ABAX

ABAX nimeää Tom Kockenin uudeksi M&A- johtajaksi edistämään strategista kasvua ja parantamaan asiakkaalle tuotettua arvoa

ABAX, telematiikan ja älykkäiden liikkuvuuspalveluiden johtava toimija, ilmoittaa Tom Kockenin nimityksestä uudeksi yritysostojen ja -fuusioiden johtajaksi (M&A Director) 1. maaliskuuta alkaen. Uusi rooli vahvistaa ABAX:n markkina-asemaa yhtiön ydinarvojen, innovaatioiden edistämisen, kestävyyden ja asiakkailleen sekä sidosryhmilleen lisäarvon tuottamisen mukaisesti.

ABAX nimeää Tom Kockenin uudeksi M&A- johtajaksi edistämään strategista kasvua ja parantamaan asiakkaalle tuotettua arvoa

Uuden nimityksen myötä ABAX pyrkii kiihdyttämään kasvuvauhtiaan kohdennettujen yritysostojen kautta, jotka täydentävät ja laajentavat sen nykyistä tarjontaa. Näiden strategisten yritysostojen odotetaan parantavan tuoteportfoliota innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla. Integroimalla uusia lahjakkuuksia ja asiantuntemusta ABAX:n asema telematiikka-alan johtajana vahvistuu edelleen. Hyödyntämällä yritysostojen synergioita ABAX sitoutuu tuottamaan entistä suurempaa arvoa asiakkailleen, parantaen heidän kokonaiskokemustaan ja tyytyväisyyttään.

"Tavoitteenamme on luoda tilanne, jossa sekä ABAX että yhtiöt joiden kanssa yhdistämme voimamme voivat menestyä. Strategisten yritysostojen kautta pyrimme rakentamaan vahvemman, monimuotoisemman organisaation, joka on hyvin varustautunut innovoimaan ja johtamaan kilpailtua markkinaa", kertoo Tom Kocken.

"Olemme vakuuttuneita, että Tomin uusi rooli on ensiarvoisen tärkeä M&A-strategiaamme eteenpäin ajamisessa. Hänen strateginen ajattelutapansa ja syvällinen ymmärryksensä toimialastamme ovat juuri sitä, mitä ABAX tarvitsee toteuttaakseen visionsa tulla globaaliksi johtajaksi telematiikan ja älykkäiden liikkuvuuspalveluiden alalla", sanoo Emma Dyga, ABAX:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja varten ota yhteyttä:

Lin Eriksson Nordstrom
Head of MarCom
lin.nordstrom@abax.com

------------------------

ABAX mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ajoneuvoista kerätyn liikkuvuustiedon avulla. Asiakkaan tarpeisiin vastataan edistyneillä teknologiaratkaisuilla, ABAX vapauttaa yritysten käyttöön heitä palvelevan datan. ABAX on yksi isoimmista telematiikka-alan yrityksistä, joka tarjoaa monipuolisia ratkaisuja ajopäiväkirjaa, työkalujen seurantaa sekä kokonaisvaltaista kalustonhallintaa varten. Paikannamme yli 500 000 erityyppistä kalustoyksikköä ympäri maailmaa. Vuonna 2020 ABAX aloitti matkansa kehittääkseen mobiilisti kerättyä dataa, jota voidaan hyödyntää muun muassa vakuutuksissa ja leasing-toiminnoissa tehokkaasti. ABAXin ratkaisut auttavat asiakkaita työskentelemään tehokkaammin, ympäristöystävällisemmin ja turvallisuutta unohtamatta. Ratkaisumme auttaa tehostamaan työpäivien kulkua, toimimaan verottajan vaatimusten mukaisesti sekä parantamaan yrityksen tuottavuutta. Toimimme ympäri Eurooppaa ja yrityksessämme työskentelee eri alan asiantuntijoita yli 350 henkilöä. Päätoimipisteemme sijaitsee Norjassa, muut toimipisteemme Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Englannissa.