nimitysuutisia: Heikki Koivulasta ABAXin Chief Commercial Officer

.Heikki Koivula on valittu ABAXin kaupallisen johtajan tehtävään. Ennen elokuista nimitystään tehtäväänsä hän ehti toimia runsaan vuosikymmenen erilaisissa johtotason tehtävässä Enento Groupissa, yhdessä Pohjoismaiden johtavista digitaalisen liiketoiminnan ja kuluttajatietopalveluiden yrityksistä.

– Olen erittäin innoissani siitä, että pääsen ABAXin ja sen asiakkaiden kanssa kehittämään ja skaalaamaan uusia dataan perustuvia palveluita ja tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi vakuutusratkaisut, joissa ABAXin alustan liikkumistietoja käytetään uusien hinnoittelumallien luomiseen, loukkaantumisriskin vähentämiseen ja kuljettajien vastuullisuusymmärryksen edistämiseen.

Koivulalla on pitkä kokemus työskentelystä pohjoismaisten vakuutus-, rahoitus- ja FinTech-yhtiöiden kanssa. Hänen tärkein tehtävänsä on ollut auttaa niitä digitalisoimaan loppuasiakkaan prosesseja ja päätöksentekoaan datan, analytiikan ja SaaS:n avulla.

– Olen aina työskennellyt liiketoiminnassa ja kaupallisella osastolla ja tuonut markkinoille uusia, tunnistettuihin asiakastarpeisiin perustuvia innovaatioita. Samalla olen varmistanut, että voimme kasvattaa näihin liittyvää kapasiteettia kaupallisessa mielessä. Tyytyväisten asiakkaiden avulla turvaamme yrityksen kaupallisen suorituskyvyn ja tulevaisuuden, Koivula kertoo

– Luonnollisesti laadukas data ja siihen liittyvät ja oivallukset ovat meille elintärkeitä myynnin ja asiakkuudenohoidon saralla ja päätöksenteossa. Ainoastaan näiden avulla voimme olla menestyvä, nykyaikainen dataan perustuva yritys.

Karolina Romakkaniemi-Alhonen
Markkinointipäällikkö
karolina.romakkaniem@abax.fi

ABAX on yksi suurimmista telematiikka- ja IoT-alan yrityksistä Euroopassa. Telematiikka yhdistää liikkuvan työn ja siinä käytettävän kaluston yhdeksi nopeimmin kasvavista IoT-segmenteistä. SaaS-palvelumme (Software as a service) auttavat asiakkaita hallinnoimaan yritykselle tärkeää kalustoa, olemaan entistä tehokkaampia sekä säästämään kustannuksissa.