ABAX

ABAX Finland Oy - Suomi tyhjäkäyntitilastojen kärjessä Pohjoismaissa

Vuoden 2021 tilastojen mukaan Suomessa käytetään ajoneuvoja tyhjäkäynnillä eniten kaikista pohjoismaista.  Esimerkiksi Tanskaan verrattuna Suomessa tyhjäkäytetään ajoneuvoja kaksinkertainen määrä ABAXin keräämien tilastojen mukaan.

ABAX Finland Oy - Suomi tyhjäkäyntitilastojen kärjessä Pohjoismaissa

ABAX joka on yksi Euroopan isoimmista telematiikkatoimijoista on kerännyt viime vuoden ajalta tilastotietoa ajoneuvojen käyttöasteista. Näiden tilastojen pohjalta on havaittu että Suomessa tyhjäkäytetään keskimäärin yhtä ajoneuvoa 45 tuntia vuodessa. Tämä on verrattaen suuri luku Tanskan 18 tuntiin vuodessa. 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi, ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Mikäli ulkoilman lämpötila on kuitenkin alle -15 ºC, saa moottoria ennen ajoon lähtemistä käyttää enintään neljä minuuttia.

Me ABAXilla näemme tyhjäkäynnin vähentämisen haasteena ja haluamme auttaa yrityksiä ja kalustovastaavia vähentämään sen tuomia kustannuksia ja ympäristöhaittoja. Viime syksynä ABAX julkaisi entistä selkeämmän ympäristöraportin, jonka avulla yritykset saavat helposti ymmärrettävän kuvan kaluston käyttöön liittyvistä ympäristöä kuormittavista tekijöistä, sekä miten voidaan säästää ajoneuvoihin liittyvissä kustannuksissa. 

- Haluamme että asiakkaillamme on aktiivinen rooli ympäristöä ja yleensäkin kestävää kehitystä kohtaan. ABAX työskentelee aktiivisesti itse kestävän kehityksen arvojen mukaisesti ja niiden noudattamista seurataan useilla eri mittareilla ja toimintaa pyritään jatkuvasti parantamaan. Kertoo Bruce Atle Karlsen, CPO ABAX  

Yritykset joilla on paljon kalustoa joutuvat kohtaamaan useita haasteita mitkä liittyvät ympäristöön, esimerkiksi toimialat missä ajoneuvot tekevät useita lyhyitä pysähdyksiä päivän aikana. Usein on helpompi jättää auto tyhjäkäynnille kuin sammuttaa moottori. Etenkin talvella ajoneuvo jätetään usein tyhjäkäynnille, jotta sen sisätilat pysyvät lämpimänä.  Esimerkiksi Suomessa ankarat talviolosuhteet vaikuttavat merkittävästi tyhjäkäynnin kestoon. ABAX on tietoinen siitä että tyhjäkäynnin kesto on iso haaste useilla eri toimialoilla ja raskaammissa ajoneuvoissa tyhjäkäynnillä on vielä suurempi merkitys itse polttoaineenkulutukseen. 

- On tärkeää että yrityksellä sekä ajoneuvojen kuljettajilla on aktiivinen suhde turhan tyhjäkäynnin vähentämiseksi, koska sillä on huomattava merkitys ympäristön kannalta sekä taloudellisesti, Bruce Atle Karlsen jatkaa.


Lisätietoja: 

Bruce Atle Karlsen, CPO ABAX  
atle.karlsen@abax.no 
+4793005747 

ABAX on toiseksi suurin telematiikka-yritys ja yksi isoimmista IoT-yrityksistä Euroopassa. Telematiikka yhdistää liikkuvan työn ja siinä käytettävän kaluston yhdeksi nopeimmin kasvavista IoT-segmenteistä.  SaaS-palvelumme (Software as a service) auttavat asiakkaita hallinnoimaan yritykselle tärkeää kalustoa, olemaan entistä tehokkaampia sekä säästämään kustannuksissa.