ABAX

ABAX Group AS: Osavuosikatsauksen Q1 julkaisu tammikuu – maaliskuu 2024

Larvik, Norja – [31052024] – ABAX Group AS, johtava telematiikka- ja älyliikennepalveluiden tarjoaja, on tänään julkistanut vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudelliset tuloksensa, jotka osoittavat jatkuvaa kasvua ja strategisia edistysaskeleita.

ABAX Group AS: Osavuosikatsauksen Q1 julkaisu tammikuu – maaliskuu 2024

Ensimmäisen vuosineljänneksen 2024 taloudelliset kohokohdat

  • Liikevaihto: ABAX Group AS saavutti 204,4 MNOK liikevaihdon vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä tarkoittaa 6 % kasvua verrattuna vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen 192,8 MNOK liikevaihtoon.

  • Liikevaihto Ruotsin ulkopuolella: Yhtiö saavutti 12 % kasvun vuodentakaiseen verrattuna Ruotsin ulkopuolella, johon makrotaloudelliset haasteet erityisesti rakennussektorilla yhä vaikuttavat.

  • Sopeutettu EBITDA: Yhtiö raportoi sopeutetun käyttökatteen (EBITDA) olevan 78,8 MNOK, mikä on 1 % nousu edellisvuoden 77,7 MNOK. Kasvuun vaikuttivat strategiset investoinnit, jotka tähtäävät tulevaan kasvuun.

  • Vuotuinen toistuva liikevaihto (ARR): ARR nousi 811,5 MNOK, mikä on 3 % kasvua vuodentakaiseen verrattuna, tarjoten vahvan perustan tulevalle liikevaihdon ennustettavuudelle.

  • Kasvu: ABAX Asset Tracking -ratkaisujen liikevaihto kasvoi merkittävästi 12 %.

Tärkeät tapahtumat ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen

  • RA Forsikring AS hankinta: Strategisena liikkeenä nopeuttaa Fair-vakuutustarjonnan kehittämistä, ABAX Group AS on ostanut RA Forsikring AS yhtiön, norjalaisen riippumattoman vakuutusvälittäjän. Tämän hankinnan odotetaan vahvistavan ABAX Group AS asemaa vakuutusmarkkinoilla ja tarjoavan lisää arvoa asiakkaille.

  • ISO-uudelleensertifiointi: ABAX Group AS on onnistuneesti uusinut ISO 9001, 14001 ja 27001 -sertifikaattinsa. Tämä saavutus korostaa ABAXin sitoutumista korkeisiin laatu-, ympäristö- ja tietoturvanhallintastandardeihin.

Toimitusjohtajan lausunto

Emma Dyga, ABAX Group AS, toimitusjohtaja, kommentoi tuloksia: "Olemme tyytyväisiä vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseemme, joka osoittaa vahvaa kasvua ja strategista etenemistä. Keskittymisemme suurempiin asiakkaisiin on tuottanut huomattavaa MRR-kasvua, ja tuotelähtöinen lähestymistapamme jatkaa lisäarvon tuottamista asiakkaillemme. RA Forsikring AS hankinta ja äskettäiset ISO-uudelleensertifiointimme ovat tärkeitä virstanpylväitä, jotka heijastavat sitoutumistamme ensiluokkaiseen laatuun ja strategiseen laajentumiseen. Tulevaisuutta ajatellen olemme varmoja, että nämä toimet edistävät edelleen kasvua ja vahvistavat markkina-asemaamme."

Strategiset ja operatiiviset aloitteet

ABAX Group AS jatkaa strategisten painopisteidensä toteuttamista:

  • Tuote- ja palveluinnovaatiot: Fair-vakuutuspalvelun lanseeraus Ruotsissa ja tuleva lanseeraus Norjassa ovat esimerkkejä ABAX Group AS sitoutumisesta innovatiivisten, datavetoisten ratkaisujen tarjoamiseen.

  • Leasing-aloitteet: Uudet sopimukset leasing-kumppaneiden kanssa Norjassa ja jatkuvat neuvottelut keskeisten pohjoismaisten leasing-organisaatioiden kanssa etenevät hyvin, luoden perustaa lisäkasvulle leasing-segmentissä.

  • Operatiivinen ensiluokkaisuus: Määrätyn tiimin perustaminen prosessi- ja projektinhallintaan, laadun parantamiseen ja liiketoimintatiedon hallintaan tähtää operatiivisen tehokkuuden lisäämiseen.

Näkymät

Tulevaisuutta ajatellen ABAX Group AS keskittyy hyödyntämään vahvuuksiaan ohjelmistopalveluiden (SaaS) ja datavetoisten ratkaisujen osalta asiakasarvon lisäämiseksi ja markkina-aseman laajentamiseksi. Yhtiön strategisten investointien ja yritysostojen odotetaan tuottavan pitkäaikaisia hyötyjä, mikä tukee kestävää kasvua ja operatiivista erinomaisuutta

Lin Eriksson Nordstrom
Head of MarCom
lin.nordstrom@abax.com

Tietoa yhtiöstä ABAX Group AS

ABAX Group AS on johtava eurooppalainen telematiikan IoT-alusta, joka tarjoaa liikkuvuusdataan perustuvia ratkaisuja ajoneuvojen ja työkalujen seurantaan ja laitteiden hallintaan. Missiomme on tarjota liikkuvuustietoja, jotka auttavat asiakkaitamme optimoimaan kenttätoimintoja, noudattamaan säädöksiä ja saavuttamaan merkittäviä säästöjä. Yli 500 000 alustaan liitettyä laitetta ja 40 000 asiakasta merkitsevät, että ABAX tarjoaa luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja yrityksille, joiden liiketoiminta perustuu kenttätyövoimiin, logistiikkaan ja raskaisiin laitteisiin. Edistyksellinen alustamme muuntaa asiakastarpeet toimiviksi oivalluksiksi ja automatisoiduksi raportoinniksi, mikä lisää tehokkuutta ja operatiivista menestystä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen raportti on saatavilla yhtiön verkkosivustolla www.abax.com.